LeagueLeader Report - Player Standings Report for 23FMSC - 23 Fall Main St Combo
Big Dog Dart League
www.bigdogvending.com
 Karen Casper
League Coordinator
karen@bigdogvending.com
412-508-5789

Player Standings Report for 23FMSC - 23 Fall Main St Combo

Report Date: 3/26/2024 8:12 AM

Most Improved Players for week 23, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Chris Alexander SDK 3.78 4.91 1.13
Charles Becker Just Throw 2.45 3.23 0.78
Robert Woodrich SDK 2.48 3.06 0.58
Justin Mayhugh Dartaholics 3.55 4.09 0.54
Shawn Barnish Just Throw 3.26 3.56 0.30

All Cricket games, Week 23, sorted by Team + MPR:


Week Gam Win AST MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR HAT WHS Game
Team: All Stars
Joe Jones
23 3 1 1 2.59 0 2 2 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 2.59 0 2 2 0 0 0 0
Team: All Stars
Rege Kessler
23 3 0 3 2.59 4 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 3 2.59 4 1 0 0 0 0 0
Team: All Stars
Adam Lentz
23 3 2 0 1.77 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 2 0 1.77 0 0 0 0 0 0 0
Team: All Stars
Olivia Willenkin
23 3 1 0 1.64 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 0 1.64 0 0 0 0 0 0 0
Team: Dartaholics
Justin Mayhugh
23 3 1 1 4.09 1 2 1 0 1 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 4.09 1 2 1 0 1 0 0
Team: Dartaholics
Chris Marcyjanik
23 3 1 0 2.56 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 0 2.56 2 0 0 0 0 0 0
Team: Dartaholics
Chris Conrad
23 3 0 1 2.47 0 0 0 0 1 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 2.47 0 0 0 0 1 0 0
Team: Dartaholics
Jordan Narr
23 3 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0
Team: Did You Just Dart
Ian Kohut
23 3 0 0 1.80 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 1.80 0 0 1 0 0 0 0
Team: Did You Just Dart
Katyana Contrafatto
23 3 0 0 1.65 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 1.65 0 0 0 0 0 0 0
Team: Did You Just Dart
Jess Sub
23 3 0 0 1.54 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 1.54 0 0 0 0 0 0 0
Team: Did You Just Dart
Alec Becher
23 3 0 0 1.24 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 1.24 0 0 0 0 0 0 0
Team: Just Throw
Shawn Barnish
23 3 1 1 3.56 4 0 2 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 3.56 4 0 2 0 0 0 0
Team: Just Throw
Charles Becker
23 3 2 0 3.23 2 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 2 0 3.23 2 1 0 0 0 0 0
Team: Just Throw
Dave Budzowski
23 3 1 0 2.29 1 0 0 0 1 0 0 Cricket
Summary: 3 1 0 2.29 1 0 0 0 1 0 0
Team: Just Throw
Nick Becher
23 3 0 3 2.29 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 3 2.29 0 1 0 0 0 0 0
Team: Porkys
Ryan McGrady
23 3 2 0 1.92 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 2 0 1.92 2 0 0 0 0 0 0
Team: Porkys
Kwan Joyner
23 3 0 0 1.80 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 1.80 1 1 0 0 0 0 0
Team: Porkys
Nick Weiss
23 3 0 1 1.21 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 1.21 0 0 0 0 0 0 0
Team: Porkys
Andrew Henry
23 3 0 1 1.13 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 1.13 0 1 0 0 0 0 0
Team: SDK
Chris Alexander
23 3 0 3 4.91 1 1 0 0 2 0 1 Cricket
Summary: 3 0 3 4.91 1 1 0 0 2 0 1
Team: SDK
Robert Woodrich
23 3 2 1 3.06 2 0 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 2 1 3.06 2 0 1 0 0 0 0
Team: SDK
Sean McGrady
23 3 1 2 2.61 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 2 2.61 1 0 0 0 0 0 0
Team: SDK
Kasey Stewart
23 3 3 0 1.48 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 3 0 1.48 0 0 0 0 0 0 0

Most Improved Players for week 23, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
Charles Becker Just Throw 23.35 30.32 6.97
Ian Kohut Did You Just Dart 19.39 23.34 3.95
Robert Woodrich SDK 23.17 26.87 3.70
Kasey Stewart SDK 17.74 21.34 3.60
Chris Alexander SDK 32.55 35.49 2.94

All X01 games, Week 23, sorted by Team + PPD:


Week Gam Win PPD 10DO 11DO 12DO HAT 3BD T80 HTN LTN HstTon HstOut Game
Team: All Stars
Joe Jones
23 2 2 28.93 0 0 0 1 0 0 0 5 150 57 501 O/O
23 2 1 27.10 0 0 0 2 0 0 0 3 150 20 501 O/O
23 1 0 24.13 0 0 0 1 0 0 0 2 150 0 701 O/D
Summary: 5 3 27.20 0 0 0 4 0 0 0 10 150 57
Team: All Stars
Rege Kessler
23 2 1 25.40 0 0 0 0 0 0 0 4 114 50 501 O/O
23 2 2 24.55 0 0 0 0 0 0 0 5 120 52 501 O/O
23 1 0 17.37 0 0 0 1 0 0 0 0 150 0 701 O/D
Summary: 5 3 23.65 0 0 0 1 0 0 0 9 150 52
Team: All Stars
Olivia Willenkin
23 2 1 22.65 0 0 0 0 0 0 0 6 116 14 501 O/O
23 2 0 20.53 0 0 0 0 0 0 0 4 108 0 501 O/O
23 1 0 16.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 1 20.58 0 0 0 0 0 0 0 10 116 14
Team: All Stars
Adam Lentz
23 2 0 19.54 0 0 0 0 0 0 0 2 110 0 501 O/O
23 2 1 19.44 0 0 0 1 0 0 0 2 150 17 501 O/O
23 1 0 18.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 1 19.29 0 0 0 1 0 0 0 4 150 17
Team: Dartaholics
Justin Mayhugh
23 2 0 31.67 0 0 0 1 0 0 0 7 150 0 501 O/O
23 2 1 35.36 0 0 0 4 0 0 0 3 150 143 501 O/O
23 1 1 37.71 0 0 0 2 0 0 0 1 150 69 701 O/D
Summary: 5 2 34.07 0 0 0 7 0 0 0 11 150 143
Team: Dartaholics
Chris Conrad
23 2 1 27.21 0 0 0 1 0 0 0 2 150 9 501 O/O
23 2 0 24.94 0 0 0 0 0 0 0 2 119 0 501 O/O
23 1 0 28.00 0 0 0 0 0 0 0 2 111 0 701 O/D
Summary: 5 1 26.32 0 0 0 1 0 0 0 6 150 9
Team: Dartaholics
Chris Marcyjanik
23 2 1 23.15 0 0 0 1 0 0 0 3 150 45 501 O/O
23 2 0 21.50 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 501 O/O
23 1 0 31.67 0 0 0 0 0 0 0 2 108 0 701 O/D
Summary: 5 1 23.74 0 0 0 1 0 0 0 6 150 45
Team: Dartaholics
Jordan Narr
23 2 0 22.00 0 0 0 0 0 0 0 3 117 0 501 O/O
23 2 0 19.48 0 0 0 0 0 0 0 1 108 0 501 O/O
23 1 0 13.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 19.59 0 0 0 0 0 0 0 4 117 0
Team: Did You Just Dart
Ian Kohut
23 2 0 24.74 0 0 0 0 0 0 0 5 118 0 501 O/O
23 2 0 20.89 0 0 0 0 0 0 0 2 114 0 501 O/O
23 1 0 26.17 0 0 0 0 0 0 0 1 120 0 701 O/D
Summary: 5 0 23.34 0 0 0 0 0 0 0 8 120 0
Team: Did You Just Dart
Alec Becher
23 2 0 19.36 0 0 0 0 0 0 0 1 117 0 501 O/O
23 2 1 22.82 0 0 0 0 0 0 0 4 112 6 501 O/O
23 1 0 15.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 1 20.26 0 0 0 0 0 0 0 5 117 6
Team: Did You Just Dart
Katyana Contrafatto
23 2 0 18.21 0 0 0 1 0 0 0 0 150 0 501 O/O
23 2 0 18.24 0 0 0 0 0 0 0 1 103 0 501 O/O
23 1 0 18.67 0 0 0 0 0 0 0 1 117 0 701 O/D
Summary: 5 0 18.29 0 0 0 1 0 0 0 2 150 0
Team: Did You Just Dart
Jess Sub
23 2 1 17.00 0 0 0 0 0 0 0 1 102 9 501 O/O
23 2 0 18.16 0 0 0 0 0 0 0 1 101 0 501 O/O
23 1 0 18.83 0 0 0 0 0 0 0 1 105 0 701 O/D
Summary: 5 1 17.70 0 0 0 0 0 0 0 3 105 9
Team: Just Throw
Charles Becker
23 2 2 31.44 0 0 0 3 0 0 0 1 150 90 501 O/O
23 2 2 29.34 0 0 0 1 0 0 0 6 150 118 501 O/O
23 1 0 30.07 0 0 0 0 0 0 0 3 114 0 701 O/D
Summary: 5 4 30.32 0 0 0 4 0 0 0 10 150 118
Team: Just Throw
Shawn Barnish
23 2 0 28.71 0 0 0 2 0 0 0 3 150 0 501 O/O
23 2 0 26.76 0 0 0 0 0 0 0 4 116 0 501 O/O
23 1 0 25.92 0 0 0 1 0 0 0 0 150 0 701 O/D
Summary: 5 0 27.49 0 0 0 3 0 0 0 7 150 0
Team: Just Throw
Dave Budzowski
23 2 0 24.23 0 0 0 0 0 0 0 4 104 0 501 O/O
23 2 1 28.48 0 0 0 2 0 0 0 4 150 127 501 O/O
23 1 0 25.08 0 0 0 0 0 0 0 1 102 0 701 O/D
Summary: 5 1 26.24 0 0 0 2 0 0 0 9 150 127
Team: Just Throw
Nick Becher
23 2 0 21.93 0 0 0 0 0 0 0 3 119 0 501 O/O
23 2 0 23.12 0 0 0 0 0 0 0 3 118 0 501 O/O
23 1 0 17.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 21.74 0 0 0 0 0 0 0 6 119 0
Team: Porkys
Ryan McGrady
23 2 0 16.83 0 0 0 0 0 0 0 1 119 0 501 O/O
23 2 0 17.19 0 0 0 0 0 0 0 2 119 0 501 O/O
23 1 1 18.59 0 0 0 0 0 0 0 1 112 19 701 O/D
Summary: 5 1 17.32 0 0 0 0 0 0 0 4 119 19
Team: Porkys
Andrew Henry
23 2 0 14.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
23 2 0 16.31 0 0 0 0 0 0 0 1 109 0 501 O/O
23 1 0 18.10 0 0 0 0 0 0 0 1 134 0 701 O/D
Summary: 5 0 15.89 0 0 0 0 0 0 0 2 134 0
Team: Porkys
Nick Weiss
23 2 0 17.40 0 0 0 0 0 0 0 1 103 0 501 O/O
23 2 0 15.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
23 1 0 13.54 0 0 0 0 0 0 0 1 119 0 701 O/D
Summary: 5 0 15.86 0 0 0 0 0 0 0 2 119 0
Team: Porkys
Kwan Joyner
23 2 0 15.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
23 2 0 15.88 0 0 0 0 0 0 0 1 119 0 501 O/O
23 1 0 15.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 15.72 0 0 0 0 0 0 0 1 119 0
Team: SDK
Chris Alexander
23 2 1 33.92 0 0 0 2 0 0 0 5 150 93 501 O/O
23 2 1 37.17 0 0 0 3 0 0 0 6 150 53 501 O/O
23 1 1 35.33 0 0 0 0 0 1 1 1 180 83 701 O/D
Summary: 5 3 35.49 0 0 0 5 0 1 1 12 180 93
Team: SDK
Robert Woodrich
23 2 1 26.27 0 0 0 0 0 0 0 6 110 107 501 O/O
23 2 0 26.06 0 0 0 2 0 0 0 1 150 0 501 O/O
23 1 0 31.75 0 0 0 0 0 0 0 3 117 0 701 O/D
Summary: 5 1 26.87 0 0 0 2 0 0 0 10 150 107
Team: SDK
Sean McGrady
23 2 1 25.47 0 0 0 1 0 0 0 4 150 95 501 O/O
23 2 0 22.40 0 0 0 1 0 0 0 2 150 0 501 O/O
23 1 0 27.92 0 0 0 0 0 0 0 1 117 0 701 O/D
Summary: 5 1 24.40 0 0 0 2 0 0 0 7 150 95
Team: SDK
Kasey Stewart
23 2 0 21.51 0 0 0 0 0 0 0 4 115 0 501 O/O
23 2 2 23.00 0 0 0 1 0 0 0 1 150 83 501 O/O
23 1 0 14.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 2 21.34 0 0 0 1 0 0 0 5 150 83

Most Improved Players for week 23, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Chris Alexander SDK 3.78 4.91 1.13
Charles Becker Just Throw 2.45 3.23 0.78
Robert Woodrich SDK 2.48 3.06 0.58
Justin Mayhugh Dartaholics 3.55 4.09 0.54
Shawn Barnish Just Throw 3.26 3.56 0.30

All Cricket games, Week 23, sorted by MPR:


Week Gam Win AST MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR HAT WHS Game
Team: SDK
Chris Alexander
23 3 0 3 4.91 1 1 0 0 2 0 1 Cricket
Summary: 3 0 3 4.91 1 1 0 0 2 0 1
Team: Dartaholics
Justin Mayhugh
23 3 1 1 4.09 1 2 1 0 1 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 4.09 1 2 1 0 1 0 0
Team: Just Throw
Shawn Barnish
23 3 1 1 3.56 4 0 2 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 3.56 4 0 2 0 0 0 0
Team: Just Throw
Charles Becker
23 3 2 0 3.23 2 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 2 0 3.23 2 1 0 0 0 0 0
Team: SDK
Robert Woodrich
23 3 2 1 3.06 2 0 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 2 1 3.06 2 0 1 0 0 0 0
Team: SDK
Sean McGrady
23 3 1 2 2.61 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 2 2.61 1 0 0 0 0 0 0
Team: All Stars
Joe Jones
23 3 1 1 2.59 0 2 2 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 2.59 0 2 2 0 0 0 0
Team: All Stars
Rege Kessler
23 3 0 3 2.59 4 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 3 2.59 4 1 0 0 0 0 0
Team: Dartaholics
Chris Marcyjanik
23 3 1 0 2.56 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 0 2.56 2 0 0 0 0 0 0
Team: Dartaholics
Chris Conrad
23 3 0 1 2.47 0 0 0 0 1 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 2.47 0 0 0 0 1 0 0
Team: Just Throw
Dave Budzowski
23 3 1 0 2.29 1 0 0 0 1 0 0 Cricket
Summary: 3 1 0 2.29 1 0 0 0 1 0 0
Team: Just Throw
Nick Becher
23 3 0 3 2.29 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 3 2.29 0 1 0 0 0 0 0
Team: Porkys
Ryan McGrady
23 3 2 0 1.92 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 2 0 1.92 2 0 0 0 0 0 0
Team: Did You Just Dart
Ian Kohut
23 3 0 0 1.80 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 1.80 0 0 1 0 0 0 0
Team: Porkys
Kwan Joyner
23 3 0 0 1.80 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 1.80 1 1 0 0 0 0 0
Team: All Stars
Adam Lentz
23 3 2 0 1.77 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 2 0 1.77 0 0 0 0 0 0 0
Team: Did You Just Dart
Katyana Contrafatto
23 3 0 0 1.65 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 1.65 0 0 0 0 0 0 0
Team: All Stars
Olivia Willenkin
23 3 1 0 1.64 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 0 1.64 0 0 0 0 0 0 0
Team: Did You Just Dart
Jess Sub
23 3 0 0 1.54 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 1.54 0 0 0 0 0 0 0
Team: Dartaholics
Jordan Narr
23 3 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0
Team: SDK
Kasey Stewart
23 3 3 0 1.48 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 3 0 1.48 0 0 0 0 0 0 0
Team: Did You Just Dart
Alec Becher
23 3 0 0 1.24 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 1.24 0 0 0 0 0 0 0
Team: Porkys
Nick Weiss
23 3 0 1 1.21 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 1.21 0 0 0 0 0 0 0
Team: Porkys
Andrew Henry
23 3 0 1 1.13 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 1.13 0 1 0 0 0 0 0

Most Improved Players for week 23, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
Charles Becker Just Throw 23.35 30.32 6.97
Ian Kohut Did You Just Dart 19.39 23.34 3.95
Robert Woodrich SDK 23.17 26.87 3.70
Kasey Stewart SDK 17.74 21.34 3.60
Chris Alexander SDK 32.55 35.49 2.94

All X01 games, Week 23, sorted by PPD:


Week Gam Win PPD 10DO 11DO 12DO HAT 3BD T80 HTN LTN HstTon HstOut Game
Team: SDK
Chris Alexander
23 2 1 33.92 0 0 0 2 0 0 0 5 150 93 501 O/O
23 2 1 37.17 0 0 0 3 0 0 0 6 150 53 501 O/O
23 1 1 35.33 0 0 0 0 0 1 1 1 180 83 701 O/D
Summary: 5 3 35.49 0 0 0 5 0 1 1 12 180 93
Team: Dartaholics
Justin Mayhugh
23 2 0 31.67 0 0 0 1 0 0 0 7 150 0 501 O/O
23 2 1 35.36 0 0 0 4 0 0 0 3 150 143 501 O/O
23 1 1 37.71 0 0 0 2 0 0 0 1 150 69 701 O/D
Summary: 5 2 34.07 0 0 0 7 0 0 0 11 150 143
Team: Just Throw
Charles Becker
23 2 2 31.44 0 0 0 3 0 0 0 1 150 90 501 O/O
23 2 2 29.34 0 0 0 1 0 0 0 6 150 118 501 O/O
23 1 0 30.07 0 0 0 0 0 0 0 3 114 0 701 O/D
Summary: 5 4 30.32 0 0 0 4 0 0 0 10 150 118
Team: Just Throw
Shawn Barnish
23 2 0 28.71 0 0 0 2 0 0 0 3 150 0 501 O/O
23 2 0 26.76 0 0 0 0 0 0 0 4 116 0 501 O/O
23 1 0 25.92 0 0 0 1 0 0 0 0 150 0 701 O/D
Summary: 5 0 27.49 0 0 0 3 0 0 0 7 150 0
Team: All Stars
Joe Jones
23 2 2 28.93 0 0 0 1 0 0 0 5 150 57 501 O/O
23 2 1 27.10 0 0 0 2 0 0 0 3 150 20 501 O/O
23 1 0 24.13 0 0 0 1 0 0 0 2 150 0 701 O/D
Summary: 5 3 27.20 0 0 0 4 0 0 0 10 150 57
Team: SDK
Robert Woodrich
23 2 1 26.27 0 0 0 0 0 0 0 6 110 107 501 O/O
23 2 0 26.06 0 0 0 2 0 0 0 1 150 0 501 O/O
23 1 0 31.75 0 0 0 0 0 0 0 3 117 0 701 O/D
Summary: 5 1 26.87 0 0 0 2 0 0 0 10 150 107
Team: Dartaholics
Chris Conrad
23 2 1 27.21 0 0 0 1 0 0 0 2 150 9 501 O/O
23 2 0 24.94 0 0 0 0 0 0 0 2 119 0 501 O/O
23 1 0 28.00 0 0 0 0 0 0 0 2 111 0 701 O/D
Summary: 5 1 26.32 0 0 0 1 0 0 0 6 150 9
Team: Just Throw
Dave Budzowski
23 2 0 24.23 0 0 0 0 0 0 0 4 104 0 501 O/O
23 2 1 28.48 0 0 0 2 0 0 0 4 150 127 501 O/O
23 1 0 25.08 0 0 0 0 0 0 0 1 102 0 701 O/D
Summary: 5 1 26.24 0 0 0 2 0 0 0 9 150 127
Team: SDK
Sean McGrady
23 2 1 25.47 0 0 0 1 0 0 0 4 150 95 501 O/O
23 2 0 22.40 0 0 0 1 0 0 0 2 150 0 501 O/O
23 1 0 27.92 0 0 0 0 0 0 0 1 117 0 701 O/D
Summary: 5 1 24.40 0 0 0 2 0 0 0 7 150 95
Team: Dartaholics
Chris Marcyjanik
23 2 1 23.15 0 0 0 1 0 0 0 3 150 45 501 O/O
23 2 0 21.50 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 501 O/O
23 1 0 31.67 0 0 0 0 0 0 0 2 108 0 701 O/D
Summary: 5 1 23.74 0 0 0 1 0 0 0 6 150 45
Team: All Stars
Rege Kessler
23 2 1 25.40 0 0 0 0 0 0 0 4 114 50 501 O/O
23 2 2 24.55 0 0 0 0 0 0 0 5 120 52 501 O/O
23 1 0 17.37 0 0 0 1 0 0 0 0 150 0 701 O/D
Summary: 5 3 23.65 0 0 0 1 0 0 0 9 150 52
Team: Did You Just Dart
Ian Kohut
23 2 0 24.74 0 0 0 0 0 0 0 5 118 0 501 O/O
23 2 0 20.89 0 0 0 0 0 0 0 2 114 0 501 O/O
23 1 0 26.17 0 0 0 0 0 0 0 1 120 0 701 O/D
Summary: 5 0 23.34 0 0 0 0 0 0 0 8 120 0
Team: Just Throw
Nick Becher
23 2 0 21.93 0 0 0 0 0 0 0 3 119 0 501 O/O
23 2 0 23.12 0 0 0 0 0 0 0 3 118 0 501 O/O
23 1 0 17.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 21.74 0 0 0 0 0 0 0 6 119 0
Team: SDK
Kasey Stewart
23 2 0 21.51 0 0 0 0 0 0 0 4 115 0 501 O/O
23 2 2 23.00 0 0 0 1 0 0 0 1 150 83 501 O/O
23 1 0 14.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 2 21.34 0 0 0 1 0 0 0 5 150 83
Team: All Stars
Olivia Willenkin
23 2 1 22.65 0 0 0 0 0 0 0 6 116 14 501 O/O
23 2 0 20.53 0 0 0 0 0 0 0 4 108 0 501 O/O
23 1 0 16.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 1 20.58 0 0 0 0 0 0 0 10 116 14
Team: Did You Just Dart
Alec Becher
23 2 0 19.36 0 0 0 0 0 0 0 1 117 0 501 O/O
23 2 1 22.82 0 0 0 0 0 0 0 4 112 6 501 O/O
23 1 0 15.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 1 20.26 0 0 0 0 0 0 0 5 117 6
Team: Dartaholics
Jordan Narr
23 2 0 22.00 0 0 0 0 0 0 0 3 117 0 501 O/O
23 2 0 19.48 0 0 0 0 0 0 0 1 108 0 501 O/O
23 1 0 13.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 19.59 0 0 0 0 0 0 0 4 117 0
Team: All Stars
Adam Lentz
23 2 0 19.54 0 0 0 0 0 0 0 2 110 0 501 O/O
23 2 1 19.44 0 0 0 1 0 0 0 2 150 17 501 O/O
23 1 0 18.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 1 19.29 0 0 0 1 0 0 0 4 150 17
Team: Did You Just Dart
Katyana Contrafatto
23 2 0 18.21 0 0 0 1 0 0 0 0 150 0 501 O/O
23 2 0 18.24 0 0 0 0 0 0 0 1 103 0 501 O/O
23 1 0 18.67 0 0 0 0 0 0 0 1 117 0 701 O/D
Summary: 5 0 18.29 0 0 0 1 0 0 0 2 150 0
Team: Did You Just Dart
Jess Sub
23 2 1 17.00 0 0 0 0 0 0 0 1 102 9 501 O/O
23 2 0 18.16 0 0 0 0 0 0 0 1 101 0 501 O/O
23 1 0 18.83 0 0 0 0 0 0 0 1 105 0 701 O/D
Summary: 5 1 17.70 0 0 0 0 0 0 0 3 105 9
Team: Porkys
Ryan McGrady
23 2 0 16.83 0 0 0 0 0 0 0 1 119 0 501 O/O
23 2 0 17.19 0 0 0 0 0 0 0 2 119 0 501 O/O
23 1 1 18.59 0 0 0 0 0 0 0 1 112 19 701 O/D
Summary: 5 1 17.32 0 0 0 0 0 0 0 4 119 19
Team: Porkys
Andrew Henry
23 2 0 14.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
23 2 0 16.31 0 0 0 0 0 0 0 1 109 0 501 O/O
23 1 0 18.10 0 0 0 0 0 0 0 1 134 0 701 O/D
Summary: 5 0 15.89 0 0 0 0 0 0 0 2 134 0
Team: Porkys
Nick Weiss
23 2 0 17.40 0 0 0 0 0 0 0 1 103 0 501 O/O
23 2 0 15.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
23 1 0 13.54 0 0 0 0 0 0 0 1 119 0 701 O/D
Summary: 5 0 15.86 0 0 0 0 0 0 0 2 119 0
Team: Porkys
Kwan Joyner
23 2 0 15.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
23 2 0 15.88 0 0 0 0 0 0 0 1 119 0 501 O/O
23 1 0 15.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 15.72 0 0 0 0 0 0 0 1 119 0

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing