LeagueLeader Report - Player Standings Report for 23FMSC - 23 Fall Main St Combo
Big Dog Dart League
www.bigdogvending.com
 Karen Casper
League Coordinator
karen@bigdogvending.com
412-508-5789

Player Standings Report for 23FMSC - 23 Fall Main St Combo

Report Date: 2/06/2024 5:06 PM

Most Improved Players for week 16, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Kasey Stewart SDK 1.63 2.20 0.57
Eugene Baker Just Throw 2.55 2.88 0.33
Alec Becher Did You Just Dart 2.08 2.41 0.33
Ryan McGrady Porkys 1.85 2.12 0.27
Sean Reagan Dartaholics 2.67 2.88 0.21

All Cricket games, Week 16, sorted by Team + MPR:


Week Gam Win AST MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR HAT WHS Game
Team: All Stars
Olivia Willenkin
16 3 0 1 2.44 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 2.44 0 0 0 0 0 0 0
Team: All Stars
Adam Lentz
16 3 1 0 2.29 2 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 0 2.29 2 1 0 0 0 0 0
Team: All Stars
Rege Kessler
16 3 1 0 2.22 1 0 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 0 2.22 1 0 1 0 0 0 0
Team: All Stars
Joe Jones
16 3 0 1 2.06 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 2.06 1 0 0 0 0 0 0
Team: Dartaholics
Sean Reagan
16 3 1 1 2.88 1 2 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 2.88 1 2 0 0 0 0 0
Team: Dartaholics
Chris Conrad
16 3 1 1 2.71 2 2 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 2.71 2 2 0 0 0 0 0
Team: Dartaholics
Chris Marcyjanik
16 3 1 1 2.52 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 2.52 0 0 0 0 0 0 0
Team: Dartaholics
Jordan Narr
16 3 1 1 2.08 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 2.08 1 0 0 0 0 0 0
Team: Did You Just Dart
Alec Becher
16 3 1 1 2.41 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 2.41 0 0 0 0 0 0 0
Team: Did You Just Dart
Dave Parry
16 3 0 0 1.41 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 1.41 0 0 0 0 0 0 0
Team: Did You Just Dart
Justin Conner
16 3 0 1 1.35 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 1.35 0 0 0 0 0 0 0
Team: Did You Just Dart
Ian Kohut
16 3 1 0 1.34 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 0 1.34 0 0 0 0 0 0 0
Team: Just Throw
Eugene Baker
16 3 2 0 2.88 0 0 0 0 1 0 0 Cricket
Summary: 3 2 0 2.88 0 0 0 0 1 0 0
Team: Just Throw
Charles Becker
16 3 2 1 2.16 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 2 1 2.16 0 0 1 0 0 0 0
Team: Just Throw
Dave Budzowski
16 3 0 1 2.05 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 2.05 2 0 0 0 0 0 0
Team: Just Throw
Nick Becher
16 3 0 2 1.82 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 2 1.82 1 0 0 0 0 0 0
Team: Porkys
Ryan McGrady
16 3 0 0 2.12 1 1 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 2.12 1 1 1 0 0 0 0
Team: Porkys
Shane McManus
16 3 1 0 1.98 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 0 1.98 0 1 0 0 0 0 0
Team: Porkys
Nick Weiss
16 3 0 0 1.15 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 1.15 0 0 0 0 0 0 0
Team: Porkys
Andrew Henry
16 3 0 1 0.95 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 0.95 0 0 0 0 0 0 0
Team: SDK
Chris Alexander
16 3 2 0 2.80 3 0 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 2 0 2.80 3 0 1 0 0 0 0
Team: SDK
Robert Woodrich
16 3 0 2 2.50 1 0 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 2 2.50 1 0 1 0 0 0 0
Team: SDK
Kasey Stewart
16 3 1 2 2.20 1 0 1 0 0 1 0 Cricket
Summary: 3 1 2 2.20 1 0 1 0 0 1 0
Team: SDK
Sean McGrady
16 3 2 1 1.62 0 0 0 0 0 1 0 Cricket
Summary: 3 2 1 1.62 0 0 0 0 0 1 0

Most Improved Players for week 16, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
Charles Becker Just Throw 22.81 26.24 3.43
Shane McManus Porkys 20.94 24.17 3.23
Rege Kessler All Stars 25.35 27.78 2.43
Sean Reagan Dartaholics 27.00 28.58 1.58
Dave Budzowski Just Throw 24.72 25.70 0.98

All X01 games, Week 16, sorted by Team + PPD:


Week Gam Win PPD 10DO 11DO 12DO HAT 3BD T80 HTN LTN HstTon HstOut Game
Team: All Stars
Rege Kessler
16 2 1 30.24 0 0 0 0 0 0 0 5 117 60 501 O/O
16 2 1 28.38 0 0 0 2 0 0 0 2 150 24 501 O/O
16 1 0 21.39 0 0 0 1 0 0 0 1 150 0 701 O/D
Summary: 5 2 27.78 0 0 0 3 0 0 0 8 150 60
Team: All Stars
Olivia Willenkin
16 2 0 23.39 0 0 0 1 0 0 0 1 150 0 501 O/O
16 2 0 20.82 0 0 0 0 0 0 0 3 109 0 501 O/O
16 1 0 30.27 0 0 0 0 0 0 0 2 115 0 701 O/D
Summary: 5 0 23.42 0 0 0 1 0 0 0 6 150 0
Team: All Stars
Joe Jones
16 2 0 21.00 0 0 0 0 0 0 0 3 107 0 501 O/O
16 2 0 27.12 0 0 0 1 0 0 0 2 150 0 501 O/O
16 1 0 18.33 0 0 0 0 0 0 0 1 107 0 701 O/D
Summary: 5 0 23.25 0 0 0 1 0 0 0 6 150 0
Team: All Stars
Adam Lentz
16 2 0 21.48 0 0 0 0 0 0 0 1 113 0 501 O/O
16 2 1 18.64 0 0 0 0 0 0 0 1 116 4 501 O/O
16 1 0 17.00 0 0 0 1 0 0 0 0 150 0 701 O/D
Summary: 5 1 19.55 0 0 0 1 0 0 0 2 150 4
Team: Dartaholics
Sean Reagan
16 2 1 30.72 0 0 0 2 0 0 0 4 150 75 501 O/O
16 2 1 30.10 0 0 0 3 0 0 0 2 150 44 501 O/O
16 1 0 21.00 0 0 0 0 0 0 0 2 118 0 701 O/D
Summary: 5 2 28.58 0 0 0 5 0 0 0 8 150 75
Team: Dartaholics
Chris Conrad
16 2 1 27.00 0 0 0 1 0 0 0 4 150 48 501 O/O
16 2 1 21.30 0 0 0 1 0 0 0 1 150 20 501 O/O
16 1 0 23.00 0 0 0 0 0 0 0 2 119 0 701 O/D
Summary: 5 2 23.73 0 0 0 2 0 0 0 7 150 48
Team: Dartaholics
Jordan Narr
16 2 1 24.30 0 0 0 1 0 0 0 4 150 38 501 O/O
16 2 0 17.49 0 0 0 0 0 0 0 3 116 0 501 O/O
16 1 1 21.53 0 0 0 0 0 0 0 2 119 2 701 O/D
Summary: 5 2 21.04 0 0 0 1 0 0 0 9 150 38
Team: Dartaholics
Chris Marcyjanik
16 2 0 19.15 0 0 0 0 0 0 0 2 108 0 501 O/O
16 2 0 19.58 0 0 0 0 0 0 0 2 118 0 501 O/O
16 1 0 18.61 0 0 0 0 0 0 0 1 107 0 701 O/D
Summary: 5 0 19.26 0 0 0 0 0 0 0 5 118 0
Team: Did You Just Dart
Alec Becher
16 2 0 20.59 0 0 0 0 0 0 0 2 117 0 501 O/O
16 2 1 23.05 0 0 0 1 0 0 0 3 150 5 501 O/O
16 1 0 24.83 0 0 0 0 0 0 0 1 108 0 701 O/D
Summary: 5 1 22.25 0 0 0 1 0 0 0 6 150 5
Team: Did You Just Dart
Dave Parry
16 2 0 17.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
16 2 0 17.87 0 0 0 0 0 0 0 1 119 0 501 O/O
16 1 0 12.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 16.99 0 0 0 0 0 0 0 1 119 0
Team: Did You Just Dart
Justin Conner
16 2 1 16.70 0 0 0 0 0 0 0 1 123 33 501 O/O
16 2 0 16.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
16 1 0 17.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 1 16.66 0 0 0 0 0 0 0 1 123 33
Team: Did You Just Dart
Ian Kohut
16 2 0 14.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
16 2 0 18.61 0 0 0 0 0 0 0 2 117 0 501 O/O
16 1 0 13.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 16.51 0 0 0 0 0 0 0 2 117 0
Team: Just Throw
Charles Becker
16 2 2 24.70 0 0 0 1 0 0 0 3 150 81 501 O/O
16 2 1 24.91 0 0 0 0 0 0 0 4 112 30 501 O/O
16 1 1 35.79 0 0 0 1 0 0 0 2 150 56 701 O/D
Summary: 5 4 26.24 0 0 0 2 0 0 0 9 150 81
Team: Just Throw
Dave Budzowski
16 2 0 22.18 0 0 0 0 0 0 0 5 117 0 501 O/O
16 2 0 28.23 0 0 0 2 0 0 0 3 150 0 501 O/O
16 1 0 31.25 0 0 0 0 0 0 0 1 138 0 701 O/D
Summary: 5 0 25.70 0 0 0 2 0 0 0 9 150 0
Team: Just Throw
Eugene Baker
16 2 1 25.38 0 0 0 0 0 0 0 4 116 84 501 O/O
16 2 2 25.84 0 0 0 1 0 0 0 4 150 30 501 O/O
16 1 0 14.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 3 24.29 0 0 0 1 0 0 0 8 150 84
Team: Just Throw
Nick Becher
16 2 0 17.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
16 2 0 18.82 0 0 0 0 0 0 0 3 119 0 501 O/O
16 1 0 19.58 0 0 0 0 0 0 0 1 117 0 701 O/D
Summary: 5 0 18.38 0 0 0 0 0 0 0 4 119 0
Team: Porkys
Shane McManus
16 2 2 25.02 0 0 0 0 0 0 0 5 120 90 501 O/O
16 2 1 24.83 0 0 0 1 0 0 0 2 150 1 501 O/O
16 1 0 20.61 0 0 0 0 0 0 0 1 109 0 701 O/D
Summary: 5 3 24.17 0 0 0 1 0 0 0 8 150 90
Team: Porkys
Ryan McGrady
16 2 0 17.21 0 0 0 0 0 0 0 3 110 0 501 O/O
16 2 0 17.08 0 0 0 0 0 0 0 1 113 0 501 O/O
16 1 0 18.55 0 0 0 0 0 0 0 1 105 0 701 O/D
Summary: 5 0 17.38 0 0 0 0 0 0 0 5 113 0
Team: Porkys
Andrew Henry
16 2 0 13.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
16 2 0 18.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
16 1 0 15.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 15.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team: Porkys
Nick Weiss
16 2 0 13.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
16 2 0 12.81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
16 1 0 14.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 13.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team: SDK
Chris Alexander
16 2 1 26.55 0 0 0 1 0 0 0 5 150 40 501 O/O
16 2 2 31.00 0 0 0 1 0 0 0 7 150 108 501 O/O
16 1 0 29.05 0 0 0 0 0 0 0 4 120 0 701 O/D
Summary: 5 3 28.69 0 0 0 2 0 0 0 16 150 108
Team: SDK
Robert Woodrich
16 2 1 26.53 0 0 0 2 0 0 0 4 150 49 501 O/O
16 2 0 17.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
16 1 1 23.65 0 0 0 1 0 0 0 1 150 48 701 O/D
Summary: 5 2 22.36 0 0 0 3 0 0 0 5 150 49
Team: SDK
Sean McGrady
16 2 0 19.14 0 0 0 0 0 0 0 2 120 0 501 O/O
16 2 1 19.04 0 0 0 0 0 0 0 2 109 2 501 O/O
16 1 0 17.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 1 18.87 0 0 0 0 0 0 0 4 120 2
Team: SDK
Kasey Stewart
16 2 0 16.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
16 2 0 15.30 0 0 0 0 0 0 0 1 115 0 501 O/O
16 1 0 13.57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 15.53 0 0 0 0 0 0 0 1 115 0

Most Improved Players for week 16, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Kasey Stewart SDK 1.63 2.20 0.57
Eugene Baker Just Throw 2.55 2.88 0.33
Alec Becher Did You Just Dart 2.08 2.41 0.33
Ryan McGrady Porkys 1.85 2.12 0.27
Sean Reagan Dartaholics 2.67 2.88 0.21

All Cricket games, Week 16, sorted by MPR:


Week Gam Win AST MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR HAT WHS Game
Team: Dartaholics
Sean Reagan
16 3 1 1 2.88 1 2 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 2.88 1 2 0 0 0 0 0
Team: Just Throw
Eugene Baker
16 3 2 0 2.88 0 0 0 0 1 0 0 Cricket
Summary: 3 2 0 2.88 0 0 0 0 1 0 0
Team: SDK
Chris Alexander
16 3 2 0 2.80 3 0 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 2 0 2.80 3 0 1 0 0 0 0
Team: Dartaholics
Chris Conrad
16 3 1 1 2.71 2 2 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 2.71 2 2 0 0 0 0 0
Team: Dartaholics
Chris Marcyjanik
16 3 1 1 2.52 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 2.52 0 0 0 0 0 0 0
Team: SDK
Robert Woodrich
16 3 0 2 2.50 1 0 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 2 2.50 1 0 1 0 0 0 0
Team: All Stars
Olivia Willenkin
16 3 0 1 2.44 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 2.44 0 0 0 0 0 0 0
Team: Did You Just Dart
Alec Becher
16 3 1 1 2.41 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 2.41 0 0 0 0 0 0 0
Team: All Stars
Adam Lentz
16 3 1 0 2.29 2 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 0 2.29 2 1 0 0 0 0 0
Team: All Stars
Rege Kessler
16 3 1 0 2.22 1 0 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 0 2.22 1 0 1 0 0 0 0
Team: SDK
Kasey Stewart
16 3 1 2 2.20 1 0 1 0 0 1 0 Cricket
Summary: 3 1 2 2.20 1 0 1 0 0 1 0
Team: Just Throw
Charles Becker
16 3 2 1 2.16 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 2 1 2.16 0 0 1 0 0 0 0
Team: Porkys
Ryan McGrady
16 3 0 0 2.12 1 1 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 2.12 1 1 1 0 0 0 0
Team: Dartaholics
Jordan Narr
16 3 1 1 2.08 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 2.08 1 0 0 0 0 0 0
Team: All Stars
Joe Jones
16 3 0 1 2.06 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 2.06 1 0 0 0 0 0 0
Team: Just Throw
Dave Budzowski
16 3 0 1 2.05 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 2.05 2 0 0 0 0 0 0
Team: Porkys
Shane McManus
16 3 1 0 1.98 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 0 1.98 0 1 0 0 0 0 0
Team: Just Throw
Nick Becher
16 3 0 2 1.82 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 2 1.82 1 0 0 0 0 0 0
Team: SDK
Sean McGrady
16 3 2 1 1.62 0 0 0 0 0 1 0 Cricket
Summary: 3 2 1 1.62 0 0 0 0 0 1 0
Team: Did You Just Dart
Dave Parry
16 3 0 0 1.41 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 1.41 0 0 0 0 0 0 0
Team: Did You Just Dart
Justin Conner
16 3 0 1 1.35 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 1.35 0 0 0 0 0 0 0
Team: Did You Just Dart
Ian Kohut
16 3 1 0 1.34 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 0 1.34 0 0 0 0 0 0 0
Team: Porkys
Nick Weiss
16 3 0 0 1.15 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 1.15 0 0 0 0 0 0 0
Team: Porkys
Andrew Henry
16 3 0 1 0.95 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 0.95 0 0 0 0 0 0 0

Most Improved Players for week 16, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
Charles Becker Just Throw 22.81 26.24 3.43
Shane McManus Porkys 20.94 24.17 3.23
Rege Kessler All Stars 25.35 27.78 2.43
Sean Reagan Dartaholics 27.00 28.58 1.58
Dave Budzowski Just Throw 24.72 25.70 0.98

All X01 games, Week 16, sorted by PPD:


Week Gam Win PPD 10DO 11DO 12DO HAT 3BD T80 HTN LTN HstTon HstOut Game
Team: SDK
Chris Alexander
16 2 1 26.55 0 0 0 1 0 0 0 5 150 40 501 O/O
16 2 2 31.00 0 0 0 1 0 0 0 7 150 108 501 O/O
16 1 0 29.05 0 0 0 0 0 0 0 4 120 0 701 O/D
Summary: 5 3 28.69 0 0 0 2 0 0 0 16 150 108
Team: Dartaholics
Sean Reagan
16 2 1 30.72 0 0 0 2 0 0 0 4 150 75 501 O/O
16 2 1 30.10 0 0 0 3 0 0 0 2 150 44 501 O/O
16 1 0 21.00 0 0 0 0 0 0 0 2 118 0 701 O/D
Summary: 5 2 28.58 0 0 0 5 0 0 0 8 150 75
Team: All Stars
Rege Kessler
16 2 1 30.24 0 0 0 0 0 0 0 5 117 60 501 O/O
16 2 1 28.38 0 0 0 2 0 0 0 2 150 24 501 O/O
16 1 0 21.39 0 0 0 1 0 0 0 1 150 0 701 O/D
Summary: 5 2 27.78 0 0 0 3 0 0 0 8 150 60
Team: Just Throw
Charles Becker
16 2 2 24.70 0 0 0 1 0 0 0 3 150 81 501 O/O
16 2 1 24.91 0 0 0 0 0 0 0 4 112 30 501 O/O
16 1 1 35.79 0 0 0 1 0 0 0 2 150 56 701 O/D
Summary: 5 4 26.24 0 0 0 2 0 0 0 9 150 81
Team: Just Throw
Dave Budzowski
16 2 0 22.18 0 0 0 0 0 0 0 5 117 0 501 O/O
16 2 0 28.23 0 0 0 2 0 0 0 3 150 0 501 O/O
16 1 0 31.25 0 0 0 0 0 0 0 1 138 0 701 O/D
Summary: 5 0 25.70 0 0 0 2 0 0 0 9 150 0
Team: Just Throw
Eugene Baker
16 2 1 25.38 0 0 0 0 0 0 0 4 116 84 501 O/O
16 2 2 25.84 0 0 0 1 0 0 0 4 150 30 501 O/O
16 1 0 14.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 3 24.29 0 0 0 1 0 0 0 8 150 84
Team: Porkys
Shane McManus
16 2 2 25.02 0 0 0 0 0 0 0 5 120 90 501 O/O
16 2 1 24.83 0 0 0 1 0 0 0 2 150 1 501 O/O
16 1 0 20.61 0 0 0 0 0 0 0 1 109 0 701 O/D
Summary: 5 3 24.17 0 0 0 1 0 0 0 8 150 90
Team: Dartaholics
Chris Conrad
16 2 1 27.00 0 0 0 1 0 0 0 4 150 48 501 O/O
16 2 1 21.30 0 0 0 1 0 0 0 1 150 20 501 O/O
16 1 0 23.00 0 0 0 0 0 0 0 2 119 0 701 O/D
Summary: 5 2 23.73 0 0 0 2 0 0 0 7 150 48
Team: All Stars
Olivia Willenkin
16 2 0 23.39 0 0 0 1 0 0 0 1 150 0 501 O/O
16 2 0 20.82 0 0 0 0 0 0 0 3 109 0 501 O/O
16 1 0 30.27 0 0 0 0 0 0 0 2 115 0 701 O/D
Summary: 5 0 23.42 0 0 0 1 0 0 0 6 150 0
Team: All Stars
Joe Jones
16 2 0 21.00 0 0 0 0 0 0 0 3 107 0 501 O/O
16 2 0 27.12 0 0 0 1 0 0 0 2 150 0 501 O/O
16 1 0 18.33 0 0 0 0 0 0 0 1 107 0 701 O/D
Summary: 5 0 23.25 0 0 0 1 0 0 0 6 150 0
Team: SDK
Robert Woodrich
16 2 1 26.53 0 0 0 2 0 0 0 4 150 49 501 O/O
16 2 0 17.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
16 1 1 23.65 0 0 0 1 0 0 0 1 150 48 701 O/D
Summary: 5 2 22.36 0 0 0 3 0 0 0 5 150 49
Team: Did You Just Dart
Alec Becher
16 2 0 20.59 0 0 0 0 0 0 0 2 117 0 501 O/O
16 2 1 23.05 0 0 0 1 0 0 0 3 150 5 501 O/O
16 1 0 24.83 0 0 0 0 0 0 0 1 108 0 701 O/D
Summary: 5 1 22.25 0 0 0 1 0 0 0 6 150 5
Team: Dartaholics
Jordan Narr
16 2 1 24.30 0 0 0 1 0 0 0 4 150 38 501 O/O
16 2 0 17.49 0 0 0 0 0 0 0 3 116 0 501 O/O
16 1 1 21.53 0 0 0 0 0 0 0 2 119 2 701 O/D
Summary: 5 2 21.04 0 0 0 1 0 0 0 9 150 38
Team: All Stars
Adam Lentz
16 2 0 21.48 0 0 0 0 0 0 0 1 113 0 501 O/O
16 2 1 18.64 0 0 0 0 0 0 0 1 116 4 501 O/O
16 1 0 17.00 0 0 0 1 0 0 0 0 150 0 701 O/D
Summary: 5 1 19.55 0 0 0 1 0 0 0 2 150 4
Team: Dartaholics
Chris Marcyjanik
16 2 0 19.15 0 0 0 0 0 0 0 2 108 0 501 O/O
16 2 0 19.58 0 0 0 0 0 0 0 2 118 0 501 O/O
16 1 0 18.61 0 0 0 0 0 0 0 1 107 0 701 O/D
Summary: 5 0 19.26 0 0 0 0 0 0 0 5 118 0
Team: SDK
Sean McGrady
16 2 0 19.14 0 0 0 0 0 0 0 2 120 0 501 O/O
16 2 1 19.04 0 0 0 0 0 0 0 2 109 2 501 O/O
16 1 0 17.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 1 18.87 0 0 0 0 0 0 0 4 120 2
Team: Just Throw
Nick Becher
16 2 0 17.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
16 2 0 18.82 0 0 0 0 0 0 0 3 119 0 501 O/O
16 1 0 19.58 0 0 0 0 0 0 0 1 117 0 701 O/D
Summary: 5 0 18.38 0 0 0 0 0 0 0 4 119 0
Team: Porkys
Ryan McGrady
16 2 0 17.21 0 0 0 0 0 0 0 3 110 0 501 O/O
16 2 0 17.08 0 0 0 0 0 0 0 1 113 0 501 O/O
16 1 0 18.55 0 0 0 0 0 0 0 1 105 0 701 O/D
Summary: 5 0 17.38 0 0 0 0 0 0 0 5 113 0
Team: Did You Just Dart
Dave Parry
16 2 0 17.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
16 2 0 17.87 0 0 0 0 0 0 0 1 119 0 501 O/O
16 1 0 12.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 16.99 0 0 0 0 0 0 0 1 119 0
Team: Did You Just Dart
Justin Conner
16 2 1 16.70 0 0 0 0 0 0 0 1 123 33 501 O/O
16 2 0 16.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
16 1 0 17.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 1 16.66 0 0 0 0 0 0 0 1 123 33
Team: Did You Just Dart
Ian Kohut
16 2 0 14.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
16 2 0 18.61 0 0 0 0 0 0 0 2 117 0 501 O/O
16 1 0 13.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 16.51 0 0 0 0 0 0 0 2 117 0
Team: SDK
Kasey Stewart
16 2 0 16.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
16 2 0 15.30 0 0 0 0 0 0 0 1 115 0 501 O/O
16 1 0 13.57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 15.53 0 0 0 0 0 0 0 1 115 0
Team: Porkys
Andrew Henry
16 2 0 13.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
16 2 0 18.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
16 1 0 15.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 15.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team: Porkys
Nick Weiss
16 2 0 13.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
16 2 0 12.81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
16 1 0 14.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 13.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing