LeagueLeader Report - Player Standings Report for 23MSMR - 23 Monday Summer
Big Dog Dart League
www.bigdogvending.com
 Karen Casper
League Coordinator
karen@bigdogvending.com
412-508-5789
 

Player Standings Report for 23MSMR - 23 Monday Summer

Report Date: 7/25/2023 12:06 PM

Most Improved Players for week 5, All X01, 15" Darthead, Single Bull games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
Travis Parks Big Time 16.41 20.49 4.08
Paul Reinheimer Yinz Jagoffs 20.78 24.15 3.37
Sully Conway Yinz Jagoffs 17.82 20.01 2.19
Rob Zeleznik Yinz Jagoffs 18.78 19.59 0.81
Kristi Kirwin Always On Top 16.04 16.84 0.80

All X01, 15" Darthead, Single Bull games, Week 5, sorted by Team + PPD:


Week Gam Win PPD 10DO 11DO 12DO HAT 3BD T80 HTN LTN HstTon HstOut Game
Team: Always On Top
Kelvin Van Den Haas
5 1 1 29.59 0 0 0 1 0 0 0 2 150 50 501 O/D
5 1 1 31.00 0 0 0 0 0 0 0 4 119 82 501 O/D
5 1 1 25.04 0 0 0 0 0 0 0 3 111 55 501 O/D
5 1 0 18.69 0 0 0 0 0 0 0 2 105 0 701 O/D
Summary: 4 3 25.46 0 0 0 1 0 0 0 11 150 82
Team: Always On Top
Kristi Kirwin
5 1 0 20.54 0 0 0 0 0 0 0 1 111 0 501 O/D
5 1 0 16.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
5 1 0 17.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
5 1 1 13.68 0 0 0 0 0 0 0 1 119 14 701 O/D
Summary: 4 1 16.84 0 0 0 0 0 0 0 2 119 14
Team: Always On Top
Dawnlynn Pratillo
5 1 1 15.18 0 0 0 0 0 0 0 1 113 15 501 O/D
5 1 0 17.29 0 0 0 0 0 0 0 1 106 0 501 O/D
5 1 0 14.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
5 1 1 18.56 0 0 0 0 0 0 0 1 115 15 501 O/D
5 1 0 11.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 2 15.27 0 0 0 0 0 0 0 3 115 15
Team: Always On Top
Beth Beech
5 1 0 15.19 0 0 0 0 0 0 0 1 106 0 501 O/D
5 1 0 15.89 0 0 0 0 0 0 0 1 106 0 501 O/D
5 1 0 12.47 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 501 O/D
5 1 0 13.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
5 1 0 14.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 14.27 0 0 0 0 1 0 0 2 106 0
Team: Big Time
Travis Parks
5 1 1 25.18 0 0 0 0 0 0 0 1 122 50 501 O/D
5 1 0 20.63 0 0 0 0 0 0 0 2 108 0 501 O/D
5 1 0 18.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
5 1 0 16.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 4 1 20.49 0 0 0 0 0 0 0 3 122 50
Team: Big Time
Jen Odell
5 1 0 12.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
5 1 0 13.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
5 1 0 13.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
5 1 0 14.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
5 1 0 17.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 14.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team: Big Time
Fern Vernet
5 1 0 13.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
5 1 0 16.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
5 1 0 11.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
5 1 0 13.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 4 0 13.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team: Big Time
Steven Parks
5 1 0 12.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
5 1 0 12.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
5 1 0 15.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
5 1 0 12.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
5 1 0 13.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 12.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team: Darts Of Hazard
Steve Tomko
5 1 0 22.46 0 0 0 0 0 0 0 2 108 0 501 O/D
5 1 1 24.11 0 0 0 0 0 0 0 3 117 73 501 O/D
5 1 0 25.04 0 0 0 0 0 0 0 4 116 0 501 O/D
5 1 0 22.26 0 0 0 1 0 0 0 1 150 0 701 O/D
Summary: 4 1 23.52 0 0 0 1 0 0 0 10 150 73
Team: Darts Of Hazard
Jim Jacob
5 1 0 21.74 0 0 0 0 0 0 0 2 104 0 501 O/D
5 1 0 17.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
5 1 1 17.75 0 0 0 0 0 0 0 1 106 57 501 O/D
5 1 0 15.31 0 0 0 0 0 0 0 1 120 0 701 O/D
Summary: 4 1 17.92 0 0 0 0 0 0 0 4 120 57
Team: Darts Of Hazard
Di Stoeher
5 1 0 11.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
5 1 0 16.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
5 1 0 17.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
5 1 0 13.74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
5 1 0 14.96 0 0 0 0 0 0 0 1 115 0 701 O/D
Summary: 5 0 14.50 0 0 0 0 0 0 0 1 115 0
Team: Darts Of Hazard
Jodie Andrews
5 1 0 12.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
5 1 0 16.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
5 1 0 15.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
5 1 0 10.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
5 1 0 11.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 12.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team: Yinz Jagoffs
Paul Reinheimer
5 1 1 24.46 0 0 0 1 0 0 0 2 150 4 501 O/D
5 1 0 23.04 0 0 0 0 0 0 0 3 115 0 501 O/D
5 1 0 24.63 0 0 0 0 0 0 0 2 116 0 501 O/D
5 1 1 23.56 0 0 0 1 0 0 0 1 150 20 501 O/D
5 1 0 25.72 0 0 0 0 0 0 0 2 120 0 701 O/D
Summary: 5 2 24.15 0 0 0 2 0 0 0 10 150 20
Team: Yinz Jagoffs
Sully Conway
5 1 0 17.17 0 0 0 0 0 0 0 1 104 0 501 O/D
5 1 1 18.52 0 0 0 0 0 0 0 1 113 34 501 O/D
5 1 1 23.16 0 0 0 0 0 0 0 1 108 10 501 O/D
5 1 1 21.94 0 0 0 0 0 0 0 1 108 77 701 O/D
Summary: 4 3 20.01 0 0 0 0 0 0 0 4 113 77
Team: Yinz Jagoffs
Fred Neverman
5 1 0 14.05 0 0 0 0 0 0 0 1 102 0 501 O/D
5 1 0 21.19 0 0 0 0 0 0 0 3 119 0 501 O/D
5 1 1 20.87 0 0 0 0 0 0 0 2 108 51 501 O/D
5 1 0 24.04 0 0 0 0 0 0 0 3 117 0 501 O/D
5 1 0 23.56 0 0 0 0 0 0 0 2 116 0 701 O/D
Summary: 5 1 19.82 0 0 0 0 0 0 0 11 119 51
Team: Yinz Jagoffs
Rob Zeleznik
5 1 0 18.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
5 1 1 18.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 501 O/D
5 1 0 21.63 0 0 0 0 0 0 0 2 119 0 501 O/D
5 1 0 19.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 4 1 19.59 0 0 0 0 0 0 0 2 119 56

Most Improved Players for week 5, All Cricket, 15" Darthead, Double Bull games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Travis Parks Big Time 1.14 1.85 0.71
Di Stoeher Darts Of Hazard 0.79 1.26 0.47
Beth Beech Always On Top 1.22 1.66 0.44
Rob Zeleznik Yinz Jagoffs 1.69 2.11 0.42
Jim Jacob Darts Of Hazard 1.59 1.81 0.22

All Cricket, 15" Darthead, Double Bull games, Week 5, sorted by Team + MPR:


Week Gam Win AST MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR HAT WHS Game
Team: Always On Top
Kelvin Van Den Haas
5 1 0 1 2.75 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 1 0 3.88 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 0 0 2.17 0 0 0 0 0 1 0 Cricket
5 1 0 0 3.33 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 4 1 1 3.00 1 3 0 0 0 1 0
Team: Always On Top
Dawnlynn Pratillo
5 1 1 0 2.08 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 1 0 1.96 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 0 0 1.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 2 0 1.84 1 0 0 0 0 0 0
Team: Always On Top
Beth Beech
5 1 1 0 1.92 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 0 1 1.67 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 0 1 1.46 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 2 1.66 1 0 0 0 0 0 0
Team: Always On Top
Kristi Kirwin
5 1 0 1 2.20 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 0 1 1.25 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 0 0 1.33 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 1 0 1.69 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 4 1 2 1.59 2 1 0 0 0 0 0
Team: Big Time
Travis Parks
5 1 0 0 1.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 0 0 1.70 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 0 0 1.62 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 0 1 2.30 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 4 0 1 1.85 0 1 0 0 0 0 0
Team: Big Time
Fern Vernet
5 1 0 0 1.50 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 0 0 1.86 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 0 0 1.67 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 1 0 1.73 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 4 1 0 1.69 0 2 0 0 0 0 0
Team: Big Time
Steven Parks
5 1 0 0 0.83 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 0 0 0.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 0 0 1.40 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 1.05 0 0 0 0 0 0 0
Team: Big Time
Jen Odell
5 1 0 0 0.75 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 0 0 0.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 0 0 1.17 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 0.88 0 0 0 0 0 0 0
Team: Darts Of Hazard
Steve Tomko
5 1 0 0 1.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 0 0 3.12 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 1 0 2.05 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 0 1 3.33 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 4 1 1 2.58 2 1 0 0 0 0 0
Team: Darts Of Hazard
Jim Jacob
5 1 0 0 2.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 0 1 2.17 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 0 0 1.29 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 1 0 2.14 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 4 1 1 1.81 1 0 0 0 0 0 0
Team: Darts Of Hazard
Di Stoeher
5 1 0 0 1.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 0 0 1.11 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 0 0 1.15 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 1.26 0 0 0 0 0 0 0
Team: Darts Of Hazard
Jodie Andrews
5 1 0 0 1.50 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 0 0 0.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 0 0 1.37 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 1.16 1 0 0 0 0 0 0
Team: Yinz Jagoffs
Paul Reinheimer
5 1 0 1 2.57 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 0 1 1.83 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 0 1 2.11 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 3 2.18 2 0 0 0 0 0 0
Team: Yinz Jagoffs
Rob Zeleznik
5 1 1 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 0 1 2.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 0 1 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 0 0 2.38 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 4 1 2 2.11 0 0 0 0 0 0 0
Team: Yinz Jagoffs
Sully Conway
5 1 1 0 2.81 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 1 0 1.60 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 1 0 2.25 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 1 0 1.86 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 4 4 0 2.03 4 0 0 0 0 0 0
Team: Yinz Jagoffs
Fred Neverman
5 1 0 1 1.60 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 1 0 2.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 0 0 1.45 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 1.79 1 0 0 0 0 0 0

Most Improved Players for week 5, All X01, 15" Darthead, Single Bull games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
Travis Parks Big Time 16.41 20.49 4.08
Paul Reinheimer Yinz Jagoffs 20.78 24.15 3.37
Sully Conway Yinz Jagoffs 17.82 20.01 2.19
Rob Zeleznik Yinz Jagoffs 18.78 19.59 0.81
Kristi Kirwin Always On Top 16.04 16.84 0.80

All X01, 15" Darthead, Single Bull games, Week 5, sorted by PPD:


Week Gam Win PPD 10DO 11DO 12DO HAT 3BD T80 HTN LTN HstTon HstOut Game
Team: Always On Top
Kelvin Van Den Haas
5 1 1 29.59 0 0 0 1 0 0 0 2 150 50 501 O/D
5 1 1 31.00 0 0 0 0 0 0 0 4 119 82 501 O/D
5 1 1 25.04 0 0 0 0 0 0 0 3 111 55 501 O/D
5 1 0 18.69 0 0 0 0 0 0 0 2 105 0 701 O/D
Summary: 4 3 25.46 0 0 0 1 0 0 0 11 150 82
Team: Yinz Jagoffs
Paul Reinheimer
5 1 1 24.46 0 0 0 1 0 0 0 2 150 4 501 O/D
5 1 0 23.04 0 0 0 0 0 0 0 3 115 0 501 O/D
5 1 0 24.63 0 0 0 0 0 0 0 2 116 0 501 O/D
5 1 1 23.56 0 0 0 1 0 0 0 1 150 20 501 O/D
5 1 0 25.72 0 0 0 0 0 0 0 2 120 0 701 O/D
Summary: 5 2 24.15 0 0 0 2 0 0 0 10 150 20
Team: Darts Of Hazard
Steve Tomko
5 1 0 22.46 0 0 0 0 0 0 0 2 108 0 501 O/D
5 1 1 24.11 0 0 0 0 0 0 0 3 117 73 501 O/D
5 1 0 25.04 0 0 0 0 0 0 0 4 116 0 501 O/D
5 1 0 22.26 0 0 0 1 0 0 0 1 150 0 701 O/D
Summary: 4 1 23.52 0 0 0 1 0 0 0 10 150 73
Team: Big Time
Travis Parks
5 1 1 25.18 0 0 0 0 0 0 0 1 122 50 501 O/D
5 1 0 20.63 0 0 0 0 0 0 0 2 108 0 501 O/D
5 1 0 18.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
5 1 0 16.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 4 1 20.49 0 0 0 0 0 0 0 3 122 50
Team: Yinz Jagoffs
Sully Conway
5 1 0 17.17 0 0 0 0 0 0 0 1 104 0 501 O/D
5 1 1 18.52 0 0 0 0 0 0 0 1 113 34 501 O/D
5 1 1 23.16 0 0 0 0 0 0 0 1 108 10 501 O/D
5 1 1 21.94 0 0 0 0 0 0 0 1 108 77 701 O/D
Summary: 4 3 20.01 0 0 0 0 0 0 0 4 113 77
Team: Yinz Jagoffs
Fred Neverman
5 1 0 14.05 0 0 0 0 0 0 0 1 102 0 501 O/D
5 1 0 21.19 0 0 0 0 0 0 0 3 119 0 501 O/D
5 1 1 20.87 0 0 0 0 0 0 0 2 108 51 501 O/D
5 1 0 24.04 0 0 0 0 0 0 0 3 117 0 501 O/D
5 1 0 23.56 0 0 0 0 0 0 0 2 116 0 701 O/D
Summary: 5 1 19.82 0 0 0 0 0 0 0 11 119 51
Team: Yinz Jagoffs
Rob Zeleznik
5 1 0 18.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
5 1 1 18.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 501 O/D
5 1 0 21.63 0 0 0 0 0 0 0 2 119 0 501 O/D
5 1 0 19.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 4 1 19.59 0 0 0 0 0 0 0 2 119 56
Team: Darts Of Hazard
Jim Jacob
5 1 0 21.74 0 0 0 0 0 0 0 2 104 0 501 O/D
5 1 0 17.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
5 1 1 17.75 0 0 0 0 0 0 0 1 106 57 501 O/D
5 1 0 15.31 0 0 0 0 0 0 0 1 120 0 701 O/D
Summary: 4 1 17.92 0 0 0 0 0 0 0 4 120 57
Team: Always On Top
Kristi Kirwin
5 1 0 20.54 0 0 0 0 0 0 0 1 111 0 501 O/D
5 1 0 16.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
5 1 0 17.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
5 1 1 13.68 0 0 0 0 0 0 0 1 119 14 701 O/D
Summary: 4 1 16.84 0 0 0 0 0 0 0 2 119 14
Team: Always On Top
Dawnlynn Pratillo
5 1 1 15.18 0 0 0 0 0 0 0 1 113 15 501 O/D
5 1 0 17.29 0 0 0 0 0 0 0 1 106 0 501 O/D
5 1 0 14.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
5 1 1 18.56 0 0 0 0 0 0 0 1 115 15 501 O/D
5 1 0 11.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 2 15.27 0 0 0 0 0 0 0 3 115 15
Team: Darts Of Hazard
Di Stoeher
5 1 0 11.53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
5 1 0 16.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
5 1 0 17.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
5 1 0 13.74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
5 1 0 14.96 0 0 0 0 0 0 0 1 115 0 701 O/D
Summary: 5 0 14.50 0 0 0 0 0 0 0 1 115 0
Team: Always On Top
Beth Beech
5 1 0 15.19 0 0 0 0 0 0 0 1 106 0 501 O/D
5 1 0 15.89 0 0 0 0 0 0 0 1 106 0 501 O/D
5 1 0 12.47 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 501 O/D
5 1 0 13.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
5 1 0 14.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 14.27 0 0 0 0 1 0 0 2 106 0
Team: Big Time
Jen Odell
5 1 0 12.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
5 1 0 13.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
5 1 0 13.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
5 1 0 14.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
5 1 0 17.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 14.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team: Big Time
Fern Vernet
5 1 0 13.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
5 1 0 16.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
5 1 0 11.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
5 1 0 13.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 4 0 13.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team: Darts Of Hazard
Jodie Andrews
5 1 0 12.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
5 1 0 16.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
5 1 0 15.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
5 1 0 10.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
5 1 0 11.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 12.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team: Big Time
Steven Parks
5 1 0 12.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
5 1 0 12.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
5 1 0 15.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
5 1 0 12.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501 O/D
5 1 0 13.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 O/D
Summary: 5 0 12.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Most Improved Players for week 5, All Cricket, 15" Darthead, Double Bull games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
Travis Parks Big Time 1.14 1.85 0.71
Di Stoeher Darts Of Hazard 0.79 1.26 0.47
Beth Beech Always On Top 1.22 1.66 0.44
Rob Zeleznik Yinz Jagoffs 1.69 2.11 0.42
Jim Jacob Darts Of Hazard 1.59 1.81 0.22

All Cricket, 15" Darthead, Double Bull games, Week 5, sorted by MPR:


Week Gam Win AST MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR HAT WHS Game
Team: Always On Top
Kelvin Van Den Haas
5 1 0 1 2.75 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 1 0 3.88 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 0 0 2.17 0 0 0 0 0 1 0 Cricket
5 1 0 0 3.33 1 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 4 1 1 3.00 1 3 0 0 0 1 0
Team: Darts Of Hazard
Steve Tomko
5 1 0 0 1.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 0 0 3.12 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 1 0 2.05 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 0 1 3.33 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 4 1 1 2.58 2 1 0 0 0 0 0
Team: Yinz Jagoffs
Paul Reinheimer
5 1 0 1 2.57 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 0 1 1.83 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 0 1 2.11 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 3 2.18 2 0 0 0 0 0 0
Team: Yinz Jagoffs
Rob Zeleznik
5 1 1 0 1.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 0 1 2.50 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 0 1 2.00 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 0 0 2.38 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 4 1 2 2.11 0 0 0 0 0 0 0
Team: Yinz Jagoffs
Sully Conway
5 1 1 0 2.81 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 1 0 1.60 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 1 0 2.25 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 1 0 1.86 2 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 4 4 0 2.03 4 0 0 0 0 0 0
Team: Big Time
Travis Parks
5 1 0 0 1.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 0 0 1.70 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 0 0 1.62 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 0 1 2.30 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 4 0 1 1.85 0 1 0 0 0 0 0
Team: Always On Top
Dawnlynn Pratillo
5 1 1 0 2.08 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 1 0 1.96 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 0 0 1.33 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 2 0 1.84 1 0 0 0 0 0 0
Team: Darts Of Hazard
Jim Jacob
5 1 0 0 2.00 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 0 1 2.17 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 0 0 1.29 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 1 0 2.14 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 4 1 1 1.81 1 0 0 0 0 0 0
Team: Yinz Jagoffs
Fred Neverman
5 1 0 1 1.60 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 1 0 2.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 0 0 1.45 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 1 1.79 1 0 0 0 0 0 0
Team: Big Time
Fern Vernet
5 1 0 0 1.50 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 0 0 1.86 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 0 0 1.67 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 1 0 1.73 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 4 1 0 1.69 0 2 0 0 0 0 0
Team: Always On Top
Beth Beech
5 1 1 0 1.92 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 0 1 1.67 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 0 1 1.46 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 1 2 1.66 1 0 0 0 0 0 0
Team: Always On Top
Kristi Kirwin
5 1 0 1 2.20 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 0 1 1.25 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 0 0 1.33 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 1 0 1.69 0 1 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 4 1 2 1.59 2 1 0 0 0 0 0
Team: Darts Of Hazard
Di Stoeher
5 1 0 0 1.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 0 0 1.11 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 0 0 1.15 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 1.26 0 0 0 0 0 0 0
Team: Darts Of Hazard
Jodie Andrews
5 1 0 0 1.50 1 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 0 0 0.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 0 0 1.37 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 1.16 1 0 0 0 0 0 0
Team: Big Time
Steven Parks
5 1 0 0 0.83 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 0 0 0.67 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 0 0 1.40 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 1.05 0 0 0 0 0 0 0
Team: Big Time
Jen Odell
5 1 0 0 0.75 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 0 0 0.80 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
5 1 0 0 1.17 0 0 0 0 0 0 0 Cricket
Summary: 3 0 0 0.88 0 0 0 0 0 0 0

Created by LeagueLeader with ARACHNET processing