LeagueLeader Report - Player Standings Report for 22FMMS - 22 Fall Mon Main St
Big Dog Dart League
www.bigdogvending.com
 Karen Casper
League Coordinator
karen@bigdogvending.com
412-508-5789

Player Standings Report for 22FMMS - 22 Fall Mon Main St

Report Date: 10/11/2022 12:12 PM

All Cricket games, Week 2, sorted by Team + MPR:


Week Gam Win AST MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR HAT WHS Game
Team: Bombs B4 Bulls
Joe Jones
2 3 0 2 3.31 4 1 0 0 0 1 0 Cricket
Summary: 3 0 2 3.31 4 1 0 0 0 1 0
Team: Bombs B4 Bulls
Shawn Barnish
2 3 2 1 3.13 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 2 1 3.13 1 1 0 0 0 0 0
Team: Bombs B4 Bulls
DJ Guardino
2 3 1 1 2.93 4 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 2.93 4 0 0 0 0 0 0
Team: Bombs B4 Bulls
Olivia Willenkin
2 3 2 1 2.22 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 2 1 2.22 0 0 0 0 0 0 0
Team: Broken Arrows
Steve Thiry
2 3 1 0 2.57 0 2 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 0 2.57 0 2 0 0 0 0 0
Team: Broken Arrows
Mike Farr
2 3 0 0 2.43 1 0 0 0 0 1 0 Cricket
Summary: 3 0 0 2.43 1 0 0 0 0 1 0
Team: Broken Arrows
Johnny Lager
2 3 0 1 2.25 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 2.25 1 1 0 0 0 0 0
Team: Broken Arrows
Jim Hill
2 3 0 0 2.17 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 2.17 0 0 0 0 0 0 0
Team: Dartaholics
Bill Kavals
2 3 2 0 3.17 0 1 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 2 0 3.17 0 1 1 0 0 0 0
Team: Dartaholics
Justin Mayhugh
2 3 2 1 2.95 1 0 2 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 2 1 2.95 1 0 2 0 0 0 0
Team: Dartaholics
Chris Marcyjanik
2 3 0 3 2.41 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 3 2.41 0 1 0 0 0 0 0
Team: Dartaholics
Leah Mayhugh
2 3 1 1 1.88 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 1.88 2 0 0 0 0 0 0
Team: No More Bombs
Rege Kessler
2 3 2 1 3.72 5 2 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 2 1 3.72 5 2 0 0 0 0 0
Team: No More Bombs
Eugene Baker
2 3 2 1 3.50 1 2 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 2 1 3.50 1 2 1 0 0 0 0
Team: No More Bombs
Charles Becker
2 3 0 3 2.64 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 3 2.64 0 0 1 0 0 0 0
Team: No More Bombs
Nick Becher
2 3 2 1 2.27 3 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 2 1 2.27 3 0 0 0 0 0 0
Team: One Hole Off
Katyana Contrafatto
2 3 0 0 2.25 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 2.25 0 0 1 0 0 0 0
Team: One Hole Off
Andrew Miller
2 3 0 0 1.82 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 1.82 1 0 0 0 0 0 0
Team: One Hole Off
Ian Kohut
2 3 0 0 1.73 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 1.73 0 1 0 0 0 0 0
Team: One Hole Off
Justin Conner
2 3 0 0 1.66 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 1.66 0 0 0 0 0 0 0
Team: Roll With It
Kasey Stewart
2 3 1 0 2.59 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 0 2.59 0 1 0 0 0 0 0
Team: Roll With It
Sean McGrady
2 3 0 1 2.37 1 2 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 2.37 1 2 0 0 0 0 0
Team: Roll With It
Scotty Noca
2 3 0 0 1.59 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 1.59 0 1 0 0 0 0 0
Team: Roll With It
Robert Woodrich
2 3 0 0 1.37 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 1.37 1 0 0 0 0 0 0

All X01 games, Week 2, sorted by Team + PPD:


Week Gam Win PPD 10DO 11DO 12DO HAT 3BD T80 HTN LTN HstTon HstOut Game
Team: Bombs B4 Bulls
Joe Jones
2 2 2 37.76 0 0 0 3 0 0 0 6 150 129 501 O/O
2 2 0 29.57 0 0 0 3 0 0 0 3 150 0 501 O/O
2 1 0 21.67 0 0 0 0 0 0 0 1 103 0 701 O/D
Summary: 5 2 31.33 0 0 0 6 0 0 0 10 150 129
Team: Bombs B4 Bulls
Shawn Barnish
2 2 0 23.74 0 0 0 0 0 0 0 4 119 0 501 O/O
2 2 1 27.23 0 0 0 2 0 0 0 3 150 82 501 O/O
2 1 0 32.75 0 0 0 0 0 0 0 3 106 0 701 O/D
Summary: 5 1 26.37 0 0 0 2 0 0 0 10 150 82
Team: Bombs B4 Bulls
DJ Guardino
2 2 0 25.48 0 0 0 1 0 0 0 3 150 0 501 O/O
2 2 2 25.16 0 0 0 2 0 0 0 2 150 25 501 O/O
2 1 1 24.71 0 0 0 0 0 0 0 2 119 72 701 O/D
Summary: 5 3 25.21 0 0 0 3 0 0 0 7 150 72
Team: Bombs B4 Bulls
Olivia Willenkin
2 2 0 20.50 0 0 0 0 0 0 0 2 117 0 501 O/O
2 2 1 17.87 0 0 0 0 0 0 0 2 118 21 501 O/O
2 1 0 29.58 0 0 0 0 0 0 0 2 118 0 701 O/D
Summary: 5 1 20.38 0 0 0 0 0 0 0 6 118 21
Team: Broken Arrows
Mike Farr
2 2 1 23.50 0 0 0 1 0 0 0 1 150 60 501 O/O
2 2 0 23.10 0 0 0 1 0 0 0 1 150 0 501 O/O
2 1 0 27.33 0 0 0 0 0 0 0 1 116 0 701 O/D
Summary: 5 1 23.97 0 0 0 2 0 0 0 3 150 60
Team: Broken Arrows
Steve Thiry
2 2 0 23.02 0 0 0 0 0 0 0 4 116 0 501 O/O
2 2 0 22.83 0 0 0 0 0 0 0 2 112 0 501 O/O
2 1 0 24.92 0 0 0 0 0 0 0 1 112 0 701 O/D
Summary: 5 0 23.18 0 0 0 0 0 0 0 7 116 0
Team: Broken Arrows
Jim Hill
2 2 0 23.48 0 0 0 1 0 0 0 2 150 0 501 O/O
2 2 0 20.83 0 0 0 0 0 0 0 3 140 0 501 O/O
2 1 0 18.00 0 0 0 0 0 0 0 1 106 0 701 O/D
Summary: 5 0 21.33 0 0 0 1 0 0 0 6 150 0
Team: Broken Arrows
Johnny Lager
2 2 1 18.76 0 0 0 0 0 0 0 1 113 55 501 O/O
2 2 0 14.02 0 0 0 0 0 0 0 1 105 0 501 O/O
2 1 0 21.25 0 0 0 0 0 0 0 1 102 0 701 O/D
Summary: 5 1 17.03 0 0 0 0 0 0 0 3 113 55
Team: Dartaholics
Justin Mayhugh
2 2 2 29.59 0 0 0 3 0 0 0 4 150 33 501 O/O
2 2 1 38.16 0 0 0 4 0 0 0 4 150 20 501 O/O
2 1 0 24.17 0 0 0 0 0 0 0 3 119 0 701 O/D
Summary: 5 3 31.40 0 0 0 7 0 0 0 11 150 33
Team: Dartaholics
Chris Marcyjanik
2 2 1 21.25 0 0 0 0 0 0 0 3 118 20 501 O/O
2 2 1 27.95 0 0 0 1 0 0 0 4 150 32 501 O/O
2 1 0 24.94 0 0 0 1 0 0 0 1 150 0 701 O/D
Summary: 5 2 24.14 0 0 0 2 0 0 0 8 150 32
Team: Dartaholics
Bill Kavals
2 2 0 22.35 0 0 0 0 0 0 0 3 139 0 501 O/O
2 2 0 23.58 0 0 0 0 0 0 0 4 114 0 501 O/O
2 1 0 24.60 0 0 0 0 0 0 0 1 119 0 701 O/D
Summary: 5 0 23.15 0 0 0 0 0 0 0 8 139 0
Team: Dartaholics
Leah Mayhugh
2 2 0 11.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
2 2 0 17.67 0 0 0 0 0 0 0 2 116 0 501 O/O
2 1 0 14.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 14.75 0 0 0 0 0 0 0 2 116 0
Team: No More Bombs
Charles Becker
2 2 0 23.92 0 0 0 2 0 0 0 2 150 0 501 O/O
2 2 0 28.15 0 0 0 2 0 0 0 4 150 0 501 O/O
2 1 0 30.67 0 0 0 0 0 0 0 3 120 0 701 O/D
Summary: 5 0 26.50 0 0 0 4 0 0 0 9 150 0
Team: No More Bombs
Rege Kessler
2 2 1 24.84 0 0 0 1 0 0 0 2 150 13 501 O/O
2 2 2 29.26 0 0 0 0 0 0 0 6 119 90 501 O/O
2 1 0 20.39 0 0 0 0 0 0 0 1 103 0 701 O/D
Summary: 5 3 25.86 0 0 0 1 0 0 0 9 150 90
Team: No More Bombs
Nick Becher
2 2 2 25.69 0 0 0 0 0 0 0 3 117 84 501 O/O
2 2 2 27.83 0 0 0 2 0 0 0 3 150 28 501 O/O
2 1 1 20.00 0 0 0 0 0 0 0 1 103 63 701 O/D
Summary: 5 5 25.48 0 0 0 2 0 0 0 7 150 84
Team: No More Bombs
Eugene Baker
2 2 0 23.09 0 0 0 1 0 0 0 3 150 0 501 O/O
2 2 0 25.89 0 0 0 0 0 0 0 4 118 0 501 O/O
2 1 0 29.33 0 0 0 1 0 0 0 1 150 0 701 O/D
Summary: 5 0 24.96 0 0 0 2 0 0 0 8 150 0
Team: One Hole Off
Andrew Miller
2 2 0 20.60 0 0 0 1 0 0 0 0 150 0 501 O/O
2 2 0 20.39 0 0 0 0 0 0 0 1 105 0 501 O/O
2 1 0 22.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 20.81 0 0 0 1 0 0 0 1 150 0
Team: One Hole Off
Ian Kohut
2 2 0 23.21 0 0 0 1 0 0 0 1 150 0 501 O/O
2 2 0 18.02 0 0 0 1 0 0 0 1 150 0 501 O/O
2 1 0 18.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 20.23 0 0 0 2 0 0 0 2 150 0
Team: One Hole Off
Katyana Contrafatto
2 2 1 18.83 0 0 0 0 0 0 0 2 140 1 501 O/O
2 2 0 17.95 0 0 0 0 0 0 0 1 136 0 501 O/O
2 1 0 17.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 1 18.26 0 0 0 0 0 0 0 3 140 1
Team: One Hole Off
Justin Conner
2 2 0 15.58 0 0 0 0 0 0 0 1 108 0 501 O/O
2 2 0 17.33 0 0 0 0 0 0 0 1 117 0 501 O/O
2 1 0 12.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 15.69 0 0 0 0 0 0 0 2 117 0
Team: Roll With It
Robert Woodrich
2 2 0 17.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
2 2 1 23.27 0 0 0 0 0 0 0 3 115 94 501 O/O
2 1 0 23.27 0 0 0 0 0 0 0 1 109 0 701 O/D
Summary: 5 1 20.34 0 0 0 0 0 0 0 4 115 94
Team: Roll With It
Sean McGrady
2 2 0 20.04 0 0 0 0 0 0 0 2 116 0 501 O/O
2 2 1 18.67 0 0 0 1 0 0 0 1 150 61 501 O/O
2 1 1 23.56 0 0 0 0 0 0 0 2 120 3 701 O/D
Summary: 5 2 19.95 0 0 0 1 0 0 0 5 150 61
Team: Roll With It
Kasey Stewart
2 2 1 17.34 0 0 0 1 0 0 0 2 150 28 501 O/O
2 2 0 18.66 0 0 0 0 0 0 0 2 114 0 501 O/O
2 1 0 24.92 0 0 0 0 0 0 1 1 157 0 701 O/D
Summary: 5 1 18.72 0 0 0 1 0 0 1 5 157 28
Team: Roll With It
Scotty Noca
2 2 0 16.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
2 2 0 14.81 0 0 0 0 0 0 0 1 118 0 501 O/O
2 1 0 17.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 16.25 0 0 0 0 0 0 0 1 118 0

All Cricket games, Week 2, sorted by MPR:


Week Gam Win AST MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR HAT WHS Game
Team: No More Bombs
Rege Kessler
2 3 2 1 3.72 5 2 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 2 1 3.72 5 2 0 0 0 0 0
Team: No More Bombs
Eugene Baker
2 3 2 1 3.50 1 2 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 2 1 3.50 1 2 1 0 0 0 0
Team: Bombs B4 Bulls
Joe Jones
2 3 0 2 3.31 4 1 0 0 0 1 0 Cricket
Summary: 3 0 2 3.31 4 1 0 0 0 1 0
Team: Dartaholics
Bill Kavals
2 3 2 0 3.17 0 1 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 2 0 3.17 0 1 1 0 0 0 0
Team: Bombs B4 Bulls
Shawn Barnish
2 3 2 1 3.13 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 2 1 3.13 1 1 0 0 0 0 0
Team: Dartaholics
Justin Mayhugh
2 3 2 1 2.95 1 0 2 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 2 1 2.95 1 0 2 0 0 0 0
Team: Bombs B4 Bulls
DJ Guardino
2 3 1 1 2.93 4 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 2.93 4 0 0 0 0 0 0
Team: No More Bombs
Charles Becker
2 3 0 3 2.64 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 3 2.64 0 0 1 0 0 0 0
Team: Roll With It
Kasey Stewart
2 3 1 0 2.59 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 0 2.59 0 1 0 0 0 0 0
Team: Broken Arrows
Steve Thiry
2 3 1 0 2.57 0 2 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 0 2.57 0 2 0 0 0 0 0
Team: Broken Arrows
Mike Farr
2 3 0 0 2.43 1 0 0 0 0 1 0 Cricket
Summary: 3 0 0 2.43 1 0 0 0 0 1 0
Team: Dartaholics
Chris Marcyjanik
2 3 0 3 2.41 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 3 2.41 0 1 0 0 0 0 0
Team: Roll With It
Sean McGrady
2 3 0 1 2.37 1 2 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 2.37 1 2 0 0 0 0 0
Team: No More Bombs
Nick Becher
2 3 2 1 2.27 3 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 2 1 2.27 3 0 0 0 0 0 0
Team: One Hole Off
Katyana Contrafatto
2 3 0 0 2.25 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 2.25 0 0 1 0 0 0 0
Team: Broken Arrows
Johnny Lager
2 3 0 1 2.25 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 2.25 1 1 0 0 0 0 0
Team: Bombs B4 Bulls
Olivia Willenkin
2 3 2 1 2.22 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 2 1 2.22 0 0 0 0 0 0 0
Team: Broken Arrows
Jim Hill
2 3 0 0 2.17 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 2.17 0 0 0 0 0 0 0
Team: Dartaholics
Leah Mayhugh
2 3 1 1 1.88 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 1.88 2 0 0 0 0 0 0
Team: One Hole Off
Andrew Miller
2 3 0 0 1.82 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 1.82 1 0 0 0 0 0 0
Team: One Hole Off
Ian Kohut
2 3 0 0 1.73 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 1.73 0 1 0 0 0 0 0
Team: One Hole Off
Justin Conner
2 3 0 0 1.66 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 1.66 0 0 0 0 0 0 0
Team: Roll With It
Scotty Noca
2 3 0 0 1.59 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 1.59 0 1 0 0 0 0 0
Team: Roll With It
Robert Woodrich
2 3 0 0 1.37 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 1.37 1 0 0 0 0 0 0

All X01 games, Week 2, sorted by PPD:


Week Gam Win PPD 10DO 11DO 12DO HAT 3BD T80 HTN LTN HstTon HstOut Game
Team: Dartaholics
Justin Mayhugh
2 2 2 29.59 0 0 0 3 0 0 0 4 150 33 501 O/O
2 2 1 38.16 0 0 0 4 0 0 0 4 150 20 501 O/O
2 1 0 24.17 0 0 0 0 0 0 0 3 119 0 701 O/D
Summary: 5 3 31.40 0 0 0 7 0 0 0 11 150 33
Team: Bombs B4 Bulls
Joe Jones
2 2 2 37.76 0 0 0 3 0 0 0 6 150 129 501 O/O
2 2 0 29.57 0 0 0 3 0 0 0 3 150 0 501 O/O
2 1 0 21.67 0 0 0 0 0 0 0 1 103 0 701 O/D
Summary: 5 2 31.33 0 0 0 6 0 0 0 10 150 129
Team: No More Bombs
Charles Becker
2 2 0 23.92 0 0 0 2 0 0 0 2 150 0 501 O/O
2 2 0 28.15 0 0 0 2 0 0 0 4 150 0 501 O/O
2 1 0 30.67 0 0 0 0 0 0 0 3 120 0 701 O/D
Summary: 5 0 26.50 0 0 0 4 0 0 0 9 150 0
Team: Bombs B4 Bulls
Shawn Barnish
2 2 0 23.74 0 0 0 0 0 0 0 4 119 0 501 O/O
2 2 1 27.23 0 0 0 2 0 0 0 3 150 82 501 O/O
2 1 0 32.75 0 0 0 0 0 0 0 3 106 0 701 O/D
Summary: 5 1 26.37 0 0 0 2 0 0 0 10 150 82
Team: No More Bombs
Rege Kessler
2 2 1 24.84 0 0 0 1 0 0 0 2 150 13 501 O/O
2 2 2 29.26 0 0 0 0 0 0 0 6 119 90 501 O/O
2 1 0 20.39 0 0 0 0 0 0 0 1 103 0 701 O/D
Summary: 5 3 25.86 0 0 0 1 0 0 0 9 150 90
Team: No More Bombs
Nick Becher
2 2 2 25.69 0 0 0 0 0 0 0 3 117 84 501 O/O
2 2 2 27.83 0 0 0 2 0 0 0 3 150 28 501 O/O
2 1 1 20.00 0 0 0 0 0 0 0 1 103 63 701 O/D
Summary: 5 5 25.48 0 0 0 2 0 0 0 7 150 84
Team: Bombs B4 Bulls
DJ Guardino
2 2 0 25.48 0 0 0 1 0 0 0 3 150 0 501 O/O
2 2 2 25.16 0 0 0 2 0 0 0 2 150 25 501 O/O
2 1 1 24.71 0 0 0 0 0 0 0 2 119 72 701 O/D
Summary: 5 3 25.21 0 0 0 3 0 0 0 7 150 72
Team: No More Bombs
Eugene Baker
2 2 0 23.09 0 0 0 1 0 0 0 3 150 0 501 O/O
2 2 0 25.89 0 0 0 0 0 0 0 4 118 0 501 O/O
2 1 0 29.33 0 0 0 1 0 0 0 1 150 0 701 O/D
Summary: 5 0 24.96 0 0 0 2 0 0 0 8 150 0
Team: Dartaholics
Chris Marcyjanik
2 2 1 21.25 0 0 0 0 0 0 0 3 118 20 501 O/O
2 2 1 27.95 0 0 0 1 0 0 0 4 150 32 501 O/O
2 1 0 24.94 0 0 0 1 0 0 0 1 150 0 701 O/D
Summary: 5 2 24.14 0 0 0 2 0 0 0 8 150 32
Team: Broken Arrows
Mike Farr
2 2 1 23.50 0 0 0 1 0 0 0 1 150 60 501 O/O
2 2 0 23.10 0 0 0 1 0 0 0 1 150 0 501 O/O
2 1 0 27.33 0 0 0 0 0 0 0 1 116 0 701 O/D
Summary: 5 1 23.97 0 0 0 2 0 0 0 3 150 60
Team: Broken Arrows
Steve Thiry
2 2 0 23.02 0 0 0 0 0 0 0 4 116 0 501 O/O
2 2 0 22.83 0 0 0 0 0 0 0 2 112 0 501 O/O
2 1 0 24.92 0 0 0 0 0 0 0 1 112 0 701 O/D
Summary: 5 0 23.18 0 0 0 0 0 0 0 7 116 0
Team: Dartaholics
Bill Kavals
2 2 0 22.35 0 0 0 0 0 0 0 3 139 0 501 O/O
2 2 0 23.58 0 0 0 0 0 0 0 4 114 0 501 O/O
2 1 0 24.60 0 0 0 0 0 0 0 1 119 0 701 O/D
Summary: 5 0 23.15 0 0 0 0 0 0 0 8 139 0
Team: Broken Arrows
Jim Hill
2 2 0 23.48 0 0 0 1 0 0 0 2 150 0 501 O/O
2 2 0 20.83 0 0 0 0 0 0 0 3 140 0 501 O/O
2 1 0 18.00 0 0 0 0 0 0 0 1 106 0 701 O/D
Summary: 5 0 21.33 0 0 0 1 0 0 0 6 150 0
Team: One Hole Off
Andrew Miller
2 2 0 20.60 0 0 0 1 0 0 0 0 150 0 501 O/O
2 2 0 20.39 0 0 0 0 0 0 0 1 105 0 501 O/O
2 1 0 22.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 20.81 0 0 0 1 0 0 0 1 150 0
Team: Bombs B4 Bulls
Olivia Willenkin
2 2 0 20.50 0 0 0 0 0 0 0 2 117 0 501 O/O
2 2 1 17.87 0 0 0 0 0 0 0 2 118 21 501 O/O
2 1 0 29.58 0 0 0 0 0 0 0 2 118 0 701 O/D
Summary: 5 1 20.38 0 0 0 0 0 0 0 6 118 21
Team: Roll With It
Robert Woodrich
2 2 0 17.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
2 2 1 23.27 0 0 0 0 0 0 0 3 115 94 501 O/O
2 1 0 23.27 0 0 0 0 0 0 0 1 109 0 701 O/D
Summary: 5 1 20.34 0 0 0 0 0 0 0 4 115 94
Team: One Hole Off
Ian Kohut
2 2 0 23.21 0 0 0 1 0 0 0 1 150 0 501 O/O
2 2 0 18.02 0 0 0 1 0 0 0 1 150 0 501 O/O
2 1 0 18.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 20.23 0 0 0 2 0 0 0 2 150 0
Team: Roll With It
Sean McGrady
2 2 0 20.04 0 0 0 0 0 0 0 2 116 0 501 O/O
2 2 1 18.67 0 0 0 1 0 0 0 1 150 61 501 O/O
2 1 1 23.56 0 0 0 0 0 0 0 2 120 3 701 O/D
Summary: 5 2 19.95 0 0 0 1 0 0 0 5 150 61
Team: Roll With It
Kasey Stewart
2 2 1 17.34 0 0 0 1 0 0 0 2 150 28 501 O/O
2 2 0 18.66 0 0 0 0 0 0 0 2 114 0 501 O/O
2 1 0 24.92 0 0 0 0 0 0 1 1 157 0 701 O/D
Summary: 5 1 18.72 0 0 0 1 0 0 1 5 157 28
Team: One Hole Off
Katyana Contrafatto
2 2 1 18.83 0 0 0 0 0 0 0 2 140 1 501 O/O
2 2 0 17.95 0 0 0 0 0 0 0 1 136 0 501 O/O
2 1 0 17.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 1 18.26 0 0 0 0 0 0 0 3 140 1
Team: Broken Arrows
Johnny Lager
2 2 1 18.76 0 0 0 0 0 0 0 1 113 55 501 O/O
2 2 0 14.02 0 0 0 0 0 0 0 1 105 0 501 O/O
2 1 0 21.25 0 0 0 0 0 0 0 1 102 0 701 O/D
Summary: 5 1 17.03 0 0 0 0 0 0 0 3 113 55
Team: Roll With It
Scotty Noca
2 2 0 16.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
2 2 0 14.81 0 0 0 0 0 0 0 1 118 0 501 O/O
2 1 0 17.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 16.25 0 0 0 0 0 0 0 1 118 0
Team: One Hole Off
Justin Conner
2 2 0 15.58 0 0 0 0 0 0 0 1 108 0 501 O/O
2 2 0 17.33 0 0 0 0 0 0 0 1 117 0 501 O/O
2 1 0 12.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 15.69 0 0 0 0 0 0 0 2 117 0
Team: Dartaholics
Leah Mayhugh
2 2 0 11.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
2 2 0 17.67 0 0 0 0 0 0 0 2 116 0 501 O/O
2 1 0 14.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 14.75 0 0 0 0 0 0 0 2 116 0

Created by LeagueLeader with ARACHNET processing