LeagueLeader Report - Player Standings Report for 22FMMS - 22 Fall Mon Main St
Big Dog Dart League
www.bigdogvending.com
 Karen Casper
League Coordinator
karen@bigdogvending.com
412-508-5789

Player Standings Report for 22FMMS - 22 Fall Mon Main St

Report Date: 2/28/2023 4:28 PM

Most Improved Players for week 21, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Leah Mayhugh Dartaholics 1.62 2.14 0.52
DJ Guardino Bombs B4 Bulls 2.74 3.18 0.44
Eugene Baker No More Bombs 2.85 3.29 0.44
Justin Mayhugh Dartaholics 3.32 3.68 0.36
Justin Conner One Hole Off 1.52 1.83 0.31

All Cricket games, Week 21, sorted by Team + MPR:


Week Gam Win AST MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR HAT WHS Game
Team: Bombs B4 Bulls
DJ Guardino
21 3 2 0 3.18 2 0 2 0 0 1 0 Cricket
Summary: 3 2 0 3.18 2 0 2 0 0 1 0
Team: Bombs B4 Bulls
Joe Jones
21 3 0 3 3.14 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 3 3.14 1 1 0 0 0 0 0
Team: Bombs B4 Bulls
Shawn Barnish
21 3 2 1 3.07 2 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 2 1 3.07 2 1 0 0 0 0 0
Team: Bombs B4 Bulls
Taylor Thomas
21 3 1 1 2.04 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 2.04 0 0 1 0 0 0 0
Team: Broken Arrows
Johnny Lager
21 3 0 1 2.54 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 2.54 1 0 0 0 0 0 0
Team: Broken Arrows
Jim Hill
21 3 0 1 2.50 1 0 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 2.50 1 0 1 0 0 0 0
Team: Broken Arrows
Mike Farr
21 3 0 0 2.29 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 2.29 0 1 0 0 0 0 0
Team: Broken Arrows
Steve Thiry
21 3 2 0 2.21 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 2 0 2.21 0 0 0 0 0 0 0
Team: Dartaholics
Justin Mayhugh
21 3 1 1 3.68 4 1 0 0 0 1 0 Cricket
Summary: 3 1 1 3.68 4 1 0 0 0 1 0
Team: Dartaholics
Chris Marcyjanik
21 3 2 0 2.28 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 2 0 2.28 0 1 0 0 0 0 0
Team: Dartaholics
Leah Mayhugh
21 3 0 2 2.14 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 2 2.14 1 0 0 0 0 0 0
Team: Dartaholics
Lisa Almo
21 3 1 1 2.06 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 2.06 1 1 0 0 0 0 0
Team: No More Bombs
Eugene Baker
21 3 1 1 3.29 2 0 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 3.29 2 0 1 0 0 0 0
Team: No More Bombs
Rege Kessler
21 3 1 1 3.00 3 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 3.00 3 1 0 0 0 0 0
Team: No More Bombs
Charles Becker
21 3 2 1 2.51 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 2 1 2.51 1 0 0 0 0 0 0
Team: No More Bombs
Nick Becher
21 3 0 1 2.07 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 2.07 0 0 0 0 0 0 0
Team: One Hole Off
Olivia Willenkin
21 3 1 0 2.63 2 0 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 0 2.63 2 0 1 0 0 0 0
Team: One Hole Off
Ian Kohut
21 3 1 0 1.98 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 0 1.98 0 0 0 0 0 0 0
Team: One Hole Off
Justin Conner
21 3 0 1 1.83 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 1.83 0 1 0 0 0 0 0
Team: One Hole Off
Katyana Contrafatto
21 3 0 1 1.38 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 1.38 0 0 0 0 0 0 0
Team: Tombstone
Steve Hilson
21 3 0 0 2.47 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 2.47 0 0 1 0 0 0 0
Team: Tombstone
Ricky Neffs
21 3 0 0 2.46 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 2.46 0 1 0 0 0 0 0
Team: Tombstone
Alex Monahan
21 3 1 0 2.26 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 0 2.26 1 0 0 0 0 0 0
Team: Tombstone
Darren Pfab
21 3 0 1 1.62 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 1.62 1 0 0 0 0 0 0

Most Improved Players for week 21, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
Shawn Barnish Bombs B4 Bulls 26.73 30.31 3.58
Taylor Thomas Bombs B4 Bulls 20.17 22.82 2.65
Charles Becker No More Bombs 22.94 25.54 2.60
Eugene Baker No More Bombs 26.32 28.53 2.21
DJ Guardino Bombs B4 Bulls 23.87 26.07 2.20

All X01 games, Week 21, sorted by Team + PPD:


Week Gam Win PPD 10DO 11DO 12DO HAT 3BD T80 HTN LTN HstTon HstOut Game
Team: Bombs B4 Bulls
Shawn Barnish
21 2 2 29.40 0 0 0 0 0 0 0 6 126 126 501 O/O
21 2 0 29.36 0 0 0 0 0 0 1 4 160 0 501 O/O
21 1 0 36.33 0 0 0 0 0 0 1 2 151 0 701 O/D
Summary: 5 2 30.31 0 0 0 0 0 0 2 12 160 126
Team: Bombs B4 Bulls
Joe Jones
21 2 1 29.00 0 0 0 1 0 0 0 7 150 26 501 O/O
21 2 1 28.69 0 0 0 2 0 0 0 3 150 96 501 O/O
21 1 1 32.07 0 0 0 1 0 0 0 2 150 40 701 O/D
Summary: 5 3 29.32 0 0 0 4 0 0 0 12 150 96
Team: Bombs B4 Bulls
DJ Guardino
21 2 1 26.02 0 0 0 1 0 0 0 3 150 78 501 O/O
21 2 1 26.26 0 0 0 1 0 0 0 3 150 5 501 O/O
21 1 0 25.67 0 0 0 1 0 0 0 0 150 0 701 O/D
Summary: 5 2 26.07 0 0 0 3 0 0 0 6 150 78
Team: Bombs B4 Bulls
Taylor Thomas
21 2 0 19.23 0 0 0 0 0 0 0 1 115 0 501 O/O
21 2 2 26.37 0 0 0 1 0 0 0 5 150 51 501 O/O
21 1 0 23.58 0 0 0 0 0 0 0 1 110 0 701 O/D
Summary: 5 2 22.82 0 0 0 1 0 0 0 7 150 51
Team: Broken Arrows
Mike Farr
21 2 1 25.24 0 0 0 0 0 0 0 4 119 119 501 O/O
21 2 0 28.91 0 0 0 1 0 0 0 3 150 0 501 O/O
21 1 1 26.64 0 0 0 0 0 0 0 2 117 20 701 O/D
Summary: 5 2 26.82 0 0 0 1 0 0 0 9 150 119
Team: Broken Arrows
Steve Thiry
21 2 1 24.97 0 0 0 1 0 0 0 3 150 22 501 O/O
21 2 0 24.03 0 0 0 1 0 0 0 3 150 0 501 O/O
21 1 0 29.67 0 0 0 0 0 0 0 2 108 0 701 O/D
Summary: 5 1 25.24 0 0 0 2 0 0 0 8 150 22
Team: Broken Arrows
Jim Hill
21 2 0 24.82 0 0 0 0 0 0 0 5 118 0 501 O/O
21 2 0 22.97 0 0 0 0 0 0 0 3 106 0 501 O/O
21 1 0 29.38 0 0 0 0 0 0 0 2 118 0 701 O/D
Summary: 5 0 24.68 0 0 0 0 0 0 0 10 118 0
Team: Broken Arrows
Johnny Lager
21 2 0 17.15 0 0 0 1 0 0 0 0 150 0 501 O/O
21 2 0 17.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
21 1 0 21.53 0 0 0 0 0 0 0 1 103 0 701 O/D
Summary: 5 0 17.75 0 0 0 1 0 0 0 1 150 0
Team: Dartaholics
Justin Mayhugh
21 2 2 33.38 0 0 0 3 0 0 0 5 150 22 501 O/O
21 2 1 31.81 0 0 0 2 0 0 0 5 150 48 501 O/O
21 1 1 30.30 0 0 0 0 0 0 0 5 113 47 701 O/D
Summary: 5 4 32.14 0 0 0 5 0 0 0 15 150 48
Team: Dartaholics
Chris Marcyjanik
21 2 0 24.76 0 0 0 0 0 0 0 6 117 0 501 O/O
21 2 1 24.50 0 0 0 3 0 0 0 2 150 18 501 O/O
21 1 0 26.50 0 0 0 0 0 0 0 3 118 0 701 O/D
Summary: 5 1 24.94 0 0 0 3 0 0 0 11 150 18
Team: Dartaholics
Lisa Almo
21 2 1 19.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 501 O/O
21 2 1 17.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 501 O/O
21 1 0 18.83 0 0 0 0 0 0 0 1 107 0 701 O/D
Summary: 5 2 18.69 0 0 0 0 0 0 0 1 107 60
Team: Dartaholics
Leah Mayhugh
21 2 0 19.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
21 2 0 16.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
21 1 0 16.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 17.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team: No More Bombs
Eugene Baker
21 2 0 25.05 0 0 0 0 0 0 0 5 111 0 501 O/O
21 2 0 32.35 0 0 0 3 0 0 0 2 150 0 501 O/O
21 1 0 29.92 0 0 0 1 0 0 0 0 150 0 701 O/D
Summary: 5 0 28.53 0 0 0 4 0 0 0 7 150 0
Team: No More Bombs
Rege Kessler
21 2 0 26.06 0 0 0 1 0 0 0 4 150 0 501 O/O
21 2 0 25.19 0 0 0 0 0 0 0 2 121 0 501 O/O
21 1 0 30.33 0 0 0 0 0 0 0 1 106 0 701 O/D
Summary: 5 0 26.30 0 0 0 1 0 0 0 7 150 0
Team: No More Bombs
Charles Becker
21 2 1 21.87 0 0 0 0 0 0 0 2 115 17 501 O/O
21 2 2 29.47 0 0 0 0 0 0 0 5 117 86 501 O/O
21 1 0 27.79 0 0 0 1 0 0 0 1 150 0 701 O/D
Summary: 5 3 25.54 0 0 0 1 0 0 0 8 150 86
Team: No More Bombs
Nick Becher
21 2 1 23.74 0 0 0 1 0 0 0 2 150 34 501 O/O
21 2 2 25.47 0 0 0 1 0 0 0 4 150 42 501 O/O
21 1 0 19.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 3 23.81 0 0 0 2 0 0 0 6 150 42
Team: One Hole Off
Olivia Willenkin
21 2 0 21.18 0 0 0 0 0 0 0 2 110 0 501 O/O
21 2 0 22.85 0 0 0 1 0 0 0 4 150 0 501 O/O
21 1 0 26.28 0 0 0 0 0 0 0 2 118 0 701 O/D
Summary: 5 0 22.82 0 0 0 1 0 0 0 8 150 0
Team: One Hole Off
Ian Kohut
21 2 1 22.91 0 0 0 1 0 0 0 2 150 20 501 O/O
21 2 1 16.95 0 0 0 0 0 0 0 2 113 51 501 O/O
21 1 0 14.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 2 18.61 0 0 0 1 0 0 0 4 150 51
Team: One Hole Off
Katyana Contrafatto
21 2 0 17.03 0 0 0 0 0 0 0 1 116 0 501 O/O
21 2 0 15.64 0 0 0 0 0 0 0 2 118 0 501 O/O
21 1 0 16.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 16.36 0 0 0 0 0 0 0 3 118 0
Team: One Hole Off
Justin Conner
21 2 0 13.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
21 2 0 16.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
21 1 0 15.11 0 0 0 0 0 0 0 1 117 0 701 O/D
Summary: 5 0 14.59 0 0 0 0 0 0 0 1 117 0
Team: Tombstone
Ricky Neffs
21 2 0 22.48 0 0 0 0 0 0 0 5 120 0 501 O/O
21 2 0 26.22 0 0 0 2 0 0 0 3 150 0 501 O/O
21 1 0 31.58 0 0 0 0 0 0 0 3 119 0 701 O/D
Summary: 5 0 25.19 0 0 0 2 0 0 0 11 150 0
Team: Tombstone
Steve Hilson
21 2 0 24.90 0 0 0 0 0 0 0 4 120 0 501 O/O
21 2 0 19.25 0 0 0 0 0 0 0 3 110 0 501 O/O
21 1 0 24.17 0 0 0 0 0 0 0 1 103 0 701 O/D
Summary: 5 0 22.49 0 0 0 0 0 0 0 8 120 0
Team: Tombstone
Alex Monahan
21 2 0 23.92 0 0 0 0 0 0 0 3 118 0 501 O/O
21 2 0 19.29 0 0 0 1 0 0 0 1 150 0 501 O/O
21 1 0 24.67 0 0 0 0 0 0 0 1 115 0 701 O/D
Summary: 5 0 21.98 0 0 0 1 0 0 0 5 150 0
Team: Tombstone
Darren Pfab
21 2 0 21.24 0 0 0 0 0 0 0 2 113 0 501 O/O
21 2 0 21.08 0 0 0 1 0 0 0 1 150 0 501 O/O
21 1 0 18.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 20.73 0 0 0 1 0 0 0 3 150 0

Most Improved Players for week 21, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Leah Mayhugh Dartaholics 1.62 2.14 0.52
Eugene Baker No More Bombs 2.85 3.29 0.44
DJ Guardino Bombs B4 Bulls 2.74 3.18 0.44
Justin Mayhugh Dartaholics 3.32 3.68 0.36
Justin Conner One Hole Off 1.52 1.83 0.31

All Cricket games, Week 21, sorted by MPR:


Week Gam Win AST MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR HAT WHS Game
Team: Dartaholics
Justin Mayhugh
21 3 1 1 3.68 4 1 0 0 0 1 0 Cricket
Summary: 3 1 1 3.68 4 1 0 0 0 1 0
Team: No More Bombs
Eugene Baker
21 3 1 1 3.29 2 0 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 3.29 2 0 1 0 0 0 0
Team: Bombs B4 Bulls
DJ Guardino
21 3 2 0 3.18 2 0 2 0 0 1 0 Cricket
Summary: 3 2 0 3.18 2 0 2 0 0 1 0
Team: Bombs B4 Bulls
Joe Jones
21 3 0 3 3.14 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 3 3.14 1 1 0 0 0 0 0
Team: Bombs B4 Bulls
Shawn Barnish
21 3 2 1 3.07 2 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 2 1 3.07 2 1 0 0 0 0 0
Team: No More Bombs
Rege Kessler
21 3 1 1 3.00 3 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 3.00 3 1 0 0 0 0 0
Team: One Hole Off
Olivia Willenkin
21 3 1 0 2.63 2 0 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 0 2.63 2 0 1 0 0 0 0
Team: Broken Arrows
Johnny Lager
21 3 0 1 2.54 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 2.54 1 0 0 0 0 0 0
Team: No More Bombs
Charles Becker
21 3 2 1 2.51 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 2 1 2.51 1 0 0 0 0 0 0
Team: Broken Arrows
Jim Hill
21 3 0 1 2.50 1 0 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 2.50 1 0 1 0 0 0 0
Team: Tombstone
Steve Hilson
21 3 0 0 2.47 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 2.47 0 0 1 0 0 0 0
Team: Tombstone
Ricky Neffs
21 3 0 0 2.46 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 2.46 0 1 0 0 0 0 0
Team: Broken Arrows
Mike Farr
21 3 0 0 2.29 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 2.29 0 1 0 0 0 0 0
Team: Dartaholics
Chris Marcyjanik
21 3 2 0 2.28 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 2 0 2.28 0 1 0 0 0 0 0
Team: Tombstone
Alex Monahan
21 3 1 0 2.26 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 0 2.26 1 0 0 0 0 0 0
Team: Broken Arrows
Steve Thiry
21 3 2 0 2.21 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 2 0 2.21 0 0 0 0 0 0 0
Team: Dartaholics
Leah Mayhugh
21 3 0 2 2.14 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 2 2.14 1 0 0 0 0 0 0
Team: No More Bombs
Nick Becher
21 3 0 1 2.07 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 2.07 0 0 0 0 0 0 0
Team: Dartaholics
Lisa Almo
21 3 1 1 2.06 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 2.06 1 1 0 0 0 0 0
Team: Bombs B4 Bulls
Taylor Thomas
21 3 1 1 2.04 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 2.04 0 0 1 0 0 0 0
Team: One Hole Off
Ian Kohut
21 3 1 0 1.98 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 0 1.98 0 0 0 0 0 0 0
Team: One Hole Off
Justin Conner
21 3 0 1 1.83 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 1.83 0 1 0 0 0 0 0
Team: Tombstone
Darren Pfab
21 3 0 1 1.62 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 1.62 1 0 0 0 0 0 0
Team: One Hole Off
Katyana Contrafatto
21 3 0 1 1.38 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 1.38 0 0 0 0 0 0 0

Most Improved Players for week 21, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
Shawn Barnish Bombs B4 Bulls 26.73 30.31 3.58
Taylor Thomas Bombs B4 Bulls 20.17 22.82 2.65
Charles Becker No More Bombs 22.94 25.54 2.60
Eugene Baker No More Bombs 26.32 28.53 2.21
DJ Guardino Bombs B4 Bulls 23.87 26.07 2.20

All X01 games, Week 21, sorted by PPD:


Week Gam Win PPD 10DO 11DO 12DO HAT 3BD T80 HTN LTN HstTon HstOut Game
Team: Dartaholics
Justin Mayhugh
21 2 2 33.38 0 0 0 3 0 0 0 5 150 22 501 O/O
21 2 1 31.81 0 0 0 2 0 0 0 5 150 48 501 O/O
21 1 1 30.30 0 0 0 0 0 0 0 5 113 47 701 O/D
Summary: 5 4 32.14 0 0 0 5 0 0 0 15 150 48
Team: Bombs B4 Bulls
Shawn Barnish
21 2 2 29.40 0 0 0 0 0 0 0 6 126 126 501 O/O
21 2 0 29.36 0 0 0 0 0 0 1 4 160 0 501 O/O
21 1 0 36.33 0 0 0 0 0 0 1 2 151 0 701 O/D
Summary: 5 2 30.31 0 0 0 0 0 0 2 12 160 126
Team: Bombs B4 Bulls
Joe Jones
21 2 1 29.00 0 0 0 1 0 0 0 7 150 26 501 O/O
21 2 1 28.69 0 0 0 2 0 0 0 3 150 96 501 O/O
21 1 1 32.07 0 0 0 1 0 0 0 2 150 40 701 O/D
Summary: 5 3 29.32 0 0 0 4 0 0 0 12 150 96
Team: No More Bombs
Eugene Baker
21 2 0 25.05 0 0 0 0 0 0 0 5 111 0 501 O/O
21 2 0 32.35 0 0 0 3 0 0 0 2 150 0 501 O/O
21 1 0 29.92 0 0 0 1 0 0 0 0 150 0 701 O/D
Summary: 5 0 28.53 0 0 0 4 0 0 0 7 150 0
Team: Broken Arrows
Mike Farr
21 2 1 25.24 0 0 0 0 0 0 0 4 119 119 501 O/O
21 2 0 28.91 0 0 0 1 0 0 0 3 150 0 501 O/O
21 1 1 26.64 0 0 0 0 0 0 0 2 117 20 701 O/D
Summary: 5 2 26.82 0 0 0 1 0 0 0 9 150 119
Team: No More Bombs
Rege Kessler
21 2 0 26.06 0 0 0 1 0 0 0 4 150 0 501 O/O
21 2 0 25.19 0 0 0 0 0 0 0 2 121 0 501 O/O
21 1 0 30.33 0 0 0 0 0 0 0 1 106 0 701 O/D
Summary: 5 0 26.30 0 0 0 1 0 0 0 7 150 0
Team: Bombs B4 Bulls
DJ Guardino
21 2 1 26.02 0 0 0 1 0 0 0 3 150 78 501 O/O
21 2 1 26.26 0 0 0 1 0 0 0 3 150 5 501 O/O
21 1 0 25.67 0 0 0 1 0 0 0 0 150 0 701 O/D
Summary: 5 2 26.07 0 0 0 3 0 0 0 6 150 78
Team: No More Bombs
Charles Becker
21 2 1 21.87 0 0 0 0 0 0 0 2 115 17 501 O/O
21 2 2 29.47 0 0 0 0 0 0 0 5 117 86 501 O/O
21 1 0 27.79 0 0 0 1 0 0 0 1 150 0 701 O/D
Summary: 5 3 25.54 0 0 0 1 0 0 0 8 150 86
Team: Broken Arrows
Steve Thiry
21 2 1 24.97 0 0 0 1 0 0 0 3 150 22 501 O/O
21 2 0 24.03 0 0 0 1 0 0 0 3 150 0 501 O/O
21 1 0 29.67 0 0 0 0 0 0 0 2 108 0 701 O/D
Summary: 5 1 25.24 0 0 0 2 0 0 0 8 150 22
Team: Tombstone
Ricky Neffs
21 2 0 22.48 0 0 0 0 0 0 0 5 120 0 501 O/O
21 2 0 26.22 0 0 0 2 0 0 0 3 150 0 501 O/O
21 1 0 31.58 0 0 0 0 0 0 0 3 119 0 701 O/D
Summary: 5 0 25.19 0 0 0 2 0 0 0 11 150 0
Team: Dartaholics
Chris Marcyjanik
21 2 0 24.76 0 0 0 0 0 0 0 6 117 0 501 O/O
21 2 1 24.50 0 0 0 3 0 0 0 2 150 18 501 O/O
21 1 0 26.50 0 0 0 0 0 0 0 3 118 0 701 O/D
Summary: 5 1 24.94 0 0 0 3 0 0 0 11 150 18
Team: Broken Arrows
Jim Hill
21 2 0 24.82 0 0 0 0 0 0 0 5 118 0 501 O/O
21 2 0 22.97 0 0 0 0 0 0 0 3 106 0 501 O/O
21 1 0 29.38 0 0 0 0 0 0 0 2 118 0 701 O/D
Summary: 5 0 24.68 0 0 0 0 0 0 0 10 118 0
Team: No More Bombs
Nick Becher
21 2 1 23.74 0 0 0 1 0 0 0 2 150 34 501 O/O
21 2 2 25.47 0 0 0 1 0 0 0 4 150 42 501 O/O
21 1 0 19.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 3 23.81 0 0 0 2 0 0 0 6 150 42
Team: Bombs B4 Bulls
Taylor Thomas
21 2 0 19.23 0 0 0 0 0 0 0 1 115 0 501 O/O
21 2 2 26.37 0 0 0 1 0 0 0 5 150 51 501 O/O
21 1 0 23.58 0 0 0 0 0 0 0 1 110 0 701 O/D
Summary: 5 2 22.82 0 0 0 1 0 0 0 7 150 51
Team: One Hole Off
Olivia Willenkin
21 2 0 21.18 0 0 0 0 0 0 0 2 110 0 501 O/O
21 2 0 22.85 0 0 0 1 0 0 0 4 150 0 501 O/O
21 1 0 26.28 0 0 0 0 0 0 0 2 118 0 701 O/D
Summary: 5 0 22.82 0 0 0 1 0 0 0 8 150 0
Team: Tombstone
Steve Hilson
21 2 0 24.90 0 0 0 0 0 0 0 4 120 0 501 O/O
21 2 0 19.25 0 0 0 0 0 0 0 3 110 0 501 O/O
21 1 0 24.17 0 0 0 0 0 0 0 1 103 0 701 O/D
Summary: 5 0 22.49 0 0 0 0 0 0 0 8 120 0
Team: Tombstone
Alex Monahan
21 2 0 23.92 0 0 0 0 0 0 0 3 118 0 501 O/O
21 2 0 19.29 0 0 0 1 0 0 0 1 150 0 501 O/O
21 1 0 24.67 0 0 0 0 0 0 0 1 115 0 701 O/D
Summary: 5 0 21.98 0 0 0 1 0 0 0 5 150 0
Team: Tombstone
Darren Pfab
21 2 0 21.24 0 0 0 0 0 0 0 2 113 0 501 O/O
21 2 0 21.08 0 0 0 1 0 0 0 1 150 0 501 O/O
21 1 0 18.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 20.73 0 0 0 1 0 0 0 3 150 0
Team: Dartaholics
Lisa Almo
21 2 1 19.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 501 O/O
21 2 1 17.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 501 O/O
21 1 0 18.83 0 0 0 0 0 0 0 1 107 0 701 O/D
Summary: 5 2 18.69 0 0 0 0 0 0 0 1 107 60
Team: One Hole Off
Ian Kohut
21 2 1 22.91 0 0 0 1 0 0 0 2 150 20 501 O/O
21 2 1 16.95 0 0 0 0 0 0 0 2 113 51 501 O/O
21 1 0 14.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 2 18.61 0 0 0 1 0 0 0 4 150 51
Team: Broken Arrows
Johnny Lager
21 2 0 17.15 0 0 0 1 0 0 0 0 150 0 501 O/O
21 2 0 17.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
21 1 0 21.53 0 0 0 0 0 0 0 1 103 0 701 O/D
Summary: 5 0 17.75 0 0 0 1 0 0 0 1 150 0
Team: Dartaholics
Leah Mayhugh
21 2 0 19.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
21 2 0 16.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
21 1 0 16.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 17.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team: One Hole Off
Katyana Contrafatto
21 2 0 17.03 0 0 0 0 0 0 0 1 116 0 501 O/O
21 2 0 15.64 0 0 0 0 0 0 0 2 118 0 501 O/O
21 1 0 16.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 16.36 0 0 0 0 0 0 0 3 118 0
Team: One Hole Off
Justin Conner
21 2 0 13.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
21 2 0 16.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
21 1 0 15.11 0 0 0 0 0 0 0 1 117 0 701 O/D
Summary: 5 0 14.59 0 0 0 0 0 0 0 1 117 0

Created by LeagueLeader with ARACHNET processing