LeagueLeader Report - Player Standings Report for 22SM1 - 22 Spring Mon Div 1
Big Dog Dart League
www.bigdogvending.com
 Karen Casper
League Coordinator
karen@bigdogvending.com
412-508-5789
 

Player Standings Report for 22SM1 - 22 Spring Mon Div 1

Report Date: 4/19/2022

Most Improved Players for week 9, All Cricket, 15" Darthead, Double Bull games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Rich Posch Bobbys Bulls 2.58 3.42 0.84
Shawn Brennan 3 Hazbins N 1 Nvrbin 3.35 4.19 0.84
Brad Maloney ChrisLikeaRaceHorse 2.76 3.38 0.62
Bob Aranos ChrisLikeaRaceHorse 1.94 2.41 0.47
Shawn Sabo Lost Cause 2.46 2.58 0.12

All Cricket, 15" Darthead, Double Bull games, Week 9, sorted by Team + MPR:


Week Gam Win AST MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR HAT WHS Game
Team: 3 Hazbins N 1 Nvrbin
Shawn Brennan
9 1 0 0 3.33 0 0 0 1 0 0 0 Cricket
9 1 1 0 3.92 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 1 5.75 1 0 2 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 4.19 1 1 2 1 0 0 0
Team: 3 Hazbins N 1 Nvrbin
Earl Bernath
9 1 0 1 2.71 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 2.67 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 3.40 1 0 0 0 0 1 0 Cricket
9 1 1 0 3.75 0 0 0 0 1 0 0 Cricket
Summary: 4 1 1 3.11 2 0 0 0 1 1 0
Team: 3 Hazbins N 1 Nvrbin
John Casper
9 1 1 0 3.41 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 1 3.20 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 2.33 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 3.00 1 1 1 0 0 0 0
Team: 3 Hazbins N 1 Nvrbin
Wayne Ehlinger
9 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 2.60 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.20 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 2.67 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 4 0 0 2.17 0 2 0 0 0 0 0
Team: Bobbys Bulls
Rich Posch
9 1 1 0 3.39 1 0 1 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 1 3.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 1 4.33 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 2 3.42 1 1 1 0 0 0 0
Team: Bobbys Bulls
Nick Carlo
9 1 0 0 3.25 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 2.40 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 1 0 4.13 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 3.45 3 0 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 4 1 0 3.26 5 0 1 0 0 0 0
Team: Bobbys Bulls
Mark Chekan
9 1 0 0 1.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 2.86 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 1 0 1.83 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 0 2.25 0 1 0 0 0 0 0
Team: Bobbys Bulls
Randy Collins
9 1 0 1 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 2.50 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 2.17 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.45 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 4 0 1 1.94 1 0 0 0 0 0 0
Team: ChrisLikeaRaceHorse
Brad Maloney
9 1 0 1 5.67 0 1 0 0 0 0 1 Cricket
9 1 0 1 3.40 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 1 3.20 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 4 0 3 3.38 1 1 0 0 0 0 1
Team: ChrisLikeaRaceHorse
Paul Manculich
9 1 0 0 2.43 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 1 0 2.80 1 0 0 0 0 1 0 Cricket
9 1 0 1 3.33 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 3.75 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 4 1 1 3.00 1 0 2 0 0 1 0
Team: ChrisLikeaRaceHorse
Bob Aranos
9 1 0 0 2.29 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 1 0 2.67 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 2.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 0 2.41 0 0 1 0 0 0 0
Team: ChrisLikeaRaceHorse
Chris Dulak
9 1 1 0 3.00 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 1 0 2.37 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 2 0 2.36 0 1 0 0 0 0 0
Team: Lost Cause
Jerry Malsch
9 1 0 0 2.29 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 1 0 2.71 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 1 3.33 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 4 1 1 2.65 3 0 0 0 0 0 0
Team: Lost Cause
Shawn Sabo
9 1 1 0 3.55 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 2.12 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 1 0 2.29 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 1 2.73 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 4 2 1 2.58 3 0 0 0 0 0 0
Team: Lost Cause
Chris Nath
9 1 0 1 2.75 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 2.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 2.00 1 0 0 0 0 0 0
Team: Lost Cause
Deanna Nath
9 1 0 1 2.71 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 0 0 1.20 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
9 1 1 0 1.75 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 1.92 1 0 0 0 0 0 0

Most Improved Players for week 9, All X01, 15" Darthead, Single Bull games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
Brad Maloney ChrisLikeaRaceHorse 24.05 27.17 3.12
Bob Aranos ChrisLikeaRaceHorse 20.20 22.76 2.56
Mark Chekan Bobbys Bulls 24.78 26.37 1.59
Shawn Brennan 3 Hazbins N 1 Nvrbin 29.46 30.67 1.21
Wayne Ehlinger 3 Hazbins N 1 Nvrbin 20.55 21.67 1.12

All X01, 15" Darthead, Single Bull games, Week 9, sorted by Team + PPD:


Week Gam Win PPD 10DO 11DO 12DO HAT 3BD T80 HTN LTN HstTon HstOut Game
Team: 3 Hazbins N 1 Nvrbin
Shawn Brennan
9 1 0 26.33 0 0 0 2 0 0 0 0 150 0 501 O/D
9 1 0 36.06 0 0 0 1 0 0 0 4 150 0 501 O/D
9 1 0 29.22 0 0 0 0 0 0 0 2 130 0 501 O/D
9 1 0 32.83 0 0 0 1 0 0 0 3 150 0 501 O/D
9 1 0 29.40 0 0 0 1 0 0 0 1 150 0 701 O/D
Summary: 5 0 30.67 0 0 0 5 0 0 0 10 150 0
Team: 3 Hazbins N 1 Nvrbin
John Casper
9 1 1 24.81 0 0 0 0 0 0 0 2 119 17 501 O/D
9 1 1 29.52 0 0 0 1 0 0 0 2 150 86 501 O/D
9 1 0 32.22 0 0 0 1 0 0 0 2 150 0 501 O/D
9 1 0 23.71 0 0 0 0 0 0 0 4 114 0 501 O/D
9 1 0 34.93 0 0 0 1 0 0 0 2 150 0 701 O/D
Summary: 5 2 28.51 0 0 0 3 0 0 0 12 150 86
Team: 3 Hazbins N 1 Nvrbin
Earl Bernath
9 1 0 25.27 0 0 0 0 0 0 0 3 116 0 501 O/D
9 1 0 28.05 0 0 0 1 0 0 0 3 150 0 501 O/D
9 1 0 21.87 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 501 O/D
9 1 0 25.67 0 0 0 0 0 0 0 1 102 0 701 O/D
Summary: 4 0 25.47 0 0 0 1 0 0 0 8 150 0
Team: 3 Hazbins N 1 Nvrbin
Wayne Ehlinger
9 1 0 27.06 0 0 0 0 0 0 0 3 116 0 501 O/D
9 1 0 13.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
9 1 1 24.24 0 0 0 0 0 0 0 3 107 29 501 O/D
9 1 0 21.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 4 1 21.67 0 0 0 0 0 0 0 6 116 29
Team: Bobbys Bulls
Nick Carlo
9 1 1 34.26 0 0 0 2 0 0 0 2 150 20 501 O/D
9 1 0 25.96 0 0 0 1 0 0 0 2 150 0 501 O/D
9 1 1 31.00 0 0 0 2 0 0 0 0 150 52 501 O/D
9 1 0 23.67 0 0 0 0 0 0 0 2 115 0 701 O/D
Summary: 4 2 29.03 0 0 0 5 0 0 0 6 150 52
Team: Bobbys Bulls
Mark Chekan
9 1 1 30.00 0 0 0 1 0 0 0 1 150 30 501 O/D
9 1 0 23.52 0 0 0 0 0 0 0 2 111 0 501 O/D
9 1 0 23.61 0 0 0 0 0 0 0 3 108 0 501 O/D
9 1 0 25.83 0 0 0 1 0 0 0 2 150 0 501 O/D
9 1 0 30.83 0 0 0 1 0 0 0 1 150 0 701 O/D
Summary: 5 1 26.37 0 0 0 3 0 0 0 9 150 30
Team: Bobbys Bulls
Rich Posch
9 1 0 29.61 0 0 0 0 0 0 0 4 120 0 501 O/D
9 1 0 26.43 0 0 0 1 0 0 0 2 150 0 501 O/D
9 1 0 20.05 0 0 0 0 0 0 0 1 101 0 501 O/D
9 1 1 28.13 0 0 0 1 0 0 0 1 150 59 501 O/D
9 1 0 26.83 0 0 0 0 0 0 0 1 114 0 701 O/D
Summary: 5 1 26.08 0 0 0 2 0 0 0 9 150 59
Team: Bobbys Bulls
Randy Collins
9 1 0 19.89 0 0 0 0 0 0 0 1 109 0 501 O/D
9 1 1 17.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 501 O/D
9 1 0 16.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
9 1 0 22.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 4 1 18.52 0 0 0 0 0 0 0 1 109 6
Team: ChrisLikeaRaceHorse
Brad Maloney
9 1 1 31.28 0 0 0 0 0 0 0 4 120 63 501 O/D
9 1 1 27.95 0 0 0 0 0 0 0 2 111 49 501 O/D
9 1 1 26.37 0 0 0 1 0 0 0 2 150 16 501 O/D
9 1 0 22.20 0 0 0 0 0 0 0 1 117 0 701 O/D
Summary: 4 3 27.17 0 0 0 1 0 0 0 9 150 63
Team: ChrisLikeaRaceHorse
Chris Dulak
9 1 0 18.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
9 1 0 21.48 0 0 0 0 0 0 0 1 115 0 501 O/D
9 1 1 35.00 0 0 0 0 0 0 0 5 118 100 501 O/D
9 1 0 27.83 0 0 0 1 0 0 0 2 150 0 501 O/D
9 1 1 30.67 0 0 0 1 0 0 0 2 150 16 701 O/D
Summary: 5 2 26.09 0 0 0 2 0 0 0 10 150 100
Team: ChrisLikeaRaceHorse
Paul Manculich
9 1 0 26.26 0 0 0 0 0 0 0 3 116 0 501 O/D
9 1 0 28.67 0 0 0 0 0 0 0 2 116 0 501 O/D
9 1 0 22.11 0 0 0 0 0 0 0 1 106 0 501 O/D
9 1 0 22.60 0 0 0 0 0 0 0 1 103 0 701 O/D
Summary: 4 0 25.03 0 0 0 0 0 0 0 7 116 0
Team: ChrisLikeaRaceHorse
Bob Aranos
9 1 0 16.44 0 0 0 0 0 0 0 1 112 0 501 O/D
9 1 0 22.33 0 0 0 0 0 0 0 1 109 0 501 O/D
9 1 0 26.83 0 0 0 0 0 0 0 1 115 0 501 O/D
9 1 0 23.67 0 0 0 0 0 0 0 2 114 0 501 O/D
9 1 0 25.00 0 0 0 1 0 0 0 1 150 0 701 O/D
Summary: 5 0 22.76 0 0 0 1 0 0 0 6 150 0
Team: Lost Cause
Shawn Sabo
9 1 0 22.89 0 0 0 0 0 0 0 1 105 0 501 O/D
9 1 0 24.18 0 0 0 1 0 0 0 1 150 0 501 O/D
9 1 1 26.00 0 0 0 0 0 0 0 4 130 4 501 O/D
9 1 1 32.45 0 0 0 0 0 0 0 2 119 76 701 O/D
Summary: 4 2 25.67 0 0 0 1 0 0 0 8 150 76
Team: Lost Cause
Chris Nath
9 1 0 17.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
9 1 1 21.78 0 0 0 1 0 0 0 1 150 16 501 O/D
9 1 0 23.22 0 0 0 0 0 0 0 2 115 0 501 O/D
9 1 0 20.29 0 0 0 0 0 0 0 1 113 0 501 O/D
9 1 0 36.00 0 0 0 0 0 0 0 3 117 0 701 O/D
Summary: 5 1 22.75 0 0 0 1 0 0 0 7 150 16
Team: Lost Cause
Jerry Malsch
9 1 0 14.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
9 1 0 16.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
9 1 0 25.61 0 0 0 0 0 0 0 2 119 0 501 O/D
9 1 0 18.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 4 0 18.51 0 0 0 0 0 0 0 2 119 0
Team: Lost Cause
Deanna Nath
9 1 0 23.11 0 0 0 0 0 0 0 1 101 0 501 O/D
9 1 0 18.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
9 1 0 13.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
9 1 0 18.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
9 1 0 15.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 17.75 0 0 0 0 0 0 0 1 101 0

Created by LeagueLeader with ARACHNET processing