LeagueLeader Report - Player Standings Report for 22FMMS - 22 Fall Mon Main St
Big Dog Dart League
www.bigdogvending.com
 Karen Casper
League Coordinator
karen@bigdogvending.com
412-508-5789

Player Standings Report for 22FMMS - 22 Fall Mon Main St

Report Date: 3/21/2023 11:56 AM

Most Improved Players for week 24, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Steve Hilson Tombstone 2.35 3.75 1.40
Joe Jones Bombs B4 Bulls 3.49 4.34 0.85
Leah Mayhugh Dartaholics 1.65 2.27 0.62
Ian Kohut One Hole Off 1.74 2.36 0.62
Justin Mayhugh Dartaholics 3.35 3.81 0.46

All Cricket games, Week 24, sorted by Team + MPR:


Week Gam Win AST MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR HAT WHS Game
Team: Bombs B4 Bulls
Joe Jones
24 3 2 1 4.34 4 0 2 0 1 0 0 Cricket
Summary: 3 2 1 4.34 4 0 2 0 1 0 0
Team: Bombs B4 Bulls
Shawn Barnish
24 3 1 0 3.31 1 1 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 0 3.31 1 1 1 0 0 0 0
Team: Bombs B4 Bulls
DJ Guardino
24 3 0 2 2.92 0 1 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 2 2.92 0 1 1 0 0 0 0
Team: Bombs B4 Bulls
Taylor Thomas
24 3 1 1 1.85 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 1.85 0 0 0 0 0 0 0
Team: Broken Arrows
Jim Newton
24 3 1 1 4.14 2 3 1 0 1 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 4.14 2 3 1 0 1 0 0
Team: Broken Arrows
Steve Thiry
24 3 1 0 2.67 0 1 0 0 1 0 0 Cricket
Summary: 3 1 0 2.67 0 1 0 0 1 0 0
Team: Broken Arrows
Jim Hill
24 3 2 0 1.85 0 0 0 0 0 1 0 Cricket
Summary: 3 2 0 1.85 0 0 0 0 0 1 0
Team: Broken Arrows
Johnny Lager
24 3 0 3 1.61 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 3 1.61 1 0 0 0 0 0 0
Team: Dartaholics
Justin Mayhugh
24 3 2 0 3.81 2 0 1 0 1 0 0 Cricket
Summary: 3 2 0 3.81 2 0 1 0 1 0 0
Team: Dartaholics
Chris Marcyjanik
24 3 0 0 2.46 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 2.46 2 0 0 0 0 0 0
Team: Dartaholics
Leah Mayhugh
24 3 0 1 2.27 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 2.27 0 1 0 0 0 0 0
Team: Dartaholics
Marina Scarintino
24 3 0 1 2.25 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 2.25 1 0 0 0 0 0 0
Team: One Hole Off
Ian Kohut
24 3 2 0 2.36 3 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 2 0 2.36 3 0 0 0 0 0 0
Team: One Hole Off
Olivia Willenkin
24 3 0 1 2.12 3 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 2.12 3 1 0 0 0 0 0
Team: One Hole Off
Katyana Contrafatto
24 3 0 1 1.47 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 1.47 0 0 0 0 0 0 0
Team: One Hole Off
Justin Conner
24 3 0 0 0.94 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 0.94 0 0 0 0 0 0 0
Team: Roll With It
Sean McGrady
24 3 1 0 1.88 1 0 0 0 0 1 0 Cricket
Summary: 3 1 0 1.88 1 0 0 0 0 1 0
Team: Roll With It
Scotty Noca
24 3 0 0 1.65 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 1.65 1 0 0 0 0 0 0
Team: Roll With It
Robert Woodrich
24 3 0 0 1.44 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 1.44 1 0 0 0 0 0 0
Team: Roll With It
Kasey Stewart
24 3 0 1 1.10 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 1.10 0 0 0 0 0 0 0
Team: Tombstone
Steve Hilson
24 3 2 1 3.75 1 2 0 1 0 0 0 Cricket
Summary: 3 2 1 3.75 1 2 0 1 0 0 0
Team: Tombstone
Ricky Neffs
24 3 1 2 2.94 4 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 2 2.94 4 1 0 0 0 0 0
Team: Tombstone
Alex Monahan
24 3 1 1 1.87 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 1.87 0 0 0 0 0 0 0
Team: Tombstone
Darren Pfab
24 3 1 1 1.81 1 0 0 0 1 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 1.81 1 0 0 0 1 0 0

Most Improved Players for week 24, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
Justin Mayhugh Dartaholics 31.31 35.89 4.58
Jim Hill Broken Arrows 23.70 27.26 3.56
Sean McGrady Roll With It 22.40 25.94 3.54
Robert Woodrich Roll With It 20.54 23.32 2.78
Chris Marcyjanik Dartaholics 23.74 26.01 2.27

All X01 games, Week 24, sorted by Team + PPD:


Week Gam Win PPD 10DO 11DO 12DO HAT 3BD T80 HTN LTN HstTon HstOut Game
Team: Bombs B4 Bulls
Joe Jones
24 2 0 26.90 0 0 0 0 0 0 0 6 118 0 501 O/O
24 2 0 30.91 0 0 0 3 0 0 0 3 150 0 501 O/O
24 1 0 27.25 0 0 0 1 0 0 0 1 150 0 701 O/D
Summary: 5 0 28.52 0 0 0 4 0 0 0 10 150 0
Team: Bombs B4 Bulls
Shawn Barnish
24 2 1 23.00 0 0 0 0 0 0 0 4 120 57 501 O/O
24 2 0 29.77 0 0 0 0 0 0 0 5 119 0 501 O/O
24 1 0 20.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 1 24.95 0 0 0 0 0 0 0 9 120 57
Team: Bombs B4 Bulls
DJ Guardino
24 2 0 22.44 0 0 0 0 0 0 0 5 114 0 501 O/O
24 2 2 23.96 0 0 0 2 0 0 0 4 150 38 501 O/O
24 1 0 37.17 0 0 0 1 0 0 0 1 150 0 701 O/D
Summary: 5 2 24.95 0 0 0 3 0 0 0 10 150 38
Team: Bombs B4 Bulls
Taylor Thomas
24 2 0 19.71 0 0 0 0 0 0 0 2 118 0 501 O/O
24 2 1 21.04 0 0 0 0 0 0 0 2 120 48 501 O/O
24 1 0 19.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 1 20.32 0 0 0 0 0 0 0 4 120 48
Team: Broken Arrows
Jim Newton
24 2 2 35.19 0 0 0 2 0 0 0 7 150 122 501 O/O
24 2 0 30.67 0 0 0 0 0 0 0 5 119 0 501 O/O
24 1 1 34.21 0 0 0 1 0 0 0 1 150 63 701 O/D
Summary: 5 3 33.35 0 0 0 3 0 0 0 13 150 122
Team: Broken Arrows
Jim Hill
24 2 0 22.75 0 0 0 0 0 0 0 4 118 0 501 O/O
24 2 2 32.71 0 0 0 1 0 0 0 6 150 98 501 O/O
24 1 0 28.80 0 0 0 1 0 0 0 0 150 0 701 O/D
Summary: 5 2 27.26 0 0 0 2 0 0 0 10 150 98
Team: Broken Arrows
Steve Thiry
24 2 1 23.39 0 0 0 0 0 0 0 4 114 80 501 O/O
24 2 1 25.27 0 0 0 3 0 0 0 2 150 28 501 O/O
24 1 0 20.33 0 0 0 0 0 0 0 1 110 0 701 O/D
Summary: 5 2 23.93 0 0 0 3 0 0 0 7 150 80
Team: Broken Arrows
Johnny Lager
24 2 1 20.06 0 0 0 0 0 0 0 2 118 69 501 O/O
24 2 0 24.41 0 0 0 0 0 0 0 5 117 0 501 O/O
24 1 0 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 1 21.91 0 0 0 0 0 0 0 7 118 69
Team: Dartaholics
Justin Mayhugh
24 2 1 30.63 0 0 0 1 0 0 0 6 150 69 501 O/O
24 2 1 40.19 0 0 0 4 0 0 1 3 160 28 501 O/O
24 1 1 42.23 0 0 0 1 0 0 0 3 150 50 701 O/D
Summary: 5 3 35.89 0 0 0 6 0 0 1 12 160 69
Team: Dartaholics
Chris Marcyjanik
24 2 1 25.69 0 0 0 1 0 0 0 4 150 37 501 O/O
24 2 0 25.70 0 0 0 0 0 0 0 5 117 0 501 O/O
24 1 0 28.00 0 0 0 1 0 0 0 0 150 0 701 O/D
Summary: 5 1 26.01 0 0 0 2 0 0 0 9 150 37
Team: Dartaholics
Marina Scarintino
24 2 1 22.80 0 0 0 0 0 0 0 2 106 17 501 O/O
24 2 0 20.63 0 0 0 1 0 0 0 2 150 0 501 O/O
24 1 0 24.08 0 0 0 0 0 0 0 1 107 0 701 O/D
Summary: 5 1 21.91 0 0 0 1 0 0 0 5 150 17
Team: Dartaholics
Leah Mayhugh
24 2 0 15.67 0 0 0 0 0 0 0 1 101 0 501 O/O
24 2 0 18.58 0 0 0 0 0 0 0 1 119 0 501 O/O
24 1 0 15.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 17.02 0 0 0 0 0 0 0 2 119 0
Team: One Hole Off
Olivia Willenkin
24 2 0 24.02 0 0 0 0 0 0 0 4 110 0 501 O/O
24 2 0 21.15 0 0 0 0 0 0 0 3 114 0 501 O/O
24 1 0 24.87 0 0 0 1 0 0 0 1 150 0 701 O/D
Summary: 5 0 23.13 0 0 0 1 0 0 0 8 150 0
Team: One Hole Off
Ian Kohut
24 2 0 15.73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
24 2 1 24.81 0 0 0 1 0 0 0 2 150 116 501 O/O
24 1 0 21.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 1 20.11 0 0 0 1 0 0 0 2 150 116
Team: One Hole Off
Justin Conner
24 2 0 15.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
24 2 0 17.81 0 0 0 0 0 0 0 1 111 0 501 O/O
24 1 0 20.08 0 0 0 0 0 0 0 1 103 0 701 O/D
Summary: 5 0 17.05 0 0 0 0 0 0 0 2 111 0
Team: One Hole Off
Katyana Contrafatto
24 2 0 17.21 0 0 0 0 0 0 0 1 118 0 501 O/O
24 2 0 13.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
24 1 0 11.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 14.83 0 0 0 0 0 0 0 1 118 0
Team: Roll With It
Sean McGrady
24 2 0 25.19 0 0 0 0 0 0 0 2 111 0 501 O/O
24 2 1 26.62 0 0 0 2 0 0 0 4 150 33 501 O/O
24 1 1 25.53 0 0 0 0 0 0 0 2 112 59 701 O/D
Summary: 5 2 25.94 0 0 0 2 0 0 0 8 150 59
Team: Roll With It
Robert Woodrich
24 2 1 23.33 0 0 0 0 0 0 0 5 119 84 501 O/O
24 2 1 23.26 0 0 0 0 0 0 0 3 115 2 501 O/O
24 1 0 23.47 0 0 0 0 0 0 0 2 116 0 701 O/D
Summary: 5 2 23.32 0 0 0 0 0 0 0 10 119 84
Team: Roll With It
Scotty Noca
24 2 1 18.57 0 0 0 0 0 0 0 1 111 78 501 O/O
24 2 0 21.62 0 0 0 1 0 0 0 3 150 0 501 O/O
24 1 0 15.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 1 19.16 0 0 0 1 0 0 0 4 150 78
Team: Roll With It
Kasey Stewart
24 2 1 17.09 0 0 0 0 0 0 0 2 118 18 501 O/O
24 2 0 18.18 0 0 0 0 0 0 0 2 108 0 501 O/O
24 1 0 19.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 1 17.83 0 0 0 0 0 0 0 4 118 18
Team: Tombstone
Ricky Neffs
24 2 1 23.51 0 0 0 1 0 0 0 3 150 36 501 O/O
24 2 2 33.03 0 0 0 3 0 0 0 3 150 74 501 O/O
24 1 0 21.80 0 0 0 0 0 0 0 1 113 0 701 O/D
Summary: 5 3 26.68 0 0 0 4 0 0 0 7 150 74
Team: Tombstone
Steve Hilson
24 2 0 18.36 0 0 0 0 0 0 0 2 117 0 501 O/O
24 2 0 22.79 0 0 0 0 0 0 0 3 117 0 501 O/O
24 1 0 27.39 0 0 0 0 0 0 0 2 106 0 701 O/D
Summary: 5 0 22.11 0 0 0 0 0 0 0 7 117 0
Team: Tombstone
Alex Monahan
24 2 0 20.71 0 0 0 0 0 0 0 3 118 0 501 O/O
24 2 0 22.44 0 0 0 0 0 0 1 1 164 0 501 O/O
24 1 0 18.87 0 0 0 0 0 0 0 1 110 0 701 O/D
Summary: 5 0 21.18 0 0 0 0 0 0 1 5 164 0
Team: Tombstone
Darren Pfab
24 2 0 15.13 0 0 0 0 0 0 0 1 117 0 501 O/O
24 2 0 24.03 0 0 0 0 0 0 0 4 120 0 501 O/O
24 1 0 23.80 0 0 0 1 0 0 0 0 150 0 701 O/D
Summary: 5 0 19.91 0 0 0 1 0 0 0 5 150 0

Most Improved Players for week 24, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Steve Hilson Tombstone 2.35 3.75 1.40
Joe Jones Bombs B4 Bulls 3.49 4.34 0.85
Ian Kohut One Hole Off 1.74 2.36 0.62
Leah Mayhugh Dartaholics 1.65 2.27 0.62
Justin Mayhugh Dartaholics 3.35 3.81 0.46

All Cricket games, Week 24, sorted by MPR:


Week Gam Win AST MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR HAT WHS Game
Team: Bombs B4 Bulls
Joe Jones
24 3 2 1 4.34 4 0 2 0 1 0 0 Cricket
Summary: 3 2 1 4.34 4 0 2 0 1 0 0
Team: Broken Arrows
Jim Newton
24 3 1 1 4.14 2 3 1 0 1 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 4.14 2 3 1 0 1 0 0
Team: Dartaholics
Justin Mayhugh
24 3 2 0 3.81 2 0 1 0 1 0 0 Cricket
Summary: 3 2 0 3.81 2 0 1 0 1 0 0
Team: Tombstone
Steve Hilson
24 3 2 1 3.75 1 2 0 1 0 0 0 Cricket
Summary: 3 2 1 3.75 1 2 0 1 0 0 0
Team: Bombs B4 Bulls
Shawn Barnish
24 3 1 0 3.31 1 1 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 0 3.31 1 1 1 0 0 0 0
Team: Tombstone
Ricky Neffs
24 3 1 2 2.94 4 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 2 2.94 4 1 0 0 0 0 0
Team: Bombs B4 Bulls
DJ Guardino
24 3 0 2 2.92 0 1 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 2 2.92 0 1 1 0 0 0 0
Team: Broken Arrows
Steve Thiry
24 3 1 0 2.67 0 1 0 0 1 0 0 Cricket
Summary: 3 1 0 2.67 0 1 0 0 1 0 0
Team: Dartaholics
Chris Marcyjanik
24 3 0 0 2.46 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 2.46 2 0 0 0 0 0 0
Team: One Hole Off
Ian Kohut
24 3 2 0 2.36 3 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 2 0 2.36 3 0 0 0 0 0 0
Team: Dartaholics
Leah Mayhugh
24 3 0 1 2.27 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 2.27 0 1 0 0 0 0 0
Team: Dartaholics
Marina Scarintino
24 3 0 1 2.25 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 2.25 1 0 0 0 0 0 0
Team: One Hole Off
Olivia Willenkin
24 3 0 1 2.12 3 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 2.12 3 1 0 0 0 0 0
Team: Roll With It
Sean McGrady
24 3 1 0 1.88 1 0 0 0 0 1 0 Cricket
Summary: 3 1 0 1.88 1 0 0 0 0 1 0
Team: Tombstone
Alex Monahan
24 3 1 1 1.87 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 1.87 0 0 0 0 0 0 0
Team: Broken Arrows
Jim Hill
24 3 2 0 1.85 0 0 0 0 0 1 0 Cricket
Summary: 3 2 0 1.85 0 0 0 0 0 1 0
Team: Bombs B4 Bulls
Taylor Thomas
24 3 1 1 1.85 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 1.85 0 0 0 0 0 0 0
Team: Tombstone
Darren Pfab
24 3 1 1 1.81 1 0 0 0 1 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 1.81 1 0 0 0 1 0 0
Team: Roll With It
Scotty Noca
24 3 0 0 1.65 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 1.65 1 0 0 0 0 0 0
Team: Broken Arrows
Johnny Lager
24 3 0 3 1.61 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 3 1.61 1 0 0 0 0 0 0
Team: One Hole Off
Katyana Contrafatto
24 3 0 1 1.47 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 1.47 0 0 0 0 0 0 0
Team: Roll With It
Robert Woodrich
24 3 0 0 1.44 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 1.44 1 0 0 0 0 0 0
Team: Roll With It
Kasey Stewart
24 3 0 1 1.10 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 1.10 0 0 0 0 0 0 0
Team: One Hole Off
Justin Conner
24 3 0 0 0.94 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 0.94 0 0 0 0 0 0 0

Most Improved Players for week 24, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
Justin Mayhugh Dartaholics 31.31 35.89 4.58
Jim Hill Broken Arrows 23.70 27.26 3.56
Sean McGrady Roll With It 22.40 25.94 3.54
Robert Woodrich Roll With It 20.54 23.32 2.78
Chris Marcyjanik Dartaholics 23.74 26.01 2.27

All X01 games, Week 24, sorted by PPD:


Week Gam Win PPD 10DO 11DO 12DO HAT 3BD T80 HTN LTN HstTon HstOut Game
Team: Dartaholics
Justin Mayhugh
24 2 1 30.63 0 0 0 1 0 0 0 6 150 69 501 O/O
24 2 1 40.19 0 0 0 4 0 0 1 3 160 28 501 O/O
24 1 1 42.23 0 0 0 1 0 0 0 3 150 50 701 O/D
Summary: 5 3 35.89 0 0 0 6 0 0 1 12 160 69
Team: Broken Arrows
Jim Newton
24 2 2 35.19 0 0 0 2 0 0 0 7 150 122 501 O/O
24 2 0 30.67 0 0 0 0 0 0 0 5 119 0 501 O/O
24 1 1 34.21 0 0 0 1 0 0 0 1 150 63 701 O/D
Summary: 5 3 33.35 0 0 0 3 0 0 0 13 150 122
Team: Bombs B4 Bulls
Joe Jones
24 2 0 26.90 0 0 0 0 0 0 0 6 118 0 501 O/O
24 2 0 30.91 0 0 0 3 0 0 0 3 150 0 501 O/O
24 1 0 27.25 0 0 0 1 0 0 0 1 150 0 701 O/D
Summary: 5 0 28.52 0 0 0 4 0 0 0 10 150 0
Team: Broken Arrows
Jim Hill
24 2 0 22.75 0 0 0 0 0 0 0 4 118 0 501 O/O
24 2 2 32.71 0 0 0 1 0 0 0 6 150 98 501 O/O
24 1 0 28.80 0 0 0 1 0 0 0 0 150 0 701 O/D
Summary: 5 2 27.26 0 0 0 2 0 0 0 10 150 98
Team: Tombstone
Ricky Neffs
24 2 1 23.51 0 0 0 1 0 0 0 3 150 36 501 O/O
24 2 2 33.03 0 0 0 3 0 0 0 3 150 74 501 O/O
24 1 0 21.80 0 0 0 0 0 0 0 1 113 0 701 O/D
Summary: 5 3 26.68 0 0 0 4 0 0 0 7 150 74
Team: Dartaholics
Chris Marcyjanik
24 2 1 25.69 0 0 0 1 0 0 0 4 150 37 501 O/O
24 2 0 25.70 0 0 0 0 0 0 0 5 117 0 501 O/O
24 1 0 28.00 0 0 0 1 0 0 0 0 150 0 701 O/D
Summary: 5 1 26.01 0 0 0 2 0 0 0 9 150 37
Team: Roll With It
Sean McGrady
24 2 0 25.19 0 0 0 0 0 0 0 2 111 0 501 O/O
24 2 1 26.62 0 0 0 2 0 0 0 4 150 33 501 O/O
24 1 1 25.53 0 0 0 0 0 0 0 2 112 59 701 O/D
Summary: 5 2 25.94 0 0 0 2 0 0 0 8 150 59
Team: Bombs B4 Bulls
Shawn Barnish
24 2 1 23.00 0 0 0 0 0 0 0 4 120 57 501 O/O
24 2 0 29.77 0 0 0 0 0 0 0 5 119 0 501 O/O
24 1 0 20.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 1 24.95 0 0 0 0 0 0 0 9 120 57
Team: Bombs B4 Bulls
DJ Guardino
24 2 0 22.44 0 0 0 0 0 0 0 5 114 0 501 O/O
24 2 2 23.96 0 0 0 2 0 0 0 4 150 38 501 O/O
24 1 0 37.17 0 0 0 1 0 0 0 1 150 0 701 O/D
Summary: 5 2 24.95 0 0 0 3 0 0 0 10 150 38
Team: Broken Arrows
Steve Thiry
24 2 1 23.39 0 0 0 0 0 0 0 4 114 80 501 O/O
24 2 1 25.27 0 0 0 3 0 0 0 2 150 28 501 O/O
24 1 0 20.33 0 0 0 0 0 0 0 1 110 0 701 O/D
Summary: 5 2 23.93 0 0 0 3 0 0 0 7 150 80
Team: Roll With It
Robert Woodrich
24 2 1 23.33 0 0 0 0 0 0 0 5 119 84 501 O/O
24 2 1 23.26 0 0 0 0 0 0 0 3 115 2 501 O/O
24 1 0 23.47 0 0 0 0 0 0 0 2 116 0 701 O/D
Summary: 5 2 23.32 0 0 0 0 0 0 0 10 119 84
Team: One Hole Off
Olivia Willenkin
24 2 0 24.02 0 0 0 0 0 0 0 4 110 0 501 O/O
24 2 0 21.15 0 0 0 0 0 0 0 3 114 0 501 O/O
24 1 0 24.87 0 0 0 1 0 0 0 1 150 0 701 O/D
Summary: 5 0 23.13 0 0 0 1 0 0 0 8 150 0
Team: Tombstone
Steve Hilson
24 2 0 18.36 0 0 0 0 0 0 0 2 117 0 501 O/O
24 2 0 22.79 0 0 0 0 0 0 0 3 117 0 501 O/O
24 1 0 27.39 0 0 0 0 0 0 0 2 106 0 701 O/D
Summary: 5 0 22.11 0 0 0 0 0 0 0 7 117 0
Team: Dartaholics
Marina Scarintino
24 2 1 22.80 0 0 0 0 0 0 0 2 106 17 501 O/O
24 2 0 20.63 0 0 0 1 0 0 0 2 150 0 501 O/O
24 1 0 24.08 0 0 0 0 0 0 0 1 107 0 701 O/D
Summary: 5 1 21.91 0 0 0 1 0 0 0 5 150 17
Team: Broken Arrows
Johnny Lager
24 2 1 20.06 0 0 0 0 0 0 0 2 118 69 501 O/O
24 2 0 24.41 0 0 0 0 0 0 0 5 117 0 501 O/O
24 1 0 20.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 1 21.91 0 0 0 0 0 0 0 7 118 69
Team: Tombstone
Alex Monahan
24 2 0 20.71 0 0 0 0 0 0 0 3 118 0 501 O/O
24 2 0 22.44 0 0 0 0 0 0 1 1 164 0 501 O/O
24 1 0 18.87 0 0 0 0 0 0 0 1 110 0 701 O/D
Summary: 5 0 21.18 0 0 0 0 0 0 1 5 164 0
Team: Bombs B4 Bulls
Taylor Thomas
24 2 0 19.71 0 0 0 0 0 0 0 2 118 0 501 O/O
24 2 1 21.04 0 0 0 0 0 0 0 2 120 48 501 O/O
24 1 0 19.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 1 20.32 0 0 0 0 0 0 0 4 120 48
Team: One Hole Off
Ian Kohut
24 2 0 15.73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
24 2 1 24.81 0 0 0 1 0 0 0 2 150 116 501 O/O
24 1 0 21.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 1 20.11 0 0 0 1 0 0 0 2 150 116
Team: Tombstone
Darren Pfab
24 2 0 15.13 0 0 0 0 0 0 0 1 117 0 501 O/O
24 2 0 24.03 0 0 0 0 0 0 0 4 120 0 501 O/O
24 1 0 23.80 0 0 0 1 0 0 0 0 150 0 701 O/D
Summary: 5 0 19.91 0 0 0 1 0 0 0 5 150 0
Team: Roll With It
Scotty Noca
24 2 1 18.57 0 0 0 0 0 0 0 1 111 78 501 O/O
24 2 0 21.62 0 0 0 1 0 0 0 3 150 0 501 O/O
24 1 0 15.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 1 19.16 0 0 0 1 0 0 0 4 150 78
Team: Roll With It
Kasey Stewart
24 2 1 17.09 0 0 0 0 0 0 0 2 118 18 501 O/O
24 2 0 18.18 0 0 0 0 0 0 0 2 108 0 501 O/O
24 1 0 19.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 1 17.83 0 0 0 0 0 0 0 4 118 18
Team: One Hole Off
Justin Conner
24 2 0 15.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
24 2 0 17.81 0 0 0 0 0 0 0 1 111 0 501 O/O
24 1 0 20.08 0 0 0 0 0 0 0 1 103 0 701 O/D
Summary: 5 0 17.05 0 0 0 0 0 0 0 2 111 0
Team: Dartaholics
Leah Mayhugh
24 2 0 15.67 0 0 0 0 0 0 0 1 101 0 501 O/O
24 2 0 18.58 0 0 0 0 0 0 0 1 119 0 501 O/O
24 1 0 15.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 17.02 0 0 0 0 0 0 0 2 119 0
Team: One Hole Off
Katyana Contrafatto
24 2 0 17.21 0 0 0 0 0 0 0 1 118 0 501 O/O
24 2 0 13.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
24 1 0 11.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 14.83 0 0 0 0 0 0 0 1 118 0

Created by LeagueLeader with ARACHNET processing