LeagueLeader Report - Player Standings Report for 22FTC - 22 Fall Tuesday Crck
Big Dog Dart League
www.bigdogvending.com
 Karen Casper
League Coordinator
karen@bigdogvending.com
412-508-5789

 

Player Standings Report for 22FTC - 22 Fall Tuesday Crck

Report Date: 11/16/2022 9:51 AM

Most Improved Players for week 8, All Cricket, 15" Darthead, Double Bull games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Andy Whalen Teabaggers 1.60 2.15 0.55
Curt Widman Teabaggers 1.54 1.71 0.17
Mike Baker Teabaggers 1.69 1.81 0.12
Brandi Wolfrom Lady Lucks 1.33 1.39 0.06
Richard Jordan Harletts 1.53 1.56 0.03

All Cricket, 15" Darthead, Double Bull games, Week 8, sorted by Team + MPR:


Week Gam Win AST MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR HAT WHS Game
Team: Harletts
AJ Anderson
8 1 0 0 1.88 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 1.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 1.75 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 1.62 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 2.08 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 2.32 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 1.76 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 4 2 1.82 0 0 0 0 0 0 0
Team: Harletts
Richard Jordan
8 1 0 0 1.09 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 2.60 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.04 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 1.68 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 2.57 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 2.14 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 1.22 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 2 1.56 0 1 0 0 0 0 0
Team: Harletts
Rich Hipkiss
8 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 1.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 1.47 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.54 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 1.38 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 1.29 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 2 1.49 1 1 0 0 0 0 0
Team: Harletts
Bob Jordan
8 1 0 0 1.14 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 2.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 0.60 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.77 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 1.67 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 1.18 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 1.71 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 0.64 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 4 1.24 3 0 0 0 0 0 0
Team: Lady Lucks
Jessica Jackson
8 1 1 0 1.43 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 2.00 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 1.89 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 0.75 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 2.00 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.73 1 1 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 1 1.65 1 2 2 0 0 0 0
Team: Lady Lucks
Brandi Wolfrom
8 1 1 0 1.37 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.50 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 0.93 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 2.29 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.27 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 1.43 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.43 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.18 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 1 1.39 1 0 0 0 0 0 0
Team: Lady Lucks
Alexis McCaskey
8 1 0 1 1.18 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.60 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.13 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 1.62 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.13 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 0.91 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 0 2 1.18 1 1 0 0 0 0 0
Team: Lady Lucks
Jodie Andrews
8 1 0 1 2.29 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.08 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 0.55 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 1.83 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 0.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 0.62 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 0.71 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 0.82 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 1 1.07 1 1 1 0 0 0 0
Team: Teabaggers
Andy Whalen
8 1 0 1 2.17 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.29 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 3.43 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 2.12 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 1.71 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 2.44 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 2.75 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 1.65 1 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 5 1 2.15 4 2 0 0 0 0 0
Team: Teabaggers
Dan Barker
8 1 1 0 2.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 1.78 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.71 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 2.40 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.71 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 1 1.86 1 0 0 0 0 0 0
Team: Teabaggers
Mike Baker
8 1 0 0 1.37 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.60 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 2.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 2.70 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 1.50 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 2.29 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 0 3 1.81 0 2 1 0 0 0 0
Team: Teabaggers
Curt Widman
8 1 0 0 1.83 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.43 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 1.44 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 1.43 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 2.47 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 2.40 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.86 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 1.17 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 2 1.71 2 1 0 0 0 0 0
Team: Wrong Hole
Nick Eger
8 1 0 0 2.64 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 2.21 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.56 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 4.75 0 0 1 1 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 2.37 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 3.71 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.78 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 1 2.38 2 1 1 1 0 0 0
Team: Wrong Hole
Matt Warhola
8 1 0 1 2.75 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 3.23 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 0.78 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 1.36 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 2.10 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 3.56 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 2.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.41 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 4 2.11 1 2 0 0 0 0 0
Team: Wrong Hole
Holly Dulak
8 1 1 0 0.95 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 2.14 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 3.60 0 0 0 1 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 2.43 0 0 0 0 0 1 0 Cricket
8 1 0 1 2.29 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 2.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.37 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 3 1.97 1 0 1 1 0 1 0
Team: Wrong Hole
Ken Nakutis
8 1 0 0 0.90 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 2.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.94 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 2.08 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 2.12 1 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 0 1.76 1 0 0 0 0 0 0

Most Improved Players for week 8, All Cricket, 15" Darthead, Double Bull games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Andy Whalen Teabaggers 1.60 2.15 0.55
Curt Widman Teabaggers 1.54 1.71 0.17
Mike Baker Teabaggers 1.69 1.81 0.12
Brandi Wolfrom Lady Lucks 1.33 1.39 0.06
Richard Jordan Harletts 1.53 1.56 0.03

All Cricket, 15" Darthead, Double Bull games, Week 8, sorted by MPR:


Week Gam Win AST MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR HAT WHS Game
Team: Wrong Hole
Nick Eger
8 1 0 0 2.64 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 2.21 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.56 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 4.75 0 0 1 1 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 2.37 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 3.71 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.78 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 1 2.38 2 1 1 1 0 0 0
Team: Teabaggers
Andy Whalen
8 1 0 1 2.17 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.29 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 3.43 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 2.12 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 1.71 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 2.44 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 2.75 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 1.65 1 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 5 1 2.15 4 2 0 0 0 0 0
Team: Wrong Hole
Matt Warhola
8 1 0 1 2.75 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 3.23 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 0.78 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 1.36 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 2.10 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 3.56 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 2.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.41 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 4 2.11 1 2 0 0 0 0 0
Team: Wrong Hole
Holly Dulak
8 1 1 0 0.95 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 2.14 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 3.60 0 0 0 1 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 2.43 0 0 0 0 0 1 0 Cricket
8 1 0 1 2.29 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 2.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.37 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 3 1.97 1 0 1 1 0 1 0
Team: Teabaggers
Dan Barker
8 1 1 0 2.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 1.78 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.71 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 2.40 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.71 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 1 1.86 1 0 0 0 0 0 0
Team: Harletts
AJ Anderson
8 1 0 0 1.88 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 1.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 1.75 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 1.62 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 2.08 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 2.32 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 1.76 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 4 2 1.82 0 0 0 0 0 0 0
Team: Teabaggers
Mike Baker
8 1 0 0 1.37 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.60 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 2.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 2.70 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 1.50 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 2.29 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 0 3 1.81 0 2 1 0 0 0 0
Team: Wrong Hole
Ken Nakutis
8 1 0 0 0.90 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 2.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.94 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 2.08 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 2.12 1 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 0 1.76 1 0 0 0 0 0 0
Team: Teabaggers
Curt Widman
8 1 0 0 1.83 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.43 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 1.44 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 1.43 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 2.47 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 2.40 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.86 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 1.17 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 2 1.71 2 1 0 0 0 0 0
Team: Lady Lucks
Jessica Jackson
8 1 1 0 1.43 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 2.00 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 1.89 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 0.75 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 2.00 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.73 1 1 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 1 1.65 1 2 2 0 0 0 0
Team: Harletts
Richard Jordan
8 1 0 0 1.09 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 2.60 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.04 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 1.68 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 2.57 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 2.14 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 1.22 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 2 1.56 0 1 0 0 0 0 0
Team: Harletts
Rich Hipkiss
8 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 1.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 1.47 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.54 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 1.38 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 1.29 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 2 1.49 1 1 0 0 0 0 0
Team: Lady Lucks
Brandi Wolfrom
8 1 1 0 1.37 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.50 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 0.93 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 2.29 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.27 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 1.43 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.43 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.18 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 1 1.39 1 0 0 0 0 0 0
Team: Harletts
Bob Jordan
8 1 0 0 1.14 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 2.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 0.60 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.77 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 1.67 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 1.18 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 1.71 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 0.64 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 4 1.24 3 0 0 0 0 0 0
Team: Lady Lucks
Alexis McCaskey
8 1 0 1 1.18 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.60 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.13 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 1.62 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.13 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 0.91 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 0 2 1.18 1 1 0 0 0 0 0
Team: Lady Lucks
Jodie Andrews
8 1 0 1 2.29 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.08 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 0.55 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 1.83 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 0.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 0.62 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 0.71 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 0.82 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 1 1.07 1 1 1 0 0 0 0

Most Improved Players for week 8, All Cricket, 15" Darthead, Double Bull games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Andy Whalen Teabaggers 1.60 2.15 0.55
Curt Widman Teabaggers 1.54 1.71 0.17
Mike Baker Teabaggers 1.69 1.81 0.12
Brandi Wolfrom Lady Lucks 1.33 1.39 0.06
Richard Jordan Harletts 1.53 1.56 0.03

All Cricket, 15" Darthead, Double Bull games, Week 8, sorted by Percent Wins:


Week Gam Win AST MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR HAT WHS Game
Team: Teabaggers
Andy Whalen
8 1 0 1 2.17 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.29 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 3.43 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 2.12 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 1.71 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 2.44 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 2.75 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 1.65 1 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 5 1 2.15 4 2 0 0 0 0 0
Team: Harletts
AJ Anderson
8 1 0 0 1.88 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 1.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 1.75 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 1.62 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 2.08 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 2.32 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 1.76 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 4 2 1.82 0 0 0 0 0 0 0
Team: Wrong Hole
Nick Eger
8 1 0 0 2.64 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 2.21 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.56 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 4.75 0 0 1 1 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 2.37 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 3.71 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.78 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 1 2.38 2 1 1 1 0 0 0
Team: Harletts
Richard Jordan
8 1 0 0 1.09 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 2.60 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.04 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 1.68 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 2.57 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 2.14 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 1.22 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 2 1.56 0 1 0 0 0 0 0
Team: Wrong Hole
Ken Nakutis
8 1 0 0 0.90 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 2.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.94 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 2.08 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 2.12 1 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 3 0 1.76 1 0 0 0 0 0 0
Team: Lady Lucks
Jessica Jackson
8 1 1 0 1.43 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 2.00 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 1.89 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 0.75 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 2.00 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.73 1 1 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 1 1.65 1 2 2 0 0 0 0
Team: Harletts
Rich Hipkiss
8 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 1.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 1.47 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.54 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 1.38 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 1.29 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 2 1.49 1 1 0 0 0 0 0
Team: Lady Lucks
Brandi Wolfrom
8 1 1 0 1.37 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.50 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 0.93 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 2.29 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.27 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 1.43 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.43 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.18 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 2 1 1.39 1 0 0 0 0 0 0
Team: Wrong Hole
Holly Dulak
8 1 1 0 0.95 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 2.14 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 3.60 0 0 0 1 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 2.43 0 0 0 0 0 1 0 Cricket
8 1 0 1 2.29 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 2.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.37 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 3 1.97 1 0 1 1 0 1 0
Team: Wrong Hole
Matt Warhola
8 1 0 1 2.75 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 3.23 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 0.78 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 1.36 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 2.10 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 3.56 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 2.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.41 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 4 2.11 1 2 0 0 0 0 0
Team: Lady Lucks
Jodie Andrews
8 1 0 1 2.29 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.08 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 0.55 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 1.83 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 0.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 0.62 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 0.71 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 0.82 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 1 1.07 1 1 1 0 0 0 0
Team: Teabaggers
Curt Widman
8 1 0 0 1.83 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.43 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 1.44 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 1.43 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 2.47 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 2.40 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.86 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 1.17 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 2 1.71 2 1 0 0 0 0 0
Team: Teabaggers
Dan Barker
8 1 1 0 2.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 1.78 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.71 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 2.40 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.71 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 1 1.86 1 0 0 0 0 0 0
Team: Harletts
Bob Jordan
8 1 0 0 1.14 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 1 0 2.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 0.60 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.77 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 1.67 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 1.18 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 1.71 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 0.64 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 1 4 1.24 3 0 0 0 0 0 0
Team: Teabaggers
Mike Baker
8 1 0 0 1.37 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.60 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 2.25 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 2.70 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 1.50 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 2.29 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 0 3 1.81 0 2 1 0 0 0 0
Team: Lady Lucks
Alexis McCaskey
8 1 0 1 1.18 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.60 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.13 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 1 1.62 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.13 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
8 1 0 0 0.91 0 0 0 0 0 0 0 Team Crk
Summary: 8 0 2 1.18 1 1 0 0 0 0 0

Created by LeagueLeader with ARACHNET processing