LeagueLeader Report - Player Standings Report for 23FMSC - 23 Fall Main St Combo
Big Dog Dart League
www.bigdogvending.com
 Karen Casper
League Coordinator
karen@bigdogvending.com
412-508-5789

Player Standings Report for 23FMSC - 23 Fall Main St Combo

Report Date: 11/28/2023 5:47 PM

Most Improved Players for week 8, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Ian Kohut Did You Just Dart 1.70 2.69 0.99
Chris Marcyjanik Dartaholics 2.37 3.00 0.63
Kasey Stewart SDK 1.38 1.92 0.54
Chris Alexander SDK 4.09 4.54 0.45
Dave Budzowski Just Throw 2.62 3.00 0.38

All Cricket games, Week 8, sorted by Team + MPR:


Week Gam Win AST MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR HAT WHS Game
Team: All Stars
Joe Jones
8 3 2 0 3.64 5 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 2 0 3.64 5 0 0 0 0 0 0
Team: All Stars
Olivia Willenkin
8 3 1 2 2.50 3 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 2 2.50 3 0 0 0 0 0 0
Team: All Stars
Rege Kessler
8 3 1 2 2.29 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 2 2.29 0 0 0 0 0 0 0
Team: All Stars
Adam Lentz
8 3 1 1 1.97 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 1.97 1 0 0 0 0 0 0
Team: Dartaholics
Justin Mayhugh
8 3 2 0 3.75 1 1 3 0 0 1 0 Cricket
Summary: 3 2 0 3.75 1 1 3 0 0 1 0
Team: Dartaholics
Chris Marcyjanik
8 3 1 2 3.00 1 3 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 2 3.00 1 3 1 0 0 0 0
Team: Dartaholics
Chris Conrad
8 3 1 2 2.41 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 2 2.41 1 0 0 0 0 0 0
Team: Dartaholics
Jordan Narr
8 3 1 1 1.93 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 1.93 1 0 0 0 0 0 0
Team: Did You Just Dart
Ian Kohut
8 3 1 0 2.69 2 1 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 0 2.69 2 1 1 0 0 0 0
Team: Did You Just Dart
Alec Becher
8 3 0 1 2.25 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 2.25 0 0 1 0 0 0 0
Team: Did You Just Dart
Katyana Contrafatto
8 3 0 0 1.15 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 1.15 0 0 0 0 0 0 0
Team: Did You Just Dart
Justin Conner
8 3 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Team: Just Throw
Dave Budzowski
8 3 0 1 3.00 0 1 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 3.00 0 1 1 0 0 0 0
Team: Just Throw
Charles Becker
8 3 0 0 2.54 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 2.54 0 0 0 0 0 0 0
Team: Just Throw
Eugene Baker
8 3 1 0 2.10 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 0 2.10 0 0 1 0 0 0 0
Team: Just Throw
Nick Becher
8 3 0 0 1.42 1 0 0 0 0 1 0 Cricket
Summary: 3 0 0 1.42 1 0 0 0 0 1 0
Team: Porkys
Ryan McGrady
8 3 0 1 2.13 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 2.13 2 0 0 0 0 0 0
Team: Porkys
Shane McManus
8 3 0 0 2.07 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 2.07 0 0 0 0 0 0 0
Team: Porkys
Nick Weiss
8 3 1 0 1.43 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 0 1.43 1 0 0 0 0 0 0
Team: Porkys
Andrew Henry
8 3 0 0 1.30 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 1.30 0 1 0 0 0 0 0
Team: SDK
Chris Alexander
8 3 3 0 4.54 7 2 0 0 0 1 0 Cricket
Summary: 3 3 0 4.54 7 2 0 0 0 1 0
Team: SDK
Sean McGrady
8 3 1 2 2.69 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 2 2.69 0 1 0 0 0 0 0
Team: SDK
Robert Woodrich
8 3 1 1 2.22 2 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 2.22 2 1 0 0 0 0 0
Team: SDK
Kasey Stewart
8 3 0 2 1.92 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 2 1.92 0 0 0 0 0 0 0

Most Improved Players for week 8, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
Chris Alexander SDK 32.58 36.61 4.03
Justin Mayhugh Dartaholics 32.63 36.18 3.55
Jordan Narr Dartaholics 20.19 22.46 2.27
Robert Woodrich SDK 22.43 24.37 1.94
Shane McManus Porkys 19.68 21.09 1.41

All X01 games, Week 8, sorted by Team + PPD:


Week Gam Win PPD 10DO 11DO 12DO HAT 3BD T80 HTN LTN HstTon HstOut Game
Team: All Stars
Joe Jones
8 2 0 31.77 0 0 0 1 0 0 0 7 150 0 501 O/O
8 2 1 30.02 0 0 0 0 0 0 1 6 160 42 501 O/O
8 1 1 23.29 0 0 0 0 0 0 0 2 117 7 701 O/D
Summary: 5 2 29.30 0 0 0 1 0 0 1 15 160 42
Team: All Stars
Olivia Willenkin
8 2 1 24.42 0 0 0 0 0 0 0 4 114 9 501 O/O
8 2 1 27.93 0 0 0 0 0 0 0 7 120 9 501 O/O
8 1 0 23.44 0 0 0 1 0 0 0 0 150 0 701 O/D
Summary: 5 2 25.70 0 0 0 1 0 0 0 11 150 9
Team: All Stars
Rege Kessler
8 2 1 28.63 0 0 0 2 0 0 0 3 150 32 501 O/O
8 2 2 22.84 0 0 0 1 0 0 0 4 150 109 501 O/O
8 1 0 22.67 0 0 0 0 0 0 0 2 120 0 701 O/D
Summary: 5 3 24.76 0 0 0 3 0 0 0 9 150 109
Team: All Stars
Adam Lentz
8 2 0 21.53 0 0 0 0 0 0 0 2 117 0 501 O/O
8 2 0 22.17 0 0 0 1 0 0 0 0 150 0 501 O/O
8 1 0 21.89 0 0 0 0 0 0 0 2 117 0 701 O/D
Summary: 5 0 21.86 0 0 0 1 0 0 0 4 150 0
Team: Dartaholics
Justin Mayhugh
8 2 2 38.29 0 0 0 3 0 0 0 7 150 112 501 O/O
8 2 0 33.94 0 0 0 4 0 0 0 3 150 0 501 O/O
8 1 0 36.73 0 0 0 2 0 0 0 1 150 0 701 O/D
Summary: 5 2 36.18 0 0 0 9 0 0 0 11 150 112
Team: Dartaholics
Chris Conrad
8 2 0 19.33 0 0 0 0 0 0 0 3 111 0 501 O/O
8 2 1 28.29 0 0 0 1 0 0 0 6 150 36 501 O/O
8 1 1 22.86 0 0 0 0 0 0 0 2 111 4 701 O/D
Summary: 5 2 23.23 0 0 0 1 0 0 0 11 150 36
Team: Dartaholics
Jordan Narr
8 2 0 18.86 0 0 0 0 0 0 0 1 118 0 501 O/O
8 2 2 25.05 0 0 0 1 0 0 0 4 150 54 501 O/O
8 1 0 27.00 0 0 0 1 0 0 0 0 150 0 701 O/D
Summary: 5 2 22.46 0 0 0 2 0 0 0 5 150 54
Team: Dartaholics
Chris Marcyjanik
8 2 0 19.22 0 0 0 0 0 0 0 2 111 0 501 O/O
8 2 1 20.81 0 0 0 1 0 0 0 2 150 45 501 O/O
8 1 0 22.60 0 0 0 0 0 0 0 2 117 0 701 O/D
Summary: 5 1 20.47 0 0 0 1 0 0 0 6 150 45
Team: Did You Just Dart
Alec Becher
8 2 0 18.42 0 0 0 1 0 0 0 1 150 0 501 O/O
8 2 0 20.13 0 0 0 0 0 0 0 4 116 0 501 O/O
8 1 0 19.89 0 0 0 0 0 0 0 1 103 0 701 O/D
Summary: 5 0 19.56 0 0 0 1 0 0 0 6 150 0
Team: Did You Just Dart
Ian Kohut
8 2 0 16.91 0 0 0 0 0 0 0 2 119 0 501 O/O
8 2 0 17.55 0 0 0 0 0 0 0 1 101 0 501 O/O
8 1 0 22.58 0 0 0 0 0 0 0 1 114 0 701 O/D
Summary: 5 0 18.13 0 0 0 0 0 0 0 4 119 0
Team: Did You Just Dart
Justin Conner
8 2 0 17.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
8 2 0 16.00 0 0 0 0 0 0 0 2 119 0 501 O/O
8 1 0 16.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 16.83 0 0 0 0 0 0 0 2 119 0
Team: Did You Just Dart
Katyana Contrafatto
8 2 0 16.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
8 2 0 13.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
8 1 0 10.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 14.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team: Just Throw
Eugene Baker
8 2 0 19.88 0 0 0 0 0 0 0 1 103 0 501 O/O
8 2 0 22.10 0 0 0 1 0 0 0 2 150 0 501 O/O
8 1 0 34.21 0 0 0 1 0 0 0 1 150 0 701 O/D
Summary: 5 0 23.22 0 0 0 2 0 0 0 4 150 0
Team: Just Throw
Dave Budzowski
8 2 1 24.27 0 0 0 1 0 0 0 5 150 20 501 O/O
8 2 0 19.97 0 0 0 0 0 0 0 3 133 0 501 O/O
8 1 0 18.92 0 0 0 0 0 0 0 1 103 0 701 O/D
Summary: 5 1 21.98 0 0 0 1 0 0 0 9 150 20
Team: Just Throw
Charles Becker
8 2 0 20.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
8 2 0 18.59 0 0 0 0 0 0 0 1 112 0 501 O/O
8 1 0 28.60 0 0 0 1 0 0 0 0 150 0 701 O/D
Summary: 5 0 20.89 0 0 0 1 0 0 0 1 150 0
Team: Just Throw
Nick Becher
8 2 1 20.59 0 0 0 0 0 0 0 2 109 48 501 O/O
8 2 0 17.87 0 0 0 0 0 0 0 3 117 0 501 O/O
8 1 0 21.75 0 0 0 0 0 0 1 0 157 0 701 O/D
Summary: 5 1 19.67 0 0 0 0 0 0 1 5 157 48
Team: Porkys
Shane McManus
8 2 1 22.24 0 0 0 0 0 0 0 3 119 119 501 O/O
8 2 0 20.12 0 0 0 0 0 0 0 3 111 0 501 O/O
8 1 0 20.56 0 0 0 0 0 0 0 2 106 0 701 O/D
Summary: 5 1 21.09 0 0 0 0 0 0 0 8 119 119
Team: Porkys
Ryan McGrady
8 2 1 20.16 0 0 0 0 0 0 0 3 135 8 501 O/O
8 2 0 19.00 0 0 0 0 0 0 0 4 118 0 501 O/O
8 1 0 17.33 0 0 0 0 0 0 0 1 118 0 701 O/D
Summary: 5 1 19.20 0 0 0 0 0 0 0 8 135 8
Team: Porkys
Andrew Henry
8 2 0 16.74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
8 2 0 14.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
8 1 0 13.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 15.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team: Porkys
Nick Weiss
8 2 0 16.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
8 2 0 13.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
8 1 0 11.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 14.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team: SDK
Chris Alexander
8 2 2 38.29 0 0 0 4 0 0 0 5 150 132 501 O/O
8 2 2 37.20 0 0 0 2 0 0 1 4 168 168 501 O/O
8 1 1 32.90 0 0 0 1 0 0 1 2 155 155 701 O/D
Summary: 5 5 36.61 0 0 0 7 0 0 2 11 168 168
Team: SDK
Robert Woodrich
8 2 2 29.02 0 0 0 2 0 0 0 3 150 52 501 O/O
8 2 0 20.09 0 0 0 0 0 0 0 1 104 0 501 O/O
8 1 0 23.94 0 0 0 0 0 0 0 1 109 0 701 O/D
Summary: 5 2 24.37 0 0 0 2 0 0 0 5 150 52
Team: SDK
Sean McGrady
8 2 0 25.10 0 0 0 0 0 0 0 2 120 0 501 O/O
8 2 2 18.70 0 0 0 0 0 0 0 2 105 74 501 O/O
8 1 0 18.33 0 0 0 1 0 0 0 0 150 0 701 O/D
Summary: 5 2 20.78 0 0 0 1 0 0 0 4 150 74
Team: SDK
Kasey Stewart
8 2 0 20.06 0 0 0 0 0 0 0 2 114 0 501 O/O
8 2 0 16.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
8 1 0 12.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 17.09 0 0 0 0 0 0 0 2 114 0

Most Improved Players for week 8, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Ian Kohut Did You Just Dart 1.70 2.69 0.99
Chris Marcyjanik Dartaholics 2.37 3.00 0.63
Kasey Stewart SDK 1.38 1.92 0.54
Chris Alexander SDK 4.09 4.54 0.45
Dave Budzowski Just Throw 2.62 3.00 0.38

All Cricket games, Week 8, sorted by MPR:


Week Gam Win AST MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR HAT WHS Game
Team: SDK
Chris Alexander
8 3 3 0 4.54 7 2 0 0 0 1 0 Cricket
Summary: 3 3 0 4.54 7 2 0 0 0 1 0
Team: Dartaholics
Justin Mayhugh
8 3 2 0 3.75 1 1 3 0 0 1 0 Cricket
Summary: 3 2 0 3.75 1 1 3 0 0 1 0
Team: All Stars
Joe Jones
8 3 2 0 3.64 5 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 2 0 3.64 5 0 0 0 0 0 0
Team: Just Throw
Dave Budzowski
8 3 0 1 3.00 0 1 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 3.00 0 1 1 0 0 0 0
Team: Dartaholics
Chris Marcyjanik
8 3 1 2 3.00 1 3 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 2 3.00 1 3 1 0 0 0 0
Team: Did You Just Dart
Ian Kohut
8 3 1 0 2.69 2 1 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 0 2.69 2 1 1 0 0 0 0
Team: SDK
Sean McGrady
8 3 1 2 2.69 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 2 2.69 0 1 0 0 0 0 0
Team: Just Throw
Charles Becker
8 3 0 0 2.54 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 2.54 0 0 0 0 0 0 0
Team: All Stars
Olivia Willenkin
8 3 1 2 2.50 3 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 2 2.50 3 0 0 0 0 0 0
Team: Dartaholics
Chris Conrad
8 3 1 2 2.41 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 2 2.41 1 0 0 0 0 0 0
Team: All Stars
Rege Kessler
8 3 1 2 2.29 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 2 2.29 0 0 0 0 0 0 0
Team: Did You Just Dart
Alec Becher
8 3 0 1 2.25 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 2.25 0 0 1 0 0 0 0
Team: SDK
Robert Woodrich
8 3 1 1 2.22 2 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 2.22 2 1 0 0 0 0 0
Team: Porkys
Ryan McGrady
8 3 0 1 2.13 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 2.13 2 0 0 0 0 0 0
Team: Just Throw
Eugene Baker
8 3 1 0 2.10 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 0 2.10 0 0 1 0 0 0 0
Team: Porkys
Shane McManus
8 3 0 0 2.07 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 2.07 0 0 0 0 0 0 0
Team: All Stars
Adam Lentz
8 3 1 1 1.97 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 1.97 1 0 0 0 0 0 0
Team: Dartaholics
Jordan Narr
8 3 1 1 1.93 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 1.93 1 0 0 0 0 0 0
Team: SDK
Kasey Stewart
8 3 0 2 1.92 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 2 1.92 0 0 0 0 0 0 0
Team: Porkys
Nick Weiss
8 3 1 0 1.43 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 0 1.43 1 0 0 0 0 0 0
Team: Just Throw
Nick Becher
8 3 0 0 1.42 1 0 0 0 0 1 0 Cricket
Summary: 3 0 0 1.42 1 0 0 0 0 1 0
Team: Porkys
Andrew Henry
8 3 0 0 1.30 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 1.30 0 1 0 0 0 0 0
Team: Did You Just Dart
Katyana Contrafatto
8 3 0 0 1.15 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 1.15 0 0 0 0 0 0 0
Team: Did You Just Dart
Justin Conner
8 3 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 1.00 0 0 0 0 0 0 0

Most Improved Players for week 8, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
Chris Alexander SDK 32.58 36.61 4.03
Justin Mayhugh Dartaholics 32.63 36.18 3.55
Jordan Narr Dartaholics 20.19 22.46 2.27
Robert Woodrich SDK 22.43 24.37 1.94
Shane McManus Porkys 19.68 21.09 1.41

All X01 games, Week 8, sorted by PPD:


Week Gam Win PPD 10DO 11DO 12DO HAT 3BD T80 HTN LTN HstTon HstOut Game
Team: SDK
Chris Alexander
8 2 2 38.29 0 0 0 4 0 0 0 5 150 132 501 O/O
8 2 2 37.20 0 0 0 2 0 0 1 4 168 168 501 O/O
8 1 1 32.90 0 0 0 1 0 0 1 2 155 155 701 O/D
Summary: 5 5 36.61 0 0 0 7 0 0 2 11 168 168
Team: Dartaholics
Justin Mayhugh
8 2 2 38.29 0 0 0 3 0 0 0 7 150 112 501 O/O
8 2 0 33.94 0 0 0 4 0 0 0 3 150 0 501 O/O
8 1 0 36.73 0 0 0 2 0 0 0 1 150 0 701 O/D
Summary: 5 2 36.18 0 0 0 9 0 0 0 11 150 112
Team: All Stars
Joe Jones
8 2 0 31.77 0 0 0 1 0 0 0 7 150 0 501 O/O
8 2 1 30.02 0 0 0 0 0 0 1 6 160 42 501 O/O
8 1 1 23.29 0 0 0 0 0 0 0 2 117 7 701 O/D
Summary: 5 2 29.30 0 0 0 1 0 0 1 15 160 42
Team: All Stars
Olivia Willenkin
8 2 1 24.42 0 0 0 0 0 0 0 4 114 9 501 O/O
8 2 1 27.93 0 0 0 0 0 0 0 7 120 9 501 O/O
8 1 0 23.44 0 0 0 1 0 0 0 0 150 0 701 O/D
Summary: 5 2 25.70 0 0 0 1 0 0 0 11 150 9
Team: All Stars
Rege Kessler
8 2 1 28.63 0 0 0 2 0 0 0 3 150 32 501 O/O
8 2 2 22.84 0 0 0 1 0 0 0 4 150 109 501 O/O
8 1 0 22.67 0 0 0 0 0 0 0 2 120 0 701 O/D
Summary: 5 3 24.76 0 0 0 3 0 0 0 9 150 109
Team: SDK
Robert Woodrich
8 2 2 29.02 0 0 0 2 0 0 0 3 150 52 501 O/O
8 2 0 20.09 0 0 0 0 0 0 0 1 104 0 501 O/O
8 1 0 23.94 0 0 0 0 0 0 0 1 109 0 701 O/D
Summary: 5 2 24.37 0 0 0 2 0 0 0 5 150 52
Team: Dartaholics
Chris Conrad
8 2 0 19.33 0 0 0 0 0 0 0 3 111 0 501 O/O
8 2 1 28.29 0 0 0 1 0 0 0 6 150 36 501 O/O
8 1 1 22.86 0 0 0 0 0 0 0 2 111 4 701 O/D
Summary: 5 2 23.23 0 0 0 1 0 0 0 11 150 36
Team: Just Throw
Eugene Baker
8 2 0 19.88 0 0 0 0 0 0 0 1 103 0 501 O/O
8 2 0 22.10 0 0 0 1 0 0 0 2 150 0 501 O/O
8 1 0 34.21 0 0 0 1 0 0 0 1 150 0 701 O/D
Summary: 5 0 23.22 0 0 0 2 0 0 0 4 150 0
Team: Dartaholics
Jordan Narr
8 2 0 18.86 0 0 0 0 0 0 0 1 118 0 501 O/O
8 2 2 25.05 0 0 0 1 0 0 0 4 150 54 501 O/O
8 1 0 27.00 0 0 0 1 0 0 0 0 150 0 701 O/D
Summary: 5 2 22.46 0 0 0 2 0 0 0 5 150 54
Team: Just Throw
Dave Budzowski
8 2 1 24.27 0 0 0 1 0 0 0 5 150 20 501 O/O
8 2 0 19.97 0 0 0 0 0 0 0 3 133 0 501 O/O
8 1 0 18.92 0 0 0 0 0 0 0 1 103 0 701 O/D
Summary: 5 1 21.98 0 0 0 1 0 0 0 9 150 20
Team: All Stars
Adam Lentz
8 2 0 21.53 0 0 0 0 0 0 0 2 117 0 501 O/O
8 2 0 22.17 0 0 0 1 0 0 0 0 150 0 501 O/O
8 1 0 21.89 0 0 0 0 0 0 0 2 117 0 701 O/D
Summary: 5 0 21.86 0 0 0 1 0 0 0 4 150 0
Team: Porkys
Shane McManus
8 2 1 22.24 0 0 0 0 0 0 0 3 119 119 501 O/O
8 2 0 20.12 0 0 0 0 0 0 0 3 111 0 501 O/O
8 1 0 20.56 0 0 0 0 0 0 0 2 106 0 701 O/D
Summary: 5 1 21.09 0 0 0 0 0 0 0 8 119 119
Team: Just Throw
Charles Becker
8 2 0 20.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
8 2 0 18.59 0 0 0 0 0 0 0 1 112 0 501 O/O
8 1 0 28.60 0 0 0 1 0 0 0 0 150 0 701 O/D
Summary: 5 0 20.89 0 0 0 1 0 0 0 1 150 0
Team: SDK
Sean McGrady
8 2 0 25.10 0 0 0 0 0 0 0 2 120 0 501 O/O
8 2 2 18.70 0 0 0 0 0 0 0 2 105 74 501 O/O
8 1 0 18.33 0 0 0 1 0 0 0 0 150 0 701 O/D
Summary: 5 2 20.78 0 0 0 1 0 0 0 4 150 74
Team: Dartaholics
Chris Marcyjanik
8 2 0 19.22 0 0 0 0 0 0 0 2 111 0 501 O/O
8 2 1 20.81 0 0 0 1 0 0 0 2 150 45 501 O/O
8 1 0 22.60 0 0 0 0 0 0 0 2 117 0 701 O/D
Summary: 5 1 20.47 0 0 0 1 0 0 0 6 150 45
Team: Just Throw
Nick Becher
8 2 1 20.59 0 0 0 0 0 0 0 2 109 48 501 O/O
8 2 0 17.87 0 0 0 0 0 0 0 3 117 0 501 O/O
8 1 0 21.75 0 0 0 0 0 0 1 0 157 0 701 O/D
Summary: 5 1 19.67 0 0 0 0 0 0 1 5 157 48
Team: Did You Just Dart
Alec Becher
8 2 0 18.42 0 0 0 1 0 0 0 1 150 0 501 O/O
8 2 0 20.13 0 0 0 0 0 0 0 4 116 0 501 O/O
8 1 0 19.89 0 0 0 0 0 0 0 1 103 0 701 O/D
Summary: 5 0 19.56 0 0 0 1 0 0 0 6 150 0
Team: Porkys
Ryan McGrady
8 2 1 20.16 0 0 0 0 0 0 0 3 135 8 501 O/O
8 2 0 19.00 0 0 0 0 0 0 0 4 118 0 501 O/O
8 1 0 17.33 0 0 0 0 0 0 0 1 118 0 701 O/D
Summary: 5 1 19.20 0 0 0 0 0 0 0 8 135 8
Team: Did You Just Dart
Ian Kohut
8 2 0 16.91 0 0 0 0 0 0 0 2 119 0 501 O/O
8 2 0 17.55 0 0 0 0 0 0 0 1 101 0 501 O/O
8 1 0 22.58 0 0 0 0 0 0 0 1 114 0 701 O/D
Summary: 5 0 18.13 0 0 0 0 0 0 0 4 119 0
Team: SDK
Kasey Stewart
8 2 0 20.06 0 0 0 0 0 0 0 2 114 0 501 O/O
8 2 0 16.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
8 1 0 12.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 17.09 0 0 0 0 0 0 0 2 114 0
Team: Did You Just Dart
Justin Conner
8 2 0 17.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
8 2 0 16.00 0 0 0 0 0 0 0 2 119 0 501 O/O
8 1 0 16.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 16.83 0 0 0 0 0 0 0 2 119 0
Team: Porkys
Andrew Henry
8 2 0 16.74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
8 2 0 14.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
8 1 0 13.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 15.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team: Did You Just Dart
Katyana Contrafatto
8 2 0 16.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
8 2 0 13.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
8 1 0 10.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 14.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team: Porkys
Nick Weiss
8 2 0 16.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
8 2 0 13.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
8 1 0 11.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 14.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Created by LeagueLeader with ARACHNET processing