LeagueLeader Report - Player Standings Report for 22FTC - 22 Fall Tuesday Crck
Big Dog Dart League
www.bigdogvending.com
 Karen Casper
League Coordinator
karen@bigdogvending.com
412-508-5789

 

Player Standings Report for 22FTC - 22 Fall Tuesday Crck

Report Date: 12/14/2022 7:51 AM

Most Improved Players for week 12, All Cricket, 15" Darthead, Double Bull games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Ed Mitchell Stacc N Flip 2.39 2.84 0.45
Stephen Simak Gormans 1.49 1.76 0.27
Mark Sheftic Gormans 2.08 2.26 0.18
Mark Schofield Stacc N Flip 1.73 1.89 0.16
Curt Widman Teabaggers 1.63 1.77 0.14

All Cricket, 15" Darthead, Double Bull games, Week 12, sorted by Team + MPR:


Week Gam Win AST MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR HAT WHS Game
Team: Gormans
Mark Sheftic
12 1 0 0 2.63 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 2.14 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 2.57 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 2.33 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 2.83 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 1 2.26 4 1 0 0 0 0 0
Team: Gormans
Stephen Simak
12 1 0 0 1.62 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.29 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 2.14 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 2.12 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 2.44 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.44 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.80 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 1 1.76 3 0 0 0 0 0 0
Team: Gormans
Rob Zeleznik
12 1 0 0 2.00 0 1 1 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.83 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 3.25 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 2.10 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.13 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 0.40 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.33 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 1 1.71 0 1 2 0 0 0 0
Team: Gormans
Louis Schanck
12 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 1 0 Cricket
12 1 0 0 1.14 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 2.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 1.43 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 1.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.33 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 2 1.49 0 0 0 0 0 1 0
Team: Lady Lucks
Jessica Jackson
12 1 0 1 2.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 1.82 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 2.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 2.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 2.60 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.14 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.43 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 2 1.84 2 0 0 0 0 0 0
Team: Lady Lucks
Dyana Mongelli
12 1 1 0 3.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.29 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.14 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 2.12 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 2.12 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.13 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 1 1.65 0 0 1 0 0 0 0
Team: Lady Lucks
Brandi Wolfrom
12 1 0 0 1.17 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 0.91 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.14 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 1.43 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 0.75 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 1.37 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.57 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 2 1.21 0 0 0 0 0 0 0
Team: Lady Lucks
Jodie Andrews
12 1 0 0 1.08 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.17 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 1.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.40 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 1.57 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 0.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 0.30 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 1 1.14 0 0 0 0 0 0 0
Team: Stacc N Flip
Ed Mitchell
12 1 0 1 2.75 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 2.80 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 3.00 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 2.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 3.43 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 2.44 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 3.20 0 1 0 0 0 1 0 Cricket
12 1 0 0 3.00 0 1 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 4 1 2.84 4 3 1 0 0 1 0
Team: Stacc N Flip
Ron Spence
12 1 0 1 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 2.80 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 2.55 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 3.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 1.90 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 2.75 0 1 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 3 2.16 2 1 0 0 0 0 0
Team: Stacc N Flip
Ed Mitchell JR
12 1 1 0 2.40 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 2.57 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 1.14 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.83 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 2.37 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 1.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 2.65 0 1 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 4 2.11 1 1 1 0 0 0 0
Team: Stacc N Flip
Mark Schofield
12 1 1 0 1.91 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 2.22 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 2.57 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 1.86 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 0.71 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 2.28 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 1.33 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 2 1.89 2 0 0 0 0 0 0
Team: Teabaggers
Dan Barker
12 1 0 0 1.40 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 2.83 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 2.37 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 2.50 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.57 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 2.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 1.37 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 0 4 2.07 3 0 1 0 0 0 0
Team: Teabaggers
Curt Widman
12 1 0 1 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 2.10 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 2.63 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 1.86 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 3.00 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.14 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.33 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 2 1.77 0 3 0 0 0 0 0
Team: Teabaggers
Mike Baker
12 1 1 0 1.69 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.27 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 1.38 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 1.71 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 2.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 1.77 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 5 1 1.70 1 0 0 0 0 0 0
Team: Teabaggers
Andy Whalen
12 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.64 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 1.14 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.13 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 1.82 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.57 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 2.21 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 2 1.52 0 0 0 0 0 0 0

Most Improved Players for week 12, All Cricket, 15" Darthead, Double Bull games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Ed Mitchell Stacc N Flip 2.39 2.84 0.45
Stephen Simak Gormans 1.49 1.76 0.27
Mark Sheftic Gormans 2.08 2.26 0.18
Mark Schofield Stacc N Flip 1.73 1.89 0.16
Curt Widman Teabaggers 1.63 1.77 0.14

All Cricket, 15" Darthead, Double Bull games, Week 12, sorted by MPR:


Week Gam Win AST MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR HAT WHS Game
Team: Stacc N Flip
Ed Mitchell
12 1 0 1 2.75 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 2.80 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 3.00 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 2.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 3.43 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 2.44 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 3.20 0 1 0 0 0 1 0 Cricket
12 1 0 0 3.00 0 1 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 4 1 2.84 4 3 1 0 0 1 0
Team: Gormans
Mark Sheftic
12 1 0 0 2.63 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 2.14 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 2.57 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 2.33 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 2.83 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 1 2.26 4 1 0 0 0 0 0
Team: Stacc N Flip
Ron Spence
12 1 0 1 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 2.80 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 2.55 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 3.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 1.90 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 2.75 0 1 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 3 2.16 2 1 0 0 0 0 0
Team: Stacc N Flip
Ed Mitchell JR
12 1 1 0 2.40 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 2.57 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 1.14 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.83 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 2.37 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 1.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 2.65 0 1 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 4 2.11 1 1 1 0 0 0 0
Team: Teabaggers
Dan Barker
12 1 0 0 1.40 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 2.83 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 2.37 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 2.50 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.57 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 2.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 1.37 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 0 4 2.07 3 0 1 0 0 0 0
Team: Stacc N Flip
Mark Schofield
12 1 1 0 1.91 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 2.22 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 2.57 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 1.86 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 0.71 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 2.28 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 1.33 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 2 1.89 2 0 0 0 0 0 0
Team: Lady Lucks
Jessica Jackson
12 1 0 1 2.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 1.82 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 2.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 2.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 2.60 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.14 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.43 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 2 1.84 2 0 0 0 0 0 0
Team: Teabaggers
Curt Widman
12 1 0 1 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 2.10 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 2.63 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 1.86 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 3.00 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.14 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.33 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 2 1.77 0 3 0 0 0 0 0
Team: Gormans
Stephen Simak
12 1 0 0 1.62 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.29 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 2.14 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 2.12 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 2.44 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.44 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.80 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 1 1.76 3 0 0 0 0 0 0
Team: Gormans
Rob Zeleznik
12 1 0 0 2.00 0 1 1 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.83 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 3.25 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 2.10 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.13 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 0.40 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.33 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 1 1.71 0 1 2 0 0 0 0
Team: Teabaggers
Mike Baker
12 1 1 0 1.69 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.27 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 1.38 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 1.71 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 2.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 1.77 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 5 1 1.70 1 0 0 0 0 0 0
Team: Lady Lucks
Dyana Mongelli
12 1 1 0 3.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.29 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.14 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 2.12 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 2.12 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.13 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 1 1.65 0 0 1 0 0 0 0
Team: Teabaggers
Andy Whalen
12 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.64 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 1.14 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.13 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 1.82 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.57 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 2.21 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 2 1.52 0 0 0 0 0 0 0
Team: Gormans
Louis Schanck
12 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 1 0 Cricket
12 1 0 0 1.14 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 2.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 1.43 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 1.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.33 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 2 1.49 0 0 0 0 0 1 0
Team: Lady Lucks
Brandi Wolfrom
12 1 0 0 1.17 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 0.91 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.14 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 1.43 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 0.75 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 1.37 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.57 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 2 1.21 0 0 0 0 0 0 0
Team: Lady Lucks
Jodie Andrews
12 1 0 0 1.08 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.17 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 1.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.40 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 1.57 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 0.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 0.30 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 1 1.14 0 0 0 0 0 0 0

Most Improved Players for week 12, All Cricket, 15" Darthead, Double Bull games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Ed Mitchell Stacc N Flip 2.39 2.84 0.45
Stephen Simak Gormans 1.49 1.76 0.27
Mark Sheftic Gormans 2.08 2.26 0.18
Mark Schofield Stacc N Flip 1.73 1.89 0.16
Curt Widman Teabaggers 1.63 1.77 0.14

All Cricket, 15" Darthead, Double Bull games, Week 12, sorted by Percent Wins:


Week Gam Win AST MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR HAT WHS Game
Team: Teabaggers
Mike Baker
12 1 1 0 1.69 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.27 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 1.38 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 1.71 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 2.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 1.77 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 5 1 1.70 1 0 0 0 0 0 0
Team: Stacc N Flip
Ed Mitchell
12 1 0 1 2.75 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 2.80 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 3.00 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 2.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 3.43 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 2.44 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 3.20 0 1 0 0 0 1 0 Cricket
12 1 0 0 3.00 0 1 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 4 1 2.84 4 3 1 0 0 1 0
Team: Stacc N Flip
Mark Schofield
12 1 1 0 1.91 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 2.22 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 2.57 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 1.86 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 0.71 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 2.28 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 1.33 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 2 1.89 2 0 0 0 0 0 0
Team: Teabaggers
Curt Widman
12 1 0 1 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 2.10 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 2.63 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 1.86 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 3.00 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.14 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.33 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 2 1.77 0 3 0 0 0 0 0
Team: Lady Lucks
Dyana Mongelli
12 1 1 0 3.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.29 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.14 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 2.12 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 2.12 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.13 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 1 1.65 0 0 1 0 0 0 0
Team: Stacc N Flip
Ed Mitchell JR
12 1 1 0 2.40 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 2.57 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 1.14 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.83 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 2.37 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 1.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 2.65 0 1 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 4 2.11 1 1 1 0 0 0 0
Team: Lady Lucks
Brandi Wolfrom
12 1 0 0 1.17 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 0.91 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.14 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 1.43 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 0.75 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 1.37 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.57 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 2 1.21 0 0 0 0 0 0 0
Team: Gormans
Mark Sheftic
12 1 0 0 2.63 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 2.14 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 2.57 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 2.33 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 2.83 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 1 2.26 4 1 0 0 0 0 0
Team: Gormans
Louis Schanck
12 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 1 0 Cricket
12 1 0 0 1.14 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 2.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 1.43 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 1.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.33 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 2 1.49 0 0 0 0 0 1 0
Team: Gormans
Stephen Simak
12 1 0 0 1.62 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.29 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 2.14 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 2.12 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 2.44 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.44 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.80 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 1 1.76 3 0 0 0 0 0 0
Team: Teabaggers
Andy Whalen
12 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.64 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 1.14 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.13 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 1.82 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.57 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 2.21 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 2 1.52 0 0 0 0 0 0 0
Team: Stacc N Flip
Ron Spence
12 1 0 1 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 2.80 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 2.55 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 3.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 1.90 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 2.75 0 1 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 3 2.16 2 1 0 0 0 0 0
Team: Gormans
Rob Zeleznik
12 1 0 0 2.00 0 1 1 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.83 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 3.25 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 2.10 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.13 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 0.40 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.33 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 1 1.71 0 1 2 0 0 0 0
Team: Lady Lucks
Jessica Jackson
12 1 0 1 2.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 1.82 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 2.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 2.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 2.60 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.14 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.43 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 2 1.84 2 0 0 0 0 0 0
Team: Lady Lucks
Jodie Andrews
12 1 0 0 1.08 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.17 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 1 0 1.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.40 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 1.57 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 0.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 0.30 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 1 1.14 0 0 0 0 0 0 0
Team: Teabaggers
Dan Barker
12 1 0 0 1.40 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 2.83 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 2.37 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 2.50 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 1.57 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 0 2.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
12 1 0 1 1.37 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 0 4 2.07 3 0 1 0 0 0 0

Created by LeagueLeader with ARACHNET processing