LeagueLeader Report - Player Standings Report for 23FMSC - 23 Fall Main St Combo
Big Dog Dart League
www.bigdogvending.com
 Karen Casper
League Coordinator
karen@bigdogvending.com
412-508-5789

Player Standings Report for 23FMSC - 23 Fall Main St Combo

Report Date: 12/05/2023 5:25 PM

Most Improved Players for week 9, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Rege Kessler All Stars 2.46 3.41 0.95
Jordan Narr Dartaholics 2.14 2.49 0.35
Ryan McGrady Porkys 1.85 2.18 0.33
Nick Becher Just Throw 2.07 2.37 0.30
Joe Jones All Stars 3.59 3.89 0.30

All Cricket games, Week 9, sorted by Team + MPR:


Week Gam Win AST MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR HAT WHS Game
Team: All Stars
Joe Jones
9 3 1 1 3.89 2 1 2 0 1 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 3.89 2 1 2 0 1 0 0
Team: All Stars
Rege Kessler
9 3 1 2 3.41 2 0 0 0 1 1 1 Cricket
Summary: 3 1 2 3.41 2 0 0 0 1 1 1
Team: All Stars
Olivia Willenkin
9 3 1 1 2.86 2 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 2.86 2 1 0 0 0 0 0
Team: All Stars
Adam Lentz
9 3 2 1 2.36 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 2 1 2.36 1 1 0 0 0 0 0
Team: Dartaholics
Justin Mayhugh
9 3 0 2 3.33 2 2 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 2 3.33 2 2 1 0 0 0 0
Team: Dartaholics
Jordan Narr
9 3 1 2 2.49 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 2 2.49 2 0 0 0 0 0 0
Team: Dartaholics
Chris Conrad
9 3 1 0 2.47 0 1 2 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 0 2.47 0 1 2 0 0 0 0
Team: Dartaholics
Chris Marcyjanik
9 3 2 0 2.02 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 2 0 2.02 1 0 0 0 0 0 0
Team: Did You Just Dart
Alec Becher
9 3 2 0 2.19 1 1 0 0 0 1 0 Cricket
Summary: 3 2 0 2.19 1 1 0 0 0 1 0
Team: Did You Just Dart
Katyana Contrafatto
9 3 1 1 1.58 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 1.58 1 0 0 0 0 0 0
Team: Did You Just Dart
Ian Kohut
9 3 2 1 1.40 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 2 1 1.40 0 1 0 0 0 0 0
Team: Did You Just Dart
Justin Conner
9 3 0 3 1.36 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 3 1.36 0 0 1 0 0 0 0
Team: Just Throw
Eugene Baker
9 3 0 0 2.81 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 2.81 0 1 0 0 0 0 0
Team: Just Throw
Dave Budzowski
9 3 0 0 2.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 2.67 0 0 0 0 0 0 0
Team: Just Throw
Nick Becher
9 3 0 1 2.37 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 2.37 2 0 0 0 0 0 0
Team: Just Throw
Charles Becker
9 3 1 0 1.98 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 0 1.98 0 0 0 0 0 0 0
Team: Porkys
Ryan McGrady
9 3 1 0 2.18 1 0 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 0 2.18 1 0 1 0 0 0 0
Team: Porkys
Nick Weiss
9 3 0 1 1.42 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 1.42 0 0 0 0 0 0 0
Team: Porkys
Brandon Flaherty
9 3 0 0 1.10 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 1.10 0 0 0 0 0 0 0
Team: Porkys
Andrew Henry
9 3 0 0 0.78 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 0.78 0 0 0 0 0 0 0
Team: SDK
Chris Alexander
9 3 1 0 3.26 5 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 0 3.26 5 0 0 0 0 0 0
Team: SDK
Robert Woodrich
9 3 1 1 2.81 2 2 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 2.81 2 2 0 0 0 0 0
Team: SDK
Sean McGrady
9 3 0 1 2.40 1 0 2 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 2.40 1 0 2 0 0 0 0
Team: SDK
Kasey Stewart
9 3 0 0 1.69 1 0 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 1.69 1 0 1 0 0 0 0

Most Improved Players for week 9, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
Rege Kessler All Stars 24.65 28.84 4.19
Chris Marcyjanik Dartaholics 23.17 27.05 3.88
Sean McGrady SDK 23.52 27.00 3.48
Chris Alexander SDK 33.17 36.17 3.00
Jordan Narr Dartaholics 20.62 23.32 2.70

All X01 games, Week 9, sorted by Team + PPD:


Week Gam Win PPD 10DO 11DO 12DO HAT 3BD T80 HTN LTN HstTon HstOut Game
Team: All Stars
Rege Kessler
9 2 1 31.65 0 0 0 1 0 0 0 5 150 50 501 O/O
9 2 1 28.12 0 0 0 1 0 0 0 3 150 54 501 O/O
9 1 0 24.07 0 0 0 0 0 0 0 1 109 0 701 O/D
Summary: 5 2 28.84 0 0 0 2 0 0 0 9 150 54
Team: All Stars
Joe Jones
9 2 2 34.26 0 0 0 4 0 0 0 2 150 116 501 O/O
9 2 0 24.02 0 0 0 2 0 0 0 3 150 0 501 O/O
9 1 0 27.40 0 0 0 0 0 0 0 2 117 0 701 O/D
Summary: 5 2 28.60 0 0 0 6 0 0 0 7 150 116
Team: All Stars
Olivia Willenkin
9 2 1 22.64 0 0 0 0 0 0 0 3 116 50 501 O/O
9 2 0 27.61 0 0 0 0 0 0 0 5 115 0 501 O/O
9 1 0 37.58 0 0 0 1 0 0 0 2 150 0 701 O/D
Summary: 5 1 26.46 0 0 0 1 0 0 0 10 150 50
Team: All Stars
Adam Lentz
9 2 0 20.82 0 0 0 0 0 0 0 3 115 0 501 O/O
9 2 0 23.84 0 0 0 0 0 0 0 1 110 0 501 O/O
9 1 0 24.00 0 0 0 0 0 0 0 1 113 0 701 O/D
Summary: 5 0 22.41 0 0 0 0 0 0 0 5 115 0
Team: Dartaholics
Justin Mayhugh
9 2 0 32.94 0 0 0 4 0 0 0 2 150 0 501 O/O
9 2 0 34.06 0 0 0 2 0 0 0 6 150 0 501 O/O
9 1 0 33.33 0 0 0 1 0 0 0 3 150 0 701 O/D
Summary: 5 0 33.49 0 0 0 7 0 0 0 11 150 0
Team: Dartaholics
Chris Marcyjanik
9 2 2 26.63 0 0 0 0 0 0 0 3 120 60 501 O/O
9 2 1 27.80 0 0 0 0 0 0 0 5 117 95 501 O/O
9 1 0 25.67 0 0 0 0 0 0 0 1 114 0 701 O/D
Summary: 5 3 27.05 0 0 0 0 0 0 0 9 120 95
Team: Dartaholics
Jordan Narr
9 2 0 21.83 0 0 0 0 0 0 0 2 118 0 501 O/O
9 2 1 24.88 0 0 0 1 0 0 0 3 150 70 501 O/O
9 1 0 21.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 1 23.32 0 0 0 1 0 0 0 5 150 70
Team: Dartaholics
Chris Conrad
9 2 0 20.20 0 0 0 0 0 0 0 2 106 0 501 O/O
9 2 0 23.47 0 0 0 1 0 0 0 3 150 0 501 O/O
9 1 0 29.42 0 0 0 0 0 0 0 3 120 0 701 O/D
Summary: 5 0 23.15 0 0 0 1 0 0 0 8 150 0
Team: Did You Just Dart
Alec Becher
9 2 1 17.32 0 0 0 0 0 0 0 3 114 32 501 O/O
9 2 0 22.02 0 0 0 0 0 0 0 3 118 0 501 O/O
9 1 0 22.19 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 701 O/D
Summary: 5 1 19.70 0 0 0 0 0 0 0 7 118 32
Team: Did You Just Dart
Katyana Contrafatto
9 2 0 17.96 0 0 0 0 0 0 0 1 114 0 501 O/O
9 2 0 18.87 0 0 0 0 0 0 0 2 115 0 501 O/O
9 1 0 21.86 0 0 0 1 0 0 0 0 150 0 701 O/D
Summary: 5 0 18.97 0 0 0 1 0 0 0 3 150 0
Team: Did You Just Dart
Justin Conner
9 2 1 19.57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 501 O/O
9 2 1 16.72 0 0 0 1 0 0 0 2 150 26 501 O/O
9 1 0 16.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 2 17.86 0 0 0 1 0 0 0 2 150 38
Team: Did You Just Dart
Ian Kohut
9 2 0 13.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
9 2 2 22.57 0 0 0 0 0 0 0 8 124 124 501 O/O
9 1 0 14.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 2 17.65 0 0 0 0 0 0 0 8 124 124
Team: Just Throw
Dave Budzowski
9 2 0 23.17 0 0 0 1 0 0 0 2 150 0 501 O/O
9 2 1 29.20 0 0 0 2 0 0 0 2 150 89 501 O/O
9 1 0 23.07 0 0 0 0 0 0 0 1 132 0 701 O/D
Summary: 5 1 25.38 0 0 0 3 0 0 0 5 150 89
Team: Just Throw
Charles Becker
9 2 0 17.14 0 0 0 0 0 0 0 1 119 0 501 O/O
9 2 1 26.41 0 0 0 0 0 0 0 3 108 2 501 O/O
9 1 0 36.93 0 0 0 0 0 0 0 5 121 0 701 O/D
Summary: 5 1 24.29 0 0 0 0 0 0 0 9 121 2
Team: Just Throw
Eugene Baker
9 2 0 20.33 0 0 0 0 0 0 0 3 119 0 501 O/O
9 2 1 21.15 0 0 0 0 0 0 0 2 110 23 501 O/O
9 1 0 34.33 0 0 0 1 0 0 0 1 150 0 701 O/D
Summary: 5 1 22.39 0 0 0 1 0 0 0 6 150 23
Team: Just Throw
Nick Becher
9 2 0 14.79 0 0 0 0 0 0 0 1 104 0 501 O/O
9 2 0 21.62 0 0 0 0 0 0 0 3 111 0 501 O/O
9 1 1 10.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 701 O/D
Summary: 5 1 17.24 0 0 0 0 0 0 0 4 111 22
Team: Porkys
Ryan McGrady
9 2 1 20.61 0 0 0 0 0 0 0 3 117 32 501 O/O
9 2 0 20.20 0 0 0 0 0 0 0 2 115 0 501 O/O
9 1 0 16.88 0 0 0 0 0 0 0 2 115 0 701 O/D
Summary: 5 1 19.73 0 0 0 0 0 0 0 7 117 32
Team: Porkys
Nick Weiss
9 2 1 16.62 0 0 0 0 0 0 0 1 125 35 501 O/O
9 2 1 18.58 0 0 0 0 0 0 0 3 116 11 501 O/O
9 1 0 11.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 2 16.50 0 0 0 0 0 0 0 4 125 35
Team: Porkys
Andrew Henry
9 2 0 11.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
9 2 0 18.39 0 0 0 0 0 0 1 1 158 0 501 O/O
9 1 0 18.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 15.02 0 0 0 0 0 0 1 1 158 0
Team: Porkys
Brandon Flaherty
9 2 0 14.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
9 2 0 10.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
9 1 1 16.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 701 O/D
Summary: 5 1 13.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
Team: SDK
Chris Alexander
9 2 2 39.30 0 0 0 3 0 0 0 7 150 120 501 O/O
9 2 1 33.08 0 0 0 2 0 0 0 5 150 1 501 O/O
9 1 0 36.67 0 0 0 0 0 1 1 1 180 0 701 O/D
Summary: 5 3 36.17 0 0 0 5 0 1 1 13 180 120
Team: SDK
Sean McGrady
9 2 0 23.24 0 0 0 0 0 0 0 2 116 0 501 O/O
9 2 0 27.83 0 0 0 0 0 0 0 4 119 0 501 O/O
9 1 1 32.71 0 0 0 2 0 0 0 1 150 4 701 O/D
Summary: 5 1 27.00 0 0 0 2 0 0 0 7 150 4
Team: SDK
Robert Woodrich
9 2 0 24.39 0 0 0 0 0 0 0 4 117 0 501 O/O
9 2 0 23.95 0 0 0 0 0 0 0 4 116 0 501 O/O
9 1 0 24.30 0 0 0 0 0 0 0 1 102 0 701 O/D
Summary: 5 0 24.17 0 0 0 0 0 0 0 9 117 0
Team: SDK
Kasey Stewart
9 2 0 19.21 0 0 0 0 0 0 0 1 106 0 501 O/O
9 2 1 17.46 0 0 0 0 0 0 0 2 103 66 501 O/O
9 1 0 11.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 1 17.30 0 0 0 0 0 0 0 3 106 66

Most Improved Players for week 9, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Rege Kessler All Stars 2.46 3.41 0.95
Jordan Narr Dartaholics 2.14 2.49 0.35
Ryan McGrady Porkys 1.85 2.18 0.33
Nick Becher Just Throw 2.07 2.37 0.30
Joe Jones All Stars 3.59 3.89 0.30

All Cricket games, Week 9, sorted by MPR:


Week Gam Win AST MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR HAT WHS Game
Team: All Stars
Joe Jones
9 3 1 1 3.89 2 1 2 0 1 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 3.89 2 1 2 0 1 0 0
Team: All Stars
Rege Kessler
9 3 1 2 3.41 2 0 0 0 1 1 1 Cricket
Summary: 3 1 2 3.41 2 0 0 0 1 1 1
Team: Dartaholics
Justin Mayhugh
9 3 0 2 3.33 2 2 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 2 3.33 2 2 1 0 0 0 0
Team: SDK
Chris Alexander
9 3 1 0 3.26 5 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 0 3.26 5 0 0 0 0 0 0
Team: All Stars
Olivia Willenkin
9 3 1 1 2.86 2 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 2.86 2 1 0 0 0 0 0
Team: SDK
Robert Woodrich
9 3 1 1 2.81 2 2 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 2.81 2 2 0 0 0 0 0
Team: Just Throw
Eugene Baker
9 3 0 0 2.81 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 2.81 0 1 0 0 0 0 0
Team: Just Throw
Dave Budzowski
9 3 0 0 2.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 2.67 0 0 0 0 0 0 0
Team: Dartaholics
Jordan Narr
9 3 1 2 2.49 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 2 2.49 2 0 0 0 0 0 0
Team: Dartaholics
Chris Conrad
9 3 1 0 2.47 0 1 2 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 0 2.47 0 1 2 0 0 0 0
Team: SDK
Sean McGrady
9 3 0 1 2.40 1 0 2 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 2.40 1 0 2 0 0 0 0
Team: Just Throw
Nick Becher
9 3 0 1 2.37 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 2.37 2 0 0 0 0 0 0
Team: All Stars
Adam Lentz
9 3 2 1 2.36 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 2 1 2.36 1 1 0 0 0 0 0
Team: Did You Just Dart
Alec Becher
9 3 2 0 2.19 1 1 0 0 0 1 0 Cricket
Summary: 3 2 0 2.19 1 1 0 0 0 1 0
Team: Porkys
Ryan McGrady
9 3 1 0 2.18 1 0 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 0 2.18 1 0 1 0 0 0 0
Team: Dartaholics
Chris Marcyjanik
9 3 2 0 2.02 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 2 0 2.02 1 0 0 0 0 0 0
Team: Just Throw
Charles Becker
9 3 1 0 1.98 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 0 1.98 0 0 0 0 0 0 0
Team: SDK
Kasey Stewart
9 3 0 0 1.69 1 0 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 1.69 1 0 1 0 0 0 0
Team: Did You Just Dart
Katyana Contrafatto
9 3 1 1 1.58 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 1.58 1 0 0 0 0 0 0
Team: Porkys
Nick Weiss
9 3 0 1 1.42 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 1 1.42 0 0 0 0 0 0 0
Team: Did You Just Dart
Ian Kohut
9 3 2 1 1.40 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 2 1 1.40 0 1 0 0 0 0 0
Team: Did You Just Dart
Justin Conner
9 3 0 3 1.36 0 0 1 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 3 1.36 0 0 1 0 0 0 0
Team: Porkys
Brandon Flaherty
9 3 0 0 1.10 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 1.10 0 0 0 0 0 0 0
Team: Porkys
Andrew Henry
9 3 0 0 0.78 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 0.78 0 0 0 0 0 0 0

Most Improved Players for week 9, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
Rege Kessler All Stars 24.65 28.84 4.19
Chris Marcyjanik Dartaholics 23.17 27.05 3.88
Sean McGrady SDK 23.52 27.00 3.48
Chris Alexander SDK 33.17 36.17 3.00
Jordan Narr Dartaholics 20.62 23.32 2.70

All X01 games, Week 9, sorted by PPD:


Week Gam Win PPD 10DO 11DO 12DO HAT 3BD T80 HTN LTN HstTon HstOut Game
Team: SDK
Chris Alexander
9 2 2 39.30 0 0 0 3 0 0 0 7 150 120 501 O/O
9 2 1 33.08 0 0 0 2 0 0 0 5 150 1 501 O/O
9 1 0 36.67 0 0 0 0 0 1 1 1 180 0 701 O/D
Summary: 5 3 36.17 0 0 0 5 0 1 1 13 180 120
Team: Dartaholics
Justin Mayhugh
9 2 0 32.94 0 0 0 4 0 0 0 2 150 0 501 O/O
9 2 0 34.06 0 0 0 2 0 0 0 6 150 0 501 O/O
9 1 0 33.33 0 0 0 1 0 0 0 3 150 0 701 O/D
Summary: 5 0 33.49 0 0 0 7 0 0 0 11 150 0
Team: All Stars
Rege Kessler
9 2 1 31.65 0 0 0 1 0 0 0 5 150 50 501 O/O
9 2 1 28.12 0 0 0 1 0 0 0 3 150 54 501 O/O
9 1 0 24.07 0 0 0 0 0 0 0 1 109 0 701 O/D
Summary: 5 2 28.84 0 0 0 2 0 0 0 9 150 54
Team: All Stars
Joe Jones
9 2 2 34.26 0 0 0 4 0 0 0 2 150 116 501 O/O
9 2 0 24.02 0 0 0 2 0 0 0 3 150 0 501 O/O
9 1 0 27.40 0 0 0 0 0 0 0 2 117 0 701 O/D
Summary: 5 2 28.60 0 0 0 6 0 0 0 7 150 116
Team: Dartaholics
Chris Marcyjanik
9 2 2 26.63 0 0 0 0 0 0 0 3 120 60 501 O/O
9 2 1 27.80 0 0 0 0 0 0 0 5 117 95 501 O/O
9 1 0 25.67 0 0 0 0 0 0 0 1 114 0 701 O/D
Summary: 5 3 27.05 0 0 0 0 0 0 0 9 120 95
Team: SDK
Sean McGrady
9 2 0 23.24 0 0 0 0 0 0 0 2 116 0 501 O/O
9 2 0 27.83 0 0 0 0 0 0 0 4 119 0 501 O/O
9 1 1 32.71 0 0 0 2 0 0 0 1 150 4 701 O/D
Summary: 5 1 27.00 0 0 0 2 0 0 0 7 150 4
Team: All Stars
Olivia Willenkin
9 2 1 22.64 0 0 0 0 0 0 0 3 116 50 501 O/O
9 2 0 27.61 0 0 0 0 0 0 0 5 115 0 501 O/O
9 1 0 37.58 0 0 0 1 0 0 0 2 150 0 701 O/D
Summary: 5 1 26.46 0 0 0 1 0 0 0 10 150 50
Team: Just Throw
Dave Budzowski
9 2 0 23.17 0 0 0 1 0 0 0 2 150 0 501 O/O
9 2 1 29.20 0 0 0 2 0 0 0 2 150 89 501 O/O
9 1 0 23.07 0 0 0 0 0 0 0 1 132 0 701 O/D
Summary: 5 1 25.38 0 0 0 3 0 0 0 5 150 89
Team: Just Throw
Charles Becker
9 2 0 17.14 0 0 0 0 0 0 0 1 119 0 501 O/O
9 2 1 26.41 0 0 0 0 0 0 0 3 108 2 501 O/O
9 1 0 36.93 0 0 0 0 0 0 0 5 121 0 701 O/D
Summary: 5 1 24.29 0 0 0 0 0 0 0 9 121 2
Team: SDK
Robert Woodrich
9 2 0 24.39 0 0 0 0 0 0 0 4 117 0 501 O/O
9 2 0 23.95 0 0 0 0 0 0 0 4 116 0 501 O/O
9 1 0 24.30 0 0 0 0 0 0 0 1 102 0 701 O/D
Summary: 5 0 24.17 0 0 0 0 0 0 0 9 117 0
Team: Dartaholics
Jordan Narr
9 2 0 21.83 0 0 0 0 0 0 0 2 118 0 501 O/O
9 2 1 24.88 0 0 0 1 0 0 0 3 150 70 501 O/O
9 1 0 21.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 1 23.32 0 0 0 1 0 0 0 5 150 70
Team: Dartaholics
Chris Conrad
9 2 0 20.20 0 0 0 0 0 0 0 2 106 0 501 O/O
9 2 0 23.47 0 0 0 1 0 0 0 3 150 0 501 O/O
9 1 0 29.42 0 0 0 0 0 0 0 3 120 0 701 O/D
Summary: 5 0 23.15 0 0 0 1 0 0 0 8 150 0
Team: All Stars
Adam Lentz
9 2 0 20.82 0 0 0 0 0 0 0 3 115 0 501 O/O
9 2 0 23.84 0 0 0 0 0 0 0 1 110 0 501 O/O
9 1 0 24.00 0 0 0 0 0 0 0 1 113 0 701 O/D
Summary: 5 0 22.41 0 0 0 0 0 0 0 5 115 0
Team: Just Throw
Eugene Baker
9 2 0 20.33 0 0 0 0 0 0 0 3 119 0 501 O/O
9 2 1 21.15 0 0 0 0 0 0 0 2 110 23 501 O/O
9 1 0 34.33 0 0 0 1 0 0 0 1 150 0 701 O/D
Summary: 5 1 22.39 0 0 0 1 0 0 0 6 150 23
Team: Porkys
Ryan McGrady
9 2 1 20.61 0 0 0 0 0 0 0 3 117 32 501 O/O
9 2 0 20.20 0 0 0 0 0 0 0 2 115 0 501 O/O
9 1 0 16.88 0 0 0 0 0 0 0 2 115 0 701 O/D
Summary: 5 1 19.73 0 0 0 0 0 0 0 7 117 32
Team: Did You Just Dart
Alec Becher
9 2 1 17.32 0 0 0 0 0 0 0 3 114 32 501 O/O
9 2 0 22.02 0 0 0 0 0 0 0 3 118 0 501 O/O
9 1 0 22.19 0 0 0 0 0 0 0 1 100 0 701 O/D
Summary: 5 1 19.70 0 0 0 0 0 0 0 7 118 32
Team: Did You Just Dart
Katyana Contrafatto
9 2 0 17.96 0 0 0 0 0 0 0 1 114 0 501 O/O
9 2 0 18.87 0 0 0 0 0 0 0 2 115 0 501 O/O
9 1 0 21.86 0 0 0 1 0 0 0 0 150 0 701 O/D
Summary: 5 0 18.97 0 0 0 1 0 0 0 3 150 0
Team: Did You Just Dart
Justin Conner
9 2 1 19.57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 501 O/O
9 2 1 16.72 0 0 0 1 0 0 0 2 150 26 501 O/O
9 1 0 16.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 2 17.86 0 0 0 1 0 0 0 2 150 38
Team: Did You Just Dart
Ian Kohut
9 2 0 13.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
9 2 2 22.57 0 0 0 0 0 0 0 8 124 124 501 O/O
9 1 0 14.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 2 17.65 0 0 0 0 0 0 0 8 124 124
Team: SDK
Kasey Stewart
9 2 0 19.21 0 0 0 0 0 0 0 1 106 0 501 O/O
9 2 1 17.46 0 0 0 0 0 0 0 2 103 66 501 O/O
9 1 0 11.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 1 17.30 0 0 0 0 0 0 0 3 106 66
Team: Just Throw
Nick Becher
9 2 0 14.79 0 0 0 0 0 0 0 1 104 0 501 O/O
9 2 0 21.62 0 0 0 0 0 0 0 3 111 0 501 O/O
9 1 1 10.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 701 O/D
Summary: 5 1 17.24 0 0 0 0 0 0 0 4 111 22
Team: Porkys
Nick Weiss
9 2 1 16.62 0 0 0 0 0 0 0 1 125 35 501 O/O
9 2 1 18.58 0 0 0 0 0 0 0 3 116 11 501 O/O
9 1 0 11.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 2 16.50 0 0 0 0 0 0 0 4 125 35
Team: Porkys
Andrew Henry
9 2 0 11.49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
9 2 0 18.39 0 0 0 0 0 0 1 1 158 0 501 O/O
9 1 0 18.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 15.02 0 0 0 0 0 0 1 1 158 0
Team: Porkys
Brandon Flaherty
9 2 0 14.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
9 2 0 10.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/O
9 1 1 16.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 701 O/D
Summary: 5 1 13.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58

Created by LeagueLeader with ARACHNET processing